Publikasjoner

Civita-notat_02_2015_forside

Nr. 2 2015: Frihandel

Dette notatet beskriver frihandelens historiske, økonomiske og intellektuelle utvikling, og gjør opp status for frihandelen og dens fremtidsutsikter. Gjennom å beskrive utviklingen kommer det frem hvordan frihandel bidrar til vekst, hva som er dagens utfordringer, og hvordan politikere kan legge til rette for fortsatt fremgang.

Les mer »
Civita-notat_01_2015 Alternativ behandling_omslaget Civita-notat_23_2014web Civita-notat_22_2014web

Arrangementer

panelet_020315_web3

Får vi en klimaavtale i Paris?

Café Christiania
02.03.2015:

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania mandag 2. mars kl. 8.00 – 9.30. I panelet: Connie Hedegaard, tidligere miljø- og klimaminister for Det Konservative Folkeparti i Danmark og EU-kommissær for klimaspørsmål, klima- og miljøminister Tine Sundtoft, og direktør i CICERO Senter for klimaforskning, Kristin Halvorsen. Meld deg på her!

Les mer »
Se alle arrangementer »

Innlegg

Statsfinansiert twitring fra tv-sofaen

«LDO bør fratas sin pådriverrolle. Tilhengere av en aktiv likestillingspolitikk, mer kvotering og lange fedrekvoter får kjempe for dette gjennom partier eller sivile organisasjoner, og ikke gjennom et statlig ombud,» skriver Torstein Ulserød og Lars Gauden-Kolbeinstveit hos Minerva.

Les mer »

Monika-saken: Meningsløs foretaksstraff

«Ansvaret for «rutinesvikt» bør ikke pulveriseres utover offentlige budsjetter, hvor det personlige ansvaret forsvinner,» skriver Torstein Ulserød og Morten Kinander om foretaksstraffen i Monika-saken.

Les mer »

Gå til jødehatets kilder

«Antisemittisme er igjen i ferd med å bli en ­sivilisatorisk utfordring. Foruten solide innslag av klassisk antisemittisme, har en variant av antisemittismen med utspring i den arabiske og muslimske verden også vunnet innpass,» skriver Bård Larsen i Vårt Land.

Les mer »

Neste arrangement

mar
2
mandag
08:00

Får vi en klimaavtale i Paris?

Café Christiania

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania mandag 2. mars kl. 8.00 – 9.30. I panelet: Connie Hedegaard, tidligere miljø- og klimaminister for Det Konservative Folkeparti i Danmark og EU-kommissær for klimaspørsmål, klima- og miljøminister Tine Sundtoft, og direktør i CICERO Senter for klimaforskning, Kristin Halvorsen. Meld deg på her!

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer