DANMARK: Norsk idédebatt vekker oppsikt

-Må man være venstreorientert for å bli tatt alvorlig i Norge? Berlingske Tidende har intervjuet Lars Fr. H. Svendsen om den norske liberalisme-debatten og reaksjonene på at en universitetsansatt også er knyttet til en borgerlig tankesmie.


Les hele intervjuet i Berlingske Tidende


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »