Publikasjoner

Civita-notat_19_2014web

Nr.19 2014: Internasjonal stagnasjon og økende ulikhet

Piketty overser at den viktigste årsaken til at det i utgangspunktet skapes urimelige forskjeller, herunder mekanismer som både skaper store inntektsforskjeller, som forsterker insider-outsider-problemene i samfunnet og som dessuten undergraver økonomiens vekstkraft, er av strukturell art – og kun kan løses ved hjelp av liberal strukturpolitikk..

Les mer »
Civita-notat_18_2014web Civita-notat_17_2014 rettferdighet_web Civita-notat_16_2014web

Arrangementer

blåstrømper_web4

Grenser for likestilling?

Cafe Christiania
29.10.2014:

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania onsdag 29. oktober kl.8.00-9.30. Hvor langt kan man gå med politiske tiltak for å fremme likestilling? Trenger vi fortsatt egne fedrekvoter og kvotering av kvinner til styre- og maktposisjoner for å fremme et likestilt samfunn? Eller har statsfeminismen gått ut på dato? Trenger vi en mer liberal feminisme? Meld deg på her!

Les mer »
Se alle arrangementer »

Innlegg

Myten om den tredje vei

«Har SV mer å svare for enn andre partier, spør Benjamin E. Larsen i Klassekampen. Til det spørsmålet finnes knapt noen fasit, men spørsmålet gjør på ingen måte SV-historien mindre interessant. For historikere er det uansett av interesse at også SV-ere skriver kritisk om egen fortid, for å komplimentere et sammensatt kaldkrigsbilde,» skriver Bård Larsen i Klassekampen.

Les mer »

Oslo Freedom Forum – å nedkjempe diktaturer

«Da er det sjette Oslo Freedom Forum (OFF) i gang. Totalt har 189 mennesker fra 81 land vært i Oslo for å snakke om menneskerettigheter i løpet av disse årene. De er fordelt relativt jevnt på alle verdensdeler. 44 av dem har vært fengslet av politiske grunner, de har til sammen 211 år i fengsel, 39 er for tiden i eksil,» skriver Mathilde Fasting.

Les mer »

Debatten om formuesskatten

«Vi er, sånn cirka, både det rikeste og det likeste landet i verden. Begge deler er det vel verdt å ta vare på. Men det er ikke sikkert vi gjør det ved å stirre oss blinde på stillestående tall i et statsbudsjett. Vi må også se på virkningen tallene har – på arbeid og verdiskaping, sparing, fordeling og skatt,» skriver Kristin Clemet.

Les mer »
Civita-notat_18_2014web

Nr. 18 2014: En liberal filmpolitikk

Dette notatet ser på tiltak for å sikre en best mulig utvikling for filmfeltet. Film er et stort område med mange aktører i intrikat samspill med hverandre, men dette dokumentet tar utgangspunkt i den statlige politikken for produksjon og distribusjon av kinofilm. Som en rettesnor for i dette notatet ligger et ønske om å sikre kreativ frihet, også for filmskapere som ønsker å utfordre gjeldende politisk og kunstnerisk konsensus, samt å skape en konkurransedyktig filmindustri som tjener både de som er involvert i produksjonen av film, og filmers publikum. Det kan man oppnå gjennom en liberal filmpolitikk.

Neste arrangement

okt
29
onsdag
08:00

Grenser for likestilling?

Cafe Christiania

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania onsdag 29. oktober kl.8.00-9.30. Hvor langt kan man gå med politiske tiltak for å fremme likestilling? Trenger vi fortsatt egne fedrekvoter og kvotering av kvinner til styre- og maktposisjoner for å fremme et likestilt samfunn? Eller har statsfeminismen gått ut på dato? Trenger vi en mer liberal feminisme? Meld deg på her!

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer