Publikasjoner

fremtiden forside med skygge

Har vi råd til fremtiden? – Perspektivmeldingens utfordringer

Velferdsstaten er ikke bærekraftig. Det blir færre yrkesaktive til å finansiere den, samtidig som det blir flere eldre og større krav til kvalitet. Vi reddes ikke av oljepengene. Det betyr at vi har store utfordringer fremover. Denne pamfletten tar opp de viktigste utfordringene og peker på en rekke mulige tiltak som kan bidra til god velferd, sunne statsfinanser og et produktivt arbeidsliv også i fremtiden.

Les mer »
Civita-notat_14_2014 Civita-notat_13_2014web Civita-notat_12_2014web Civita-notat_11_2014web

Arrangementer

panelet_030914

Trusselen fra jihadismen

Cafe Christiania
03.09.2014:

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania onsdag 3. september kl. 8.00-9.30. Norske borgere har reist til Syria og Irak for å delta som stridende for IS (Den Islamske Stat). Vi ser på situasjonen i regionen og på USAs rolle og muligheter i konflikten, og vi spør hvordan Norge kan bidra til å nedkjempe IS i Syria og Irak. Representerer norske jihadister en klar trussel mot det norske samfunnet, og hvordan er den norske beredskapen?

Les mer »
Se alle arrangementer »

Innlegg

Hadia Tajik

«Debattene forstyrres av at forholdet mellom FrP og Ap er så surt etter Leirsteins «liking» og oppgjøret mellom Tajik og Keshvari på Debatten. Hvis Siv Jensen kunne bilegge denne konflikten og si klart og tydelig hva hun mener bør være standarden i en debatt mellom partiene og våre folkevalgte, ville det være en stor fordel,» skriver Kristin Clemet.

Les mer »

Trøbbelet med islamisme

«Hva mener islamister om det liberale rettsstatsprinsipp, ytringsfrihet, kvinners rettigheter, homofili, pluralisme og demokrati? Hva betyr det egentlig å ønske seg en islamsk stat, hva er brudd, og hva er kontinuitet målt mot det liberale demokratiet?» Bård Larsen skriver i VG.

Les mer »

Formuesskatt og eierskap

«Det er riktig, som Møen påpeker, at formuesskatt på bankinnskudd og børsinvesteringer normalt er noe høyere enn for privateide bedrifter. Men de som ønsker å minimere formuesskatten, vet nok i stedet å verdsette muligheten til ikke å betale formuesskatt i det hele tatt gjennom høyt belånte eiendomsinvesteringer. Samlet sett er derfor den gjeldende formuesskatten negativ både for norsk eierskap og verdiskaping,» skriver Villeman Vinje i DN.

Les mer »
Torstein svarthvitt-3

Sentrum i norsk politikk

«Det er, etter min mening, ikke opplagt at det eksisterer et ideologisk fellesskap mellom KrF, Sp og V som kan sies å utgjøre en «tredje vei» i norsk politikk. Jeg syns heller ikke at det er riktig å si at disse tre partiene utgjør et slags naturlig midtpunkt i det politiske landskapet. Fremfor bare å avvise disse synspunktene, kunne det vært interessant om Kjekstad forsøkte å fylle sentrumsbegrepet med innhold,» svarer Torstein Ulserød i Nationen.

Neste arrangement

sept
3
onsdag
08:00

Trusselen fra jihadismen

Cafe Christiania

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania onsdag 3. september kl. 8.00-9.30. Norske borgere har reist til Syria og Irak for å delta som stridende for IS (Den Islamske Stat). Vi ser på situasjonen i regionen og på USAs rolle og muligheter i konflikten, og vi spør hvordan Norge kan bidra til å nedkjempe IS i Syria og Irak. Representerer norske jihadister en klar trussel mot det norske samfunnet, og hvordan er den norske beredskapen?

Kommende arrangementer

Se alle kommende arrangementer »

Tidligere arrangementer