Økonomisk frihet handler om mennesker

Wall Street Journal og Heritage Foundations årlige rapport om verdens økonomiske tilstand er kommet. Les om Index of Economic Freedom her og følg lenken til selve rapporten.


Ekonomisk frihet handlar om människor


Det verkar ibland som om fattigdom och underutveckling är en förbannelse vissa delar av världen aldrig kommer ur. Somliga vill förklara detta med obalansen mellan fattiga och rika stater, som om välställda nationer bär skulden för att andra länder lider svår brist. Resonemanget är djupt felaktigt och utgår från en syn på ekonomi och tillväxt som ett nollsummespel.


För det första leder dylika resonemang till slutsatsen att ingen någonsin kan få det bättre. Om den enas bröd vore den andres död skulle kakan aldrig växa och vi skulle ständigt leva i en värld med hungersnöd och mänskligt lidande som ett nödvändigt ont.


Tack och lov är det precis tvärtom. Ekonomisk tillväxt kan vara oändlig och det är varken arvsynd eller otur som avgör vem som inte för åtnjuta den. Det är respektive lands ekonomiska politik och system som avgör detta.


Sambandet mellan välstånd och ekonomisk frihet tydliggörs varje år i Index of Economic Freedom, som utges av Wall street Journal och Heritage Foundation. Rapporten utkommer sedan 1995.


Tanken är att årligen, på ett enkelt sätt, kunna visa utvecklingen av ekonomisk frihet i världen. Genom empiriska data kan vi följa det nära sambandet mellan ekonomisk frihet och välstånd.


I 2005 års rapport görs också en mycket intressant utvikning om motsättningen mellan skatteharmonisering och skattekonkurrens, det förra mycket poulärt inom EU och en tydlig inskränkning i länders ekonomiska frihet.


Jordbrukssubventioner inom EU och så kallad jordbrukspolitik i väst är en stor och allvarlig faktor i tredje världens avsevärda ekonomiska problem. Franska bönder lever gott på fattiga afrikaners olycka. När marknaden manipuleras med subventioner och höga handelshinder blir resultatet just ett nollsummespel, där den fattiga alltid förlorar.


I årets index hamnar USA för första gången under tionde plats. Placeringen är dels ett resultat av en trend som påbörjades i USA redan 1998, dels en effekt av att andra länder liberaliserat sin ekonomi ytterligare.


Enligt rapporten beror USA:s placering på att man vilar på sina lagrar och hoppas kunna leva på tidigare framgångar. En ekonomi som inte fortsätter att liberaliseras kommer med tiden att regleras och inskränkas. Frihet är inget att ta för givet, utan något att tala för och kämpa för varje dag. I ett avsnitt av rapporten frågar sig en av författarna, Marc A Miles:


‘’The time has come for the United States to make an important decision. Is it to remain the symbol of economic freedom in the world that was, or is it going to take the steps needed to regain the leadership in the world that is and will be?’’


Läs rapporten:


http://www.heritage.org/research/features/index/

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »