The Economics of Knowledge: Why Education is Key to Europe’s Success.

Tankesmien The Lisbon Council har sammen med Andreas Schleicher, lederen for OECDs PISA-prosjekt, laget en undersøkelse om hvorfor utdanning er så viktig for Europas fremtidige suksess.


«Hvem tror at Europa kan bygge en dynamisk kunnskapsbasert økonomi ved å ikke investere i kunnskap og utdanning?». Resultatet er urovekkende, skriver The Lisbon Council om rapporten de vil informere EUs ledere om i Brussel 23.-24. mars.  Les hele rapporten her.


Ønsker du å vite mer om arbeidet til The Lisbon Council finner du mer informasjon på deres hjemmeside her.


 


PISA (internasjonal komparativ undersøkelse av elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag).

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »