Frihandel for å nå FNs ”Millenium-mål”

Jeffrey Sachs har ledet arbeidet med å operasjonalisere FNs mål om redusert fattigdom – de såkalte tusenårsmålene. Fattigdomsproblemet kan løses mener Sachs, og har lagt frem sin rapport med konkrete løsningsforslag.


 I den omfattende rapporten er deregulering av handel med varer og tjenester grunnleggende elementer for å nå målet om å løfte mer enn en halv milliard mennesker ut av ekstrem fattigdom. Hele rapporten er tilgjengelig på Millenium-prosjektets hjemmeside:


 


http://www.unmillenniumproject.org/html/about.shtm


 


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »