Fukuyama om identitet og migrasjon

Moderne liberale samfunn har en svak kollektiv identitet. Den postmoderne eliten hever seg over forestillingen om at nasjonalitet og religion skal spille en rolle for dem. Dette øker utfordringene i møte med kulturer som er langt mer bevisste sin egen identitet, hevder Francis Fukuyama i en ny artikkel.


Les hele artikkelen til Fukuyama


Francis Fukuyama er professor i internasjonal politisk økonomi ved Johns Hopkins School of International Studies.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »