Publikasjoner

fremtiden forside med skygge

Har vi råd til fremtiden? – Perspektivmeldingens utfordringer

Velferdsstaten er ikke bærekraftig. Det blir færre yrkesaktive til å finansiere den, samtidig som det blir flere eldre og større krav til kvalitet. Vi reddes ikke av oljepengene. Det betyr at vi har store utfordringer fremover. Denne pamfletten tar opp de viktigste utfordringene og peker på en rekke mulige tiltak som kan bidra til god velferd, sunne statsfinanser og et produktivt arbeidsliv også i fremtiden.

Les mer »
Civita-notat_14_2014 Civita-notat_13_2014web Civita-notat_12_2014web Civita-notat_11_2014web

Arrangementer

panelet210814

Piketty – og ulikhet i Norden

Cafe Christiania
21.08.2014:

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania torsdag 21. august kl.8.00-9.30. I panelet: Christian Bjørnskov, professor og forsker i internasjonal økonomi ved Aarhus Universitet, Einar Lie, sosialøkonom og professor i historie ved UiO og Jesper Roine, økonom og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen i Stockholm og forfatter av boken «Piketty forklart», som kommer på norsk på Spartacus forlag senere i høst.

Les mer »
Se alle arrangementer »

Innlegg

Den primitive intellektualismen

«Det er en svært utbredt misforståelse at det er en åpenbar korrelasjon mellom kunnskap og visdom. Å være intellektuell medfører ikke nødvendigvis klokskap eller praktisk fornuft,» skriver Bård Larsen om antologien «Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?», av Sørensen, Hagtvet og Brandal (red.).

Les mer »

Sentrum i norsk politikk

«Det er, etter min mening, ikke opplagt at det eksisterer et ideologisk fellesskap mellom KrF, Sp og V som kan sies å utgjøre en «tredje vei» i norsk politikk. Jeg syns heller ikke at det er riktig å si at disse tre partiene utgjør et slags naturlig midtpunkt i det politiske landskapet. Fremfor bare å avvise disse synspunktene, kunne det vært interessant om Kjekstad forsøkte å fylle sentrumsbegrepet med innhold,» svarer Torstein Ulserød i Nationen.

Les mer »

Har vi råd til fremtiden?

«Vi står overfor en rekke utfordringer for velferdens bærekraft i fremtiden. Håpet er at politikere og andre vil diskutere hvilke veivalg vi har fremover og gjennomføre reformer som vil sørge for at samfunnsutviklingen vil bli bærekraftig. Begynnelsen er å sikre en bred forståelse av at slik velferds-Norge utvikler seg, er det mørke skyer i horisonten,» skriver Mathilde Fasting hos Minerva.

Les mer »
Kristin Clemet _svarthvitt

Fortsatt overfladisk fra Lerø

«Civita driver et faglig utredningsarbeid og skaper åpne møteplasser for debatt. Vi vedkjenner oss vårt politiske ståsted, og det påvirker selvsagt valget av temaer vi tar opp – men vi jukser ikke med den faglige kvaliteten på utredningene. Dessuten prøver vi alltid å ha gode utredninger som bakgrunn for de debattene vi deltar i. Er vi dermed mer «ideologisk styrt» enn mange forskere er – eller for eksempel Lerø selv?» Kristin Clemet svarer Magne Lerø.

Neste arrangement

aug
21
torsdag
08:00

Piketty – og ulikhet i Norden

Cafe Christiania

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania torsdag 21. august kl.8.00-9.30. I panelet: Christian Bjørnskov, professor og forsker i internasjonal økonomi ved Aarhus Universitet, Einar Lie, sosialøkonom og professor i historie ved UiO og Jesper Roine, økonom og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen i Stockholm og forfatter av boken «Piketty forklart», som kommer på norsk på Spartacus forlag senere i høst.

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer