Arne Strand News

I Norge finnes det ingen liberale bredde-aviser. Vi har riktig nok mange aviser, men ingen toneangivende bredde-aviser som står til høyre. De er alle sammen mer eller mindre sosialdemokratiske og gjør samfunnsdebatten tilsvarende fattig, skriver leder i CIVITA, Kristin Clemet i Dagbladet 4. sept.


Les hele innlegget i Dagbladet

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »