Publikasjoner

Civita-notat_07_2015_forside_web

Nr. 7 2015: Foreldrepermisjon og likestilling

En liberal likestillingspolitikk må sørge for at flere valg er mulige, og større aksept for ulike valg, så lenge grunnleggende rettigheter er ivaretatt. Likebehandling er viktigere enn like resultater. En liberal likestillingspolitikk må bety at alle har like rettigheter. Dette notatet ser på foreldrepermisjon med et liberalt perspektiv. Last ned og les notatet her!

Les mer »
Civita-notat_06_2015_forside_web Civita-notat_05_2015_forside_web Borgeren_forside med skygge_web Civita-notat_04_2015_forside

Arrangementer

panelet_220415web2

Hvordan vinne valg?

Café Christiania
22.04.2015:

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania onsdag 22. april kl.8.00 – 9.30. Hva skal til for å vinne valg? Holder det med god kommunikasjon, eller trengs det også god politikk? Kan partiene planlegge og styre en valgkamp, eller er det mediene som bestemmer? Hva betyr sosiale medier? Og hva betyr negative kampanjer, spinn og taktikkeri? Er det image eller fakta som trekker velgere?

Les mer »
Se alle arrangementer »

Innlegg

Soft denial – sluttord til Næss

«Ragnar Næss fortsetter sin kamp mot å bruke betegnelsen folkemord om den tyrkiske utryddelsespolitikken under første verdenskrig.» Bård Larsen svarer i Klassekampen.

Les mer »

Kutt engangsstønad og kontantstøtte

«En liberal politikk for foreldrepermisjon bør ikke bare likestille mor og far, men også studenter og hjemmeværende med yrkesaktive,» skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.

Les mer »

Innvandring og økonomiske forskjeller

«Samtidig som migrasjon reduserer de økonomiske forskjellene globalt, bidrar den til å øke dem lokalt. Det syns jeg det er verdt. Arbeidet mot økte økonomiske forskjeller overskygger ikke alt annet – selv om man av og til kan få inntrykk av det,» skriver Kristin Clemet i et blogginnlegg.

Les mer »
Civita-notat_05_2015_forside_web

Nr.5 2015: Jakten på resultater i norsk bistand

Dette Civita-notatet tar opp noen av bistandens grunnleggende dilemmaer knyttet til resultater. I dag bærer resultatarbeidet preg av strenge krav til konkrete resultater fra hvert enkelt tiltak, mens de overordnede utviklingspolitiske målene og prioriteringene er langt mer abstrakte og skiftende. Norsk bistandseffekt begrenses av at den alltid vil være et løst kompromiss mellom mange ulike politiske hensyn som ikke alltid trekker i retning av fattigdomsbekjempelse.

Neste arrangement

apr
22
onsdag
08:00

Hvordan vinne valg?

Café Christiania

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania onsdag 22. april kl.8.00 – 9.30. Hva skal til for å vinne valg? Holder det med god kommunikasjon, eller trengs det også god politikk? Kan partiene planlegge og styre en valgkamp, eller er det mediene som bestemmer? Hva betyr sosiale medier? Og hva betyr negative kampanjer, spinn og taktikkeri? Er det image eller fakta som trekker velgere?

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer