Flat skatt på fremmarsj!

Debatten om flat skatt er aktuell i mange av landene vi sammenligner oss med. Tidligere var det bare Hong Kong, Jersey, og Guernsey som hadde en slik skattemodell, men siden 1994 har ni nye land med over 240 millioner innbyggere innført flat skatt.


Sist ute var Romania og Georgia, som begge byttet skattesystem 1. januar. For tiden vurderes innføring av flat skatt seriøst i minst 9 andre land, med til sammen nesten 1,8 milliarder innbyggere. Det er Østeuropeiske land som har ført an de siste ti årene, men blant landene som nå vurderer det finnes blant annet Tyskland, Spania, USA, og Kina.


Adam Smith Institute i London kom på slutten av fjoråret ut med rapporten ”Flat Tax – The British Case”, skrevet av rumenske Andrei Grecu. Grecu legger frem en god introduksjon til konseptet flat skatt, en kort gjennomgang av landene som har innført det, og en sterk argumentasjon for hvorfor Storbritannia bør gjøre det samme. Rapporten er på 23 sider og kan lastes ned her.


Grecus konklusjon er at britene må få anledning til å velge selv om de vil ha flat skatt, ved at man etablerer en ordning med flat skatt i tillegg til dagens ordning og lar hver enkelt velge hvilken ordning man vil delta i. Hong Kong har en slik ordning, og den debatteres også i USA. En interessant artikkel er ”The Freedom to Choose Flat Tax” av Cato Institutes Stephen Moore, som også nevner motstanden mot en slik ordning.


 


Oversikt over flate skatter januar 2005

Land


Innført


person


selskaps


Jersey


1940


20 %


20 %


Hong Kong


1947


16 %


 


Guernsey


1960


20 %


20 %


Estland


1994


26 %


 


Litauen


1994


33 %


 


Latvia


1995


25 %


 


Russland


2001


13 %


24 %


Serbia


2003


14 %


14 %


Ukraina


2004


13 %


25 %


Slovakia


2004


19 %


19 %


Romania


2005


16 %


16 %


Georgia


2005


12 %


 


*Der det mangler selskapsskatt er det fordi den ikke er flat eller det mangler data


 Landene som har innført flat skatt de siste elleve årene er alle tidligere kommuniststater i en overgang til kapitalisme. Det samme er Tsjekkia, Polen, Kroatia og Ungarn, som vurderer det. Tyskland, Spania, og USA er derimot helt forskjellige land, som også vurderer det. Kina er en historie for seg selv, men vurderer visstnok en flat skatt på 20%. Tyskland og Spania opererer med et tall på 30%.


Det mest interessante med Tyskland og Spania er ikke bare at de er vestlige industriland med en noe mer utbygd velferdsstat enn landene tidligere nevnt, men at det er sosialdemokratene under Schröder, og sosialistene under Zapatero som vurderer å legge om skatten. For de på venstresiden som har argumentert mot flat skatt er dette en åpenbar strek i regningen.


 Når det gjelder en norsk debatt om flat skatt har Trygve Hegnar og Øystein Børmer, statssekretær i Finansdepartementet forholdsvis nylig debattert dette i Kapitals spalter.


 


Hegnar: Håpløs skattepolitikk


Børmer: Regjeringen foreslår en flatere og mer rettferdig skatt


Hegnar: Flat skatt 


 


The Hoover Institution ved Stanford University har etablert nettstedet russianeconomy.org som følger den russiske økonomien og andre tidligere kommuniststaters. Her finnes artikler om hvordan den flate skatten sprer seg gjennom Øst-Europa, med detaljer for hvert enkelt land. Den ene skribenten er Alvin Rabushka, som sammen med Robert Hall i 1985 skrev det som regnes som bibelen innen flat skatt ”The Flat Tax”. Boken kan kjøpes i oppdatert versjon for eksempell her  på Amazon for 10$.


 


Knud Edmund Berthelsen

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »