Publikasjoner

Civita-notat_9_2014web

Nr.9 2014: FN som autokratisk legitimeringsarena

I dag står demokratiske stater ofte som tilskuere til diktaturstaters behandling av egen sivilbefolkning. I dette notatet drøftes to problemstillinger rundt demokratiers forhold til diktaturstater: Spørsmålet om demokratiers intervensjon i diktaturstater for å forhindre massedrap av sivilbefolkningen, samt spørsmålet om økonomiske relasjoner mellom demokratier og diktaturer. Til slutt drøftes et løsningsforslag: Et forbund av demokratiske stater som et supplement til FN.

Les mer »
Civita-notat_8_2014web liberalisme på norsk med skygge Civita-notat_7_2014 web Civita-notat_6_2014web

Arrangementer

panelet 240414

Hva slags NRK skal vi ha i fremtiden?

Cafe Christiania
24.04.2014:

Trenger vi fremdeles NRK? Hvordan skal i så fall NRK finansieres – og hva skal være NRKs oppgaver? I panelet: Kulturminister Thorhild Widvey, kringkastingssjef, Thor Gjermund Eriksen, ansvarlig redaktør og adm. dir. i VG, Torry Pedersen, og stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell (SV). Meld deg på her!

Les mer »
Se alle arrangementer »

Innlegg

Grunnlovsfesting av sosiale rettigheter – en dårlig idé

«Forslaget om å inkorporere økonomiske og sosiale rettigheter i Grunnloven er ren symbolpolitikk, og fører i beste fall til at velferdspolitikken blir avgjort i Høyesterett. I verste fall fyller det Grunnloven med innholdsløse fanebestemmelser som bidrar til å redusere dens politiske og rettslige betydning. Grunnlovens relevans er svak nok som det er i Norge,» skriver Morten Kinander.

Les mer »

Næringsutvikling gir sosial utvikling

«Det Afrika trenger nå, er ikke stadig mer bistand – men lønnsomme, bærekraftige investeringer og økte handelsmuligheter,» skriver Kristin Clemet i Bistandsaktuelt. «Det underlige er at det vi vet har virket i våre egne land, ikke har vært like sentralt når vi har arbeidet med å utrydde fattigdom og skape økonomisk vekst i andre land.»

Les mer »

Frykten for en rasjonell kommunestruktur

«Hovedargumentet mot en kommunereform er altså likevel ikke at dagens kommunestruktur fungerer bra. Hovedpoenget for Davidsen og Nord er tvert imot at det er bra å ha kommuner som er så ineffektive som mulig, slik at private aktører ikke finner det lønnsomt å drive velferdstjenester der,» skriver Torstein Ulserød i Klassekampen, i et svar til Jan Davidsen.

Les mer »

Neste arrangement

apr
24
torsdag
08:00

Hva slags NRK skal vi ha i fremtiden?

Cafe Christiania

Trenger vi fremdeles NRK? Hvordan skal i så fall NRK finansieres – og hva skal være NRKs oppgaver? I panelet: Kulturminister Thorhild Widvey, kringkastingssjef, Thor Gjermund Eriksen, ansvarlig redaktør og adm. dir. i VG, Torry Pedersen, og stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell (SV). Meld deg på her!

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer