Milton Friedman, 1912 – 2006

En av forrige århundres mest innflytelsesrike økonomer er død. Monetaristen og Chicago-økonomen Friedman fikk nobelprisen i økonomi i 1976 og spilte en avgjørende rolle for markedsøkonomiens renessanse på siste halvdel av 1900-tallet. Han ble 94 år.


Les mer om Milton Friedman


Les Samuel Brittans nekrolog i Financial Times.


Les nekrologen i New York Times som omtaler Friedman som «the grandmaster of conservative economic theory»


Milton and Rose D. Friedman Foundation


Milton Friedman samarbeidet i en årrekke med amerikanske Cato Institute – se Cato Inst om Friedman


Se kort filminnslag – intervju med Friedman


 


 


 


Den nå legendariske fjernsynsserien Free to Choose (DVD), basert på boken ved samme navn, kan kjøpes fra Civita


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »