Publikasjoner

Civita-notat_23_2014web

Nr. 23 2014: Bør voldtektslovgivningen brukes som et likestillingspolitisk virkemiddel?

Et omdiskutert forslag til endring av voldtektslovgivningen, illustrerer at mange politikere er villige til å bruke statens mest inngripende tiltak, nemlig straffelovgivningen, som et virkemiddel i det som fremstår mest som en likestillingspolitisk holdningskampanje. Viljen til å bruke straffeloven på en slik måte er betenkelig av flere grunner. Den viktigste grunnen er at dårlig begrunnet straffelovgivning kan skape alvorlige rettssikkerhetsproblemer.

Les mer »
Civita-notat_22_2014web Civita-notat_21_2014web Civita-notat_20_2014web Civita-notat_19_2014web

Arrangementer

panelet_261114web

Europa i krise?

Cafe Christiania
26.11.2014:

Er europisk integrasjon og internasjonalisme et liberalt eliteprosjekt som står fjernt fra folkeviljen? Glemmer det liberale, overnasjonale og europeiske prosjektet at folk også trenger tilhørighet i kultur og nære fellesskap? Eller trenger vi snarere å utvikle et sterkere overnasjonalt demokrati i et stadig mer pluralistisk Europa?

Les mer »
Se alle arrangementer »

Innlegg

Uten Stalins suksess, ingen Hans Ebbing?

«I det hele tatt må Ebbing bestemme seg: Er Civita tilhengere av juntafascisme (Pinochet) eller nattvekterstat (den minimale stat)? Det er jo to ytterpunkter dette, hvor det ene nødvendigvis utelukker det andre. Civita mener ingen av delene. Når det gjelder å hefte autoritære statsdannelser på andre, bør Ebbing feie for egen dør,» skriver Bård Larsen i Klassekampen.

Les mer »

Terror og vold

«Krenkelse og hevn er like mye emosjon som virkelighet. De fleste personlig berørte dreper ikke. Terrorister føler en så heftig krenkelse at blind vold fremstår som en løsning. Da er vi inne i moralpolitisk interessante utfordringer,» skriver Bård Larsen.

Les mer »

Nordens utfordringer

«NordMod er opptatt av at fagforeningsgraden og velferdsstaten er viktige for å få med arbeidslivet på de omstillingene som vil komme. Det kan det være mye i. Men det er også viktig å anerkjenne betydningen av en åpen økonomi med konkurranse og mangfold, hvis vi skal få til omstilling,» skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.

Les mer »

Neste arrangement

nov
26
onsdag
08:00

Europa i krise?

Cafe Christiania

Er europisk integrasjon og internasjonalisme et liberalt eliteprosjekt som står fjernt fra folkeviljen? Glemmer det liberale, overnasjonale og europeiske prosjektet at folk også trenger tilhørighet i kultur og nære fellesskap? Eller trenger vi snarere å utvikle et sterkere overnasjonalt demokrati i et stadig mer pluralistisk Europa?

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer