Om Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita skal formidle kunnskap og ideer som er tankevekkende og utvider rommet for den politiske debatt, og fremme forslag til reformer.

Civita vil vektlegge det idébaserte og prinsipielle perspektivet i samfunnsdebatten. Civita skal som en selvstendig og proaktiv aktør fremme, ikke bare forklare, betydningen av frihet, personlig ansvar og markedsøkonomi.

Civita skal fungere som et nettverk av personer med ulik politisk partitilknytning, og fra ulike deler av samfunnet (akademia, næringsliv, media, organisasjonsliv og politikk). Civita skal være en uformell møteplass med jevnlige arrangementer av typen seminarer, foredrag, boklanseringer m.m.

Civita er en partipolitisk uavhengig tankesmie. Civita er en ideell virksomhet organisert som et ideelt AS.

Formål

Civita skal arbeide for økt oppslutning om markedsøkonomien og dens betydning for velferd, frihet og demokrati. Civita skal også arbeide for å gi personlig ansvar og det sivile samfunn en viktigere rolle i samfunnsutviklingen.
Civita skal søke å skape oppmerksomhet og interesse for dette gjennom

  • forskning og utredning
  • publisering
  • seminarer, konferanser og generell opplysningsvirksomhet

 

Neste arrangement

apr
24
torsdag
08:00

Hva slags NRK skal vi ha i fremtiden?

Cafe Christiania

Trenger vi fremdeles NRK? Hvordan skal i så fall NRK finansieres – og hva skal være NRKs oppgaver? I panelet: Kulturminister Thorhild Widvey, kringkastingssjef, Thor Gjermund Eriksen, ansvarlig redaktør og adm. dir. i VG, Torry Pedersen, og stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell (SV). Meld deg på her!

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer