Publikasjoner

Alternativ behandling_omslaget Civita-notat_23_2014web Civita-notat_22_2014web Civita-notat_21_2014web

Arrangementer

panelet_040215

Trenger Norge en kommunereform?

Cafe Christiania
04.02.2015:

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania onsdag 4. februar kl. 8.00-9.30. Regjeringen har varslet en reform som skal sikre færre og sterkere kommuner. Men trenger vi en kommunereform? Og er det mulig å gjennomføre en slik reform uten bruk av tvang? I panelet: Jan Tore Sanner, Trygve Vedum og Ove Vanebo.

Les mer »
Se alle arrangementer »

Innlegg

Filosofkongen forklarer

«Jon Rognlien drodler (Dagbladet 22.1) over Civitas tanketomhet i møte med Andrey Zvyagintsevs mangefasetterte film Leviatan. Civita og Manifest viste filmen på samme tid i forskjellige saler på Cinemateket. Dette faktum er – i følge Rognlien – megetsigende. Her ble nemlig kunsten satt i propagandistenes tjeneste. Premisset hans er nesten litt konspiratorisk, men på en søt måte,» skriver Bård Larsen.

Les mer »

En enklere arbeidsmiljølov?

«En lov der bestemmelser er vanskelige å fortolke, eller hvor mange bestemmelser må sees i sammenheng for å avgjøre hva som går an, er ikke en god lov for alle dem som kun har loven å støtte seg på i arbeidslivsspørsmål. Forslagene til endringer løser ikke de problemene. Den gir mer fleksibilitet, men ”forenklingen” gjenstår,» skriver Mathilde Fasting hos Minerva.

Les mer »

Narkotikapolitikk: Om feighet og overbevisning

Torstein Ulserød og Eirik Løkke svarer kommentator Erling Rimehaug: «Rimehaug spør retorisk om det er feigt å følge overbevisningen sin. Nei, selvsagt ikke. Men den type argumentasjon bidrar til å tåkelegge hva dette dreier seg om. Det interessante spørsmålet er om måten denne debatten føres på i Norge, gjør det vanskelig for stortingspolitikere å argumentere for sin egen overbevisning.»

Les mer »
panelet_270115

Frokostmøte tirsdag 27/1: Norsk arbeidsliv – bedre eller mer brutalt?

Regjeringen har fremmet forslag om en rekke endringer i arbeidsmiljøloven, bl.a. når det gjelder midlertidig arbeid, aldersgrenser og arbeidstid. Vil endringene gi oss et bedre og mer fleksibelt arbeidsliv, eller blir det bare verre og mer brutalt?Se live streaming fra møtet med arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP), nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken, og adm.dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Neste arrangement

feb
4
onsdag
08:00

Trenger Norge en kommunereform?

Cafe Christiania

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania onsdag 4. februar kl. 8.00-9.30. Regjeringen har varslet en reform som skal sikre færre og sterkere kommuner. Men trenger vi en kommunereform? Og er det mulig å gjennomføre en slik reform uten bruk av tvang? I panelet: Jan Tore Sanner, Trygve Vedum og Ove Vanebo.

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer