Publikasjoner

Civita-notat_9_2014web

Nr.9 2014: FN som autokratisk legitimeringsarena

I dag står demokratiske stater ofte som tilskuere til diktaturstaters behandling av egen sivilbefolkning. I dette notatet drøftes to problemstillinger rundt demokratiers forhold til diktaturstater: Spørsmålet om demokratiers intervensjon i diktaturstater for å forhindre massedrap av sivilbefolkningen, samt spørsmålet om økonomiske relasjoner mellom demokratier og diktaturer. Til slutt drøftes et løsningsforslag: Et forbund av demokratiske stater som et supplement til FN.

Les mer »
Civita-notat_8_2014web liberalisme på norsk med skygge Civita-notat_7_2014 web Civita-notat_6_2014web

Arrangementer

panelet_290414

Sosialdemokratiets fremtid – hva skjer med Arbeiderpartiet?

Cafe Christiania
29.04.2014:

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania tirsdag 29. april kl. 8.00-9.30. I panelet: Forfatter av boken Tilbake til politikken: Hvordan Arbeiderpartiet igjen skal bli folkets parti (Kagge Forlag), Aksel Braanen Sterri, stortingsrepresentant Hadia Tajik (Ap) og statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H). Meld deg på her!

Les mer »
Se alle arrangementer »

Innlegg

NRKs fremtid

«Grande er uenig med mine kolleger, Eirik Vatnøy og Kristian Meisingset, som har skrevet notatet – og med meg, som skrev et innlegg om NRKs fremtid i Dagsavisen 3. april. Men fremfor å fremme alternative argumenter, slik at vi kan få en god diskusjon om NRK, velger Grande å konstruere stråmenn og mistenkeliggjøre motiver,» skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.

Les mer »

Grunnlovsfesting av sosiale rettigheter – en dårlig idé

«Forslaget om å inkorporere økonomiske og sosiale rettigheter i Grunnloven er ren symbolpolitikk, og fører i beste fall til at velferdspolitikken blir avgjort i Høyesterett. I verste fall fyller det Grunnloven med innholdsløse fanebestemmelser som bidrar til å redusere dens politiske og rettslige betydning. Grunnlovens relevans er svak nok som det er i Norge,» skriver Morten Kinander.

Les mer »

Næringsutvikling gir sosial utvikling

«Det Afrika trenger nå, er ikke stadig mer bistand – men lønnsomme, bærekraftige investeringer og økte handelsmuligheter,» skriver Kristin Clemet i Bistandsaktuelt. «Det underlige er at det vi vet har virket i våre egne land, ikke har vært like sentralt når vi har arbeidet med å utrydde fattigdom og skape økonomisk vekst i andre land.»

Les mer »

Neste arrangement

apr
29
tirsdag
08:00

Sosialdemokratiets fremtid – hva skjer med Arbeiderpartiet?

Cafe Christiania

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania tirsdag 29. april kl. 8.00-9.30. I panelet: Forfatter av boken Tilbake til politikken: Hvordan Arbeiderpartiet igjen skal bli folkets parti (Kagge Forlag), Aksel Braanen Sterri, stortingsrepresentant Hadia Tajik (Ap) og statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H). Meld deg på her!

Kommende arrangementer

Se alle kommende arrangementer »

Tidligere arrangementer