Frokostmøte 6/3: Er det grenser for EU?

Civita inviterer til frokostseminar på Café Christiania tirsdag 6. mars 08.00 – 9.45: Er det grenser for EU? Innleder Jonas Gahr Støre.


 


Er det grenser for EU?


EU omfatter nå 27 land. Bulgaria og Romania er blitt medlem, og det pågår en debatt om hvorvidt Tyrkia bør bli med. Det reiser nye spørsmål om hva EU skal være og for hvem. Hvordan påvirker utvidelsene utviklingen i EU og det europeiske samarbeidet? Og hva med Tyrkia?


Innleder: Utenriksminister Jonas Gahr Støre.


 


Det serveres frokost fra 07.45, og det blir anledning til å stille spørsmål.


 


Møtet finner sted på Café Christiania, Nedre Vollgt. 19 – Inngang i Stortingsgaten.


 


 


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »