Sverige har lært av sine feil

-Svensk suksess eller fiasko er historien om marked versus stat, skriver Timbros Johnny Munkhammar i denne kommentaren til det svenske riksdagsvalget.


Les artikkelen her


Artikkelforfatteren, Johnny Munkhammar foreleser om «Den nordiske modellen» på Civitas Oscarsborgseminar 2.-3. nov. Munkhammars bok om utfodringene for Europas velferdsstater – «European Dawn – after the social model» kan bestilles fra Timbro.


Se også artikkelen «Nordic Stars» av Munkhammar, Anderson (Copenhagen Institute), Gudmundsson (Veritas, Island),  og Nyberg (EVA, Finland) og Ekelberg, Civita.  

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »