Medieomtaler fra 2015

– Nytt på nytt – NRK

Bård Larsen nevnt med sitat om armenerne på Nytt på Nytt fredag 17.4

– Hamar Sanitetsforening – Hamar Arbeiderblad

Kristin Clemet nevnt som foredragsholder på foreningsmøtet med tema kvinner og glasstaket

– Norge – en spurv innen forskning – Romerikets blad

Kristin Clemets kronikk om Osloskolen nevnt (som den beste i verden)

– På spissen – Romerikets blad

tweet fra Kristin Clemet ”Det finnes ingen organisasjoner som bare har drømmemedarbeidere”

– Stang inn for Stanghelle – Kampanje

artikkel om Fabian Stang, Kristin Clemet nevnt (blåser av kritikken mot Stang)

– Ukens sitat – Norge IDAG

Kristin Clemet: Begrepet borgerlig favner vidt og er en slags overbygning over liberalismen, konservativismen og kristendemokratiet.

– Det handler om profitt – Klassekampen

Erling Folkvord om privatisering, Civita nevnt som produsent av ideologi for å dekke over drivkreftene bak privatiseringspolitikken

– Soft denial – sluttord til Næss – Klassekampen

Bård Larsen svarer Næss om folkemord

– Tørnquistklubben – TV2

Kristin Clemet deltok i lettbent politisk diskusjon under programmet Tørnquistklubben

– Mørkets fyrste eller lyslege? – VG

Per Fugelli ser seg selv som lyslege, ikke en mørkets fyrste slik Bård Larsen hevder

– Mullah Krekar er tilhenger av AP og SV, betyr dette at AP vil at kvinner som voldtas skal steines? – Bodø Nu

Kristin Clemet nevnt i Atle Simonsens krav om beklagelse fra Christian Kristiansen, etter sistnevntes sammenligning av SD og FrP

– Nyttig problematisering – ikke fornektelse – Klassekampen

Ragnar Næss svarer Bård Larsen om folkemordet i Armenia

– Oslos skolemodell under press – Aftenposten

Kristin Clemets Osloskolekronikk referert til av pedagog Christian Beck. Spør retorisk om Oslo-modellen er i ferd med å rakne.

– Et forsvar for kunstignorantene – Minerva

Bård Larsen diskuterer kunst og moral

– Moralmedisin bør være ukontroversielt – Minerva

Aksel Braanen Sterri skriver om moralmedisin. Nevner at Bård Larsen ble dypt rystet over at Sterri i det hele tatt vurderte forslaget.

– Bondedebatt – Kapital

Drude Beer irritert over ubalansert Civita-frokostmøte om landbruk.

– Hellige kuer og bistands-slakt – Aftenposten

Brattstad (H, UD) enig i utfordringene skissert i bistandsnotatet, men forsvarer langt på vei UDs politikk. Påpeker at det også skjer mye bra.

– Det ekskluderende «fellesskapet» – Aftenposten

Mathilde Fasting og Paul Joakim Sandøy skriver om at Ap gjennom fellesskapsbegrepet har prøvd å kuppe den norske identiteten. Ap kaller for eksempel delprivatisering for ”unorsk” og ”å selge landet”.

– Tull med tall i VG SKOLE – VG

Kristin Clemet svarer Shazia Sarwar om Osloskolen. Påpeker banal regnefeil hos Sarwar.

– Flere lærere og færre prøver og tester – Aftenposten

Gülay Kutal kommenterer søndagsspalten til Kristin Clemet. SV vil ha færre prøver og tester og flere gode lærere.

– Sitert – Dagbladet

John Egelands ironiske tweet om Kristin Clemet – ”Fattigdom gir fremgang”

– Misvisende om Oslo-skolen – VG

Shazia Sarwar har gjort egne utregninger av fritaksprosentene i Osloskolen. Mener testregimet er politisk mynt og ødeleggende for barn. Uenig med Kristin Clemet.

– Gi foreldre like rettigheter Kronikk – Dagbladet

Mathilde Fastings kronikk ”Gi foreldre like rettigheter” om foreldrepermisjon.

– - Elitene slår tilbake – Kampanje

Skarsbø Moen kommenterer balansen i norsk debattkultur. Civita (og Minerva) nevnt som del av ”debatteliten”

– La pasienten velge selv – Tidsskriftet Sykepleien

Naturterapeut Kari Breilid har ikke lest Civitarapporten om alternativ behandling, men utfordrer Sandøy på bakgrunn av uttalelser i et forfatterintervju i samme tidsskrift.

– Diplomatifrys – Ny Tid

Bård Larsens uttalelse til VG om at Norge ikke vil provosere Tyrkia brukt i artikkel om det armenske folkemordet

– SV viser vei i ruspolitikken – Aftenposten

Løkke og Ulserød svarer Waal og Clausen om at det er vanskelig å dokumentere sammenhenger mellom forbud og forbruk av narkotika

– Kontekst – Dag og Tid

Humorinnslag, «Dei hadde aldri sett for seg at liberale Civita skulle føre an i kritikken mot Fredrik Skavlan.»

– Frykter for velferdsstaten – Dagens Næringsliv

Kristin Clemet nevnt som deltaker på årets Spekter-konferanse

– Dagsnytt 18 – NRK

Villeman Vinje skeptisk til Venstres linje med ubalanse i offentlige kostnader og inntekter

– God Morgen Norge – TV2

Kristin Clemet og Marte Gerhardsen diskuterer velferdsstatens fremtid

– Hva har Kim Kardashian og pave Frans til felles? – Aftenposten

”#MÅVITE” om hundreårsmarkeringen for det armenske folkemordet, Bård Larsen er sitert på at det er faglig riktig å beskrive det som skjedde som et folkemord.

– Oslo Høyres tull med skoletall – NRK Ytring

Giske bruker fritaksargumentet, anklager Aftenposten og Oslo Høyre for å fremstille skoleresultater på feilaktig grunnlag. Clemets søndagsspalte i Aftenposten den 12. april nevnt

– Må løfte skolen – Moss Avis

Leder om Sarpsborg-skolen, refererer til Kristins søndagsspalte i Aftenposten den 12. april

– Sender 32 milliarder til u-land uten resultatmål – Nettavisen

”Leder” om norsk bistand, refererer til bistandsnotatet og frokostmøtet om bistand

– Kritisk til norsk bistand – Liberaleren

Henvisning til bistandsnotatet

– Sitert – Tønsbergs Blad

Clemet-sitat, ”våre egne interesser står i veien for de fattiges interesser”

– Sitert – Oppland Arbeiderblad

Clemet-sitat om at det var hyggelig på skolen på lørdager

– Begrepstriksing og kildebruk – Klassekampen

Bård Larsen til angrep på Ragnar Næss for uriktig bruk av folkerettsjuristen W. Schabas som grunnlag for ikke å bruke begrepet ”folkemord”

– Som sagt – Bergens Tidende

Utdrag fra Kristins søndagsspalte i Aftenposten den 12. april

– Bill Gates kritiserer norsk bistand – Stavangeravisen

Variant om bistandsnotatet.

– Civita slakter bistandspolitikk – Nationen

NTB-saken om bistandsnotatet

– Civitas nye oppskrifter for bedre bistand – Bistandsaktuelt

Omtale av bistandsnotatet og de fire tesene. Også oppsummering fra frokostmøtet.

– Sprengkraft i søndagsåpent – Vårt Land

Kjell Magne Bondevik svarer Kristin Clemet ad borgerlighet

– Clemet og Tajik skriver for Aftenposten – Aftenposten

Clemet og Tajik nye søndagsspaltister

– På spissen – Romerikes blad

Kristin Clemet om å rise og rose NRK

– Gjøkungen Nord-Korea – Minerva

Bård Larsen anmelder boken ”Kims Lek”

– Et hjertesukk fra en norsk dommer – Klassekampen

Anonym dommer støtter Løkke og Ulserøds forslag om et utvalg til å undersøke norsk narkotikapolitikk

– Forskjellsbehandler politikere? SKAVLAN – VG

Løkke om Skavlans forskjellsbehandling av Åkesson

– Som sagt –

Kristin om hva begrepet borgerlig betyr

– Er Oslo-skolen verdens beste? – Aftenposten

Kristins første søndagsspalte om gode resultater i Osloskolen

– KVITTER FRA TWITTER – Romerikes blad

John O. Egelands tweet mot Kristin – ironiserer, ”Fattigdom gir fremgang”

– Venstre-lederens kostbare landsmøtehelg – Aftenposten

V. Vinje sitert som kritisk i sak om at Venstre melder om flere kostbare reformer på landsmøtet

– Hva er dine hjertesaker Tajik? – NRK Ytring

Kristins uttalelse om Tajik som offer for trusler for den hun er, brukt i M. Vivekananthans kronikk om Hadia Tajik

– andre mener – Varden

Kort oppsummering av Bårds kronikk i VG

– Ordene betyr noe RETORIKK – VG

Bårds kronikk om at ordbruken i FrP har noe å si for oppfatningen av partiets politikk

– Civita med ny slakt av norske bistand: For mange får Dårlig oversikt Lite effektiv – Aftenposten

Mer inngående om bistandsnotatet. Sitater fra Kristin og Nikolai, Brende enig i mange av konklusjonene.

– Ny rapport med hard kritikk av norsk bistand Ifølge en Civita-rapport er bistandspolitikken lite effektiv og uoversiktelig. – Aftenposten

Forsidetittel og ingress til bistandsnotat

– Panelet om Hillary Clinton – amerikanskpolitikk.no

Rådgiver i Civita, Eirik Løkke, intervjuet om Hillary Clinton på amerikanskpolitikk.no.

– Rådgiver Eirik Løkke deltok i NRK Fredagspanelet – NRK

Rådgiver i Civita, Eirik Løkke, gjestet fredag NRK Fredagspanelet og oppsummerte ukens viktigste saker.

– Rådgiver Eirik Løkke gjest i TV2s Underhuset – TV2

Rådgiver i Civita, Eirik Løkke, deltok i TV2s aktualitetsmagasin, Underhuset sammen med blant andre Mimir Kristjansson og Cathrine Sandnes.

– NRK –

Kristin Clemet sitert i Hamar Arbeiderblad: «Vi har alle rett til å rose og rise NRK. Personlig ser jeg det nærmest som en borgerplikt.»

– NRK, Skavlan og kritikken – Dagsavisen

Vi har alle rett til å rose og rise NRK. Personlig ser jeg det nærmest som en borgerplikt, skriver Kristin Clemet

– Er KrF borgerlig? – BT

Clemet sitert i BT: ”Hvorvidt KrF vil kalle seg borgerlig, må selvsagt partiet bestemme selv.”

– PISA – Morgenbladet

Jeg har sett lærere omtale nasjonale prøver som tidstyver, men visse ting må dokumenteres, sier Kristin Clemet

– Kortsynt om nett og fjernsyn – Dag og Tid

Like før påske overleverte ei forskargruppe ved NHH ei utgreiing om «Konkurransemessige virkninger av noen utvalgte NRK-tjenester» til kulturministeren. Bakgrunnen er sjølvsagt at vi no har ei liberal – somme vil seie liberalistisk – regjering, som har omsut for størst mogeleg konkurranse i mediemarknaden, ikkje minst takk vera påtrykk frå tenkjetanken Civita, skriver Arild Pedersen

– NRK – Romerikes blad

Clemet sitert i Romerikes blad «Personlig ser jeg det som en borgerplikt å rise og rose NRK.» Kristin Clemet Civita-leder «

– Gjøkungen Nord-Korea – Minervanett

Kims Lek er obligatorisk lesing for alle som er interessert i den koreanske halvøyas historie og Kim-dynastiets absurde beskaffenhet, skriver Bård Larsen

– Søndagsavisa – Nationen

Clemet sitert i Nationen: ikke så viktig ✱ «Mitt inntrykk er snarere at de aller fleste i Høyre har en nokså avslappet og pragmatisk holdning til denne saken, og at det er andre som mener at dette er et viktig ideologisk spørsmål.» Civita-sjef Kristin Clemet kommenterer søndagsåpne butikker i Vårt Land.

– Ordene betyr noe – VG

Siv Jensen har gjentatte ganger forsøkt å forklare hva hun mente med utrykket «snikislamisering», men den konspiratoriske undertonen er vanskelig å bli kvitt, rett og slett fordi språkets tolkningsrom ikke er ubegrenset, skriver Bård Larsen

– Refrenget om 2016 – Forskerforum

Meir lokal lønsdanning vil gje lokale arbeidsgjevarar større makt, og større lønsdifferensiering. Ein nabovind, eller del av vinden, finst i Civita og Aftenposten. Fyrstnemnde representert professor Torkel Brekke, som i Dagens Næringsliv tok til orde for større lønsskilnader blant forskarar, skriver Kjell A. Brottveit på lederplass i Forskerforum.

– Der KrF står langt fra sentrum – Vårt Land

- At det er meningsløst å bruke begrepet borgerlig som en overbygning over liberalismen, konservatismen og kristendemokratiet, er jeg ikke enig i. Det politiske begrepet borgerlig blir primært brukt i Skandinavia, skriver Kristin Clemet

– Noen ord om en norsk helt – Minervanett

9. april 1940 sviktet regjeringen Nygaardsvold, men de ble reddet av oberst Birger Kristian Eriksens mot og besluttsomhet, skriver Eirik Løkke

– Kirken som velferdstilbud – Vårt Land

Fra reportasje i Vårt Land: «Er trosutøvelse en privatsak, er det et samfunnslim eller er det en menneskerettighet som bør tilrettelegges av staten? Torkel Brekke tar for eksempel til orde for religion som privatsak og har ren markedsliberalisme som perspektiv. Han vil tilrettelegge for et fritt religionsmarked (Religion og frihet, 2010).»

– Heroin er ingen løsning – Dagsavisen

idligere i år lanserte tankesmien Civita et notat der de viser til forskning, som indikerer at utenlandske forsøk har vært positive. Den samme forskningen mener Gerhardsen gir et langt mer nyansert bilde en det er blitt gitt inntrykk av, uttaler Mina Gerhardsen til Dagsavisen. Saken omtalt også i Rogalandsavis og Ringssaker blad.

– Disse lages utelukkende for å snyte staten for penger – TV2

Civita tar nå til orde for at alle disse «Norgesmotorene» gjøres overflødig, skriver TV2.no.

– Ytringsfrihetens apostel – VG

Rådgiver i Civita, Eirik Løkke, skriver om Torgny Segerstedt i anledning 75-år siden hans død i VG.

– Skavlan inn i varmen – VG

Langt mer overraskende var det at ansatte i den liberale tankesmien Civita så raskt kom på banen med Skavlan-kritiske anmerkninger, skriver Debattredaktør i VG, Hans Petter Sjøli.

– Når Skavlan vrenger jakka – Minervanett

Rådgiver i Civita, Paul Joakim Sandøy, skriver om Skavlanintervjuet i Minerva.

– Skavlan debatt i dagsnytt atten – NRK

Rådgiver i Civita, Eirik Løkke, diskuterte Skavlans intervju med Åkesson i studio med Redaktør Peter Wallace.

– Når journalistikk blir en vare – Dagens Næringsliv

Mye innhold kan være tilgjengelig gjennom partnerskap og allianser med produsenter som ikke er redaksjonelle, enten det er tenketanker som Civita og Agenda for meningsjournalistikk, skriver Gunnar Bleness i Dagens Næringsliv

– Borgerlig er misvisende – Vårt Land

Clemet må gjerne se på begrepet som et «honnørord» ut fra en annen betydning. Men det blir helt galt når det gjøres til et felles begrep for politikk som skal favne fra Frp til KrF, skriver Kjell Magne Bondevik i Vårt Land.

– Vi trenger en borgerlig offentlighet – Bergens Tidende

Å være borgerlig betyr at man støtter både de grunnleggende borgerlige økonomiske verdiene, og de statsborgerlige verdiene som er grunnlaget for den liberale rettsstaten, skriver idehistoriker i Civita, Mathilde Fasting, i Bergens TIdende.

– Anne Lise Høegh har gått bort – VG

Civita-leder og tidligere Høyre-politiker Kristin Clemet minnes Anne Lise Høegh i VG.

– Hvorfor tillater vi streik? – VG

Professor ved BI og Jurist i Civita, Morten Kinander, skriver sammen med Jusprofessor Geir Woxholt i VG om streik.

– Viktig å ta dem som snylter – Dagens Næringsliv

Kristin Clemet, som er tidligere arbeidsminister for Høyre og nå leder i tankesmien Civita, synes det er positivt at et enkelt brev fra Nav er nok til å påvirke sykefraværet, skriver Dagens Næringsliv.

– Alle på sin tue? – Klassekampen

Er Feministisk Initiativ en underavdeling av Civita, spør Arild Rønsen i klassekampen.

– Går vi ikke langt nok? – Dagens Næringsliv

Men kanskje går vi ikke langt nok? Hvis arbeidsmarkedets struktur er til hinder for å utvikle verdensledende miljøer ved norske universiteter og høyskoler, slik Brekke mener, bør vi kanskje gjøre mer, skriver Bjørn Haugstad i Dagens Næringsliv i svarinnlegg til prosjektleder i Civita, Torkel Brekke.

– I Carl I Hagens ånd – Bergens Tidende

Kristin Clemet, leiar i tankesmia Civita, som i 2007 sa til Høgres sentralstyre at partiet måtte byggje på grunnfjellet av tenkjande menneske og ikkje «satse på de tullingene», hadde skifta syn, skriver Hilde Sandvik i Bergens Tidende.

– Har aktivistene kidnappet dokumentaren? – Aftenposten

Det er ikke så vanskelig å forestille seg at mer liberale aktører som Civita eller Minerva snart vil ta i bruk levende bilder, skriver Kjetil Lismoen i Aftenposten.

– Norge bør trekke oljeinvesteringene ut av Russland – Finansavisen

Russlandkjenner Ivar Amundsen skriver om norske investeringer og nevnes i den forbindelse som en del av Civitas-nettverk.

– Forberedt på fremtiden – Dagens Næringsliv

Leder i Civita, Kristin Clemet, med svarreplikk til Marte Gerhardsen i Dagens Næringsliv.

– NRK skal ikke være en nettavis – Minervanett

Redaktør i Minerva og forfatter av Civita-notatet «Liberal mediepolitikk», Kristian Meisingset, skriver om NRK på Minervanett.

– Studenter inviterer til debatt om pressestøtte – Medier 24

Rådgiver i Civita, Eirik Løkke, deltar i kveldens debatt om pressestøtte på Chateu Neuf.

– Det norske klimaeventyret – Klassekampen

Høyresidens tenketank Civita arrangerte nylig et frokostmøte med tittelen «Kan oljeindustrien bli en del av klimaløsningen», skriver Eivind Trædal i Klassekampen.

– Ap vil satse mindre på samferdsel i distriktene – Ukeavisen Ledelse

Civitas frokostmøte om samferdsel omtalt i Ukeavisen Mandag Morgen.

– Innovatøren – Fri Fagbevegelse

Civita nevnt i et intervju med Antia Krohn Traaseth i Fri Fagbevegelse.

– Kristin Clemet sitert i Nationens spalte «Sagt» – Nationen

Begrepet «sentrum» er lite dekkende for den delen av KrF som folk flest forbinder med KrF, skriver Civita-leder Kristin Clemet i Vårt Land.

– Frykter konsekvensene – Dagens Næringsliv

Bilimportørene er svært skeptiske til å basere bilavgiftene på bilens utslipp alene slik Civita foreslår, sier Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening til Dagens Næringsliv.

– Sosialistisk sanghefte – Minervanett

Audun Lysbakken har skrevet bok. Den heter «Frihet sammen» og er illustrert av et stort bilde av Lysbakken selv på forsiden, skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit på Minervanett.

– Bønder i by`n – Fri Fagbevegelse

Forrige uke var jeg på Civita-frokost. Jeg har vært der flere ganger tidligere – det er ofte verdt besøket. Og en fin øvelse i å komme seg opp om morran – de starter på slaget 08.00, skriver Jan Erik Østlie i Frifagbevegelse.

– Den tredje veien – Vårt Land

Jeg er ikke i posisjon til å gi KrF råd om veivalg, men det hadde vært interessant å vite om en klarere ideologisk profil som et liberalt kristendemokratisk parti ville appellert til flere, skriver Kristin Clemet i Vårt Land.

– Eg er ikkje ein muslimsk politikar – Dagen

Ryktet kom etter denne spissformuleringa under eit debattmøte om ekstremisme og førebygging hjå Civita i haust: «Gi ungdommane Koranen før ekstremistane tek dei», skriv avisen Dagen i et intervju med Hadia Tajik.

– BT-spalten «Som sagt» – Bergens Tidende

Jeg er ganske god til å ligge våken og bekymre meg for alt som kan gå galt. BT siterer Kristin Clemet i spalten «som sagt».

– Myk fornektelse av folkemord – NRK

Folkemord slutter ikke å være folkemord fordi noen finner begrepet belastende, skriver Bård Larsen på NRK Ytring.

– Best uten bønder – Nationen

Landbruksminister Listhaug var en av tre i panelet på debattmøtet i tankesmia Civita. Kommentator i Nationen Drude Beer skriver om Civitafrokost.

– Slik vil produktivitetsekspertene forme Norge – E24

Det har gått overraskende bra. Etter første samling tenkte jeg at et sånt gruppearbeid kan ha veldig stor risiko for å ikke lykkes, sier Mathilde Fasting til E24.

– Å være borgerlig – Minervanett

Borgerlige verdier er knyttet til individet, til initiativ, til ansvar og til deltakelse, skriver Mathilde Fasting på Minervanett.

– Leserreaksjoner – Aftenposten

Vi skaper arenaer der folk fra 4 borg partier bygger ned fordommer og bygger opp vennskap @kristinclemet om @Civita i #amagasinet Smart, sitert i A-magasinet.

– Norge i 2060 – Dagens Næringsliv

Å bruke perspektivmeldingens framskrivninger for 2060 som en begrunnelse for å kutte i skatter og velferd i 2015, slik for eksempel Civita gjør, er useriøst, skriver Marte Gerhardsen i Dagens Næringsliv.

– Denne lages utelukkende for å snyte staten for tusenvis av kroner – Nettavisen

Civita tar nå til orde for at alle disse «norgesmotorene» gjøres overflødig, skriver Nettavisen.

– Omstridt Nord-Korea-kunstner får over ti millioner i statsstøtte – NRK

– Det er bare å konstatere at Kulturrådet ikke har bitt seg merke i vår og andres kritikk mot Traaviks prosjekter om Nord-Korea, sier Civitas historiker Bård Larsen, til NRK.no.

– Aspaker overtar for Isaksen i pappaperm – NTB

Da Isaksen i fjor sommer varslet at han kom til å ta full pappapermisjon med datteren, uttalte Civita-leder og tidligere kunnskapsminister for Høyre, Kristin Clemet, at hun mener det er problematisk med langvarige permisjoner for en statsråd, skriver NTB. Saken er gjengitt blant annet i Dagladet, Varden, Haugesunds Avis, Telemarksavisa, Fremover og Firda.

– Omstridt bergenskunstner tildelt 10,5 millioner – Bergensavisen

Morten Traaviks siste prosjekt førte til mye debatt, og blant annet full konflikt mellom Traavik og tenketanken Civita, skriver Bergensavisen.

– «Kristendemokratiet er en tredje vei» – Vårt Land

Erik Lunde svarer Mathilde Fasting om kristendemokratiet i Vårt Land.

– Slik fjerner vi «helsekø» fra ordbøkene – Finansavisen

Mathilde Fasting og Tor W. Andreassen med kronikk i Finansavisen. Norge trenger innovasjon i medisinsk teknologi.

– «Fravær av straff-ansvar for ledere i offentlig sektor» – Aftenposten

Torstein Ulserød og Morten Kinander svarer Tor-Aksel Busch i Aftenposten: «Fravær av straff- ansvar for ledere i offentlig sektor».

– «Ingen forsoning uten innrømmelser» – VG

Bård Larsen med kronikk i VG: «Ingen forsoning uten innrømmelser». Norge vil ikke anerkjenne folkemordet på armenerne. Statssekretær Bård Glad Pedersen er på sviktende grunn.

– Bondeoffer i Civita – Klassekampen

Det ville vera ei grov overdriving etter tankesmia Civitas frukostmøte om landbruk i går, sjølv om det var fullt som ein kornbinge om hausten. For hovudpersonane – bøndene – luktar nok for mykje fjøs til å bli invitert til salongen, skriv Alf Skjeseth i Klassekampen.

– Fra Klassekampens sitatside – Klassekampen

«Jeg er ikke Jan Arild Snoen, så jeg kan ikke alt» Svenn Arne Lie på Civitafrokost, sitert av @Eiriklokke på Twitter

– «Er kristendemokratiet borgerlig?» – Vårt Land

Matilde Fasting med kronikk i Vårt Land: Er kristendemokratiet borgerlig?

– «På vikende front» – Hamar Arbeiderblad

Civita nevnt i leserinnlegg i Hamar arbeiderblad. Sammenlignes med «Libertas» fra 1960-tallet der kapitalismen dyrkes.

– «Hva er kirka opptatt av?» – Fædrelandsvennen

Kristin Clemets kritikk av norske biskoper nevnt i leserinnlegg i Fædrelandsvennen.

– «Europa er intet uten jøder» – Fædrelandsvennen

Civitas frokostmøte om antisemittisme i Europa nevnt i leserinnlegg i Fædrelandsvennen: «Europa er intet uten jøder».

– «Foretaksstraff virker» – Aftenposten

Tor Aksel Busch svarer Morten og Torstein i Aftenposten. Foretaksstraff var eneste åpning i lovverket.

– Vil kaste om på bilavgiftene – Dagens Næringsliv

Innretningen av bilavgiftene bør endres. Villeman Vinjes notat om bilavgifter.

– Denne bilen kan bli 250.000 billigere – Hegnar.no

Tenketanken Civita mener innretningen av bilavgiftene må endres hvis man ønsker å stimulere til en miljøvennlig bilpark.

– Sannheten er at vi tar feil – Medier 24

«For to år siden ga Civita ut en bok som de sa var ”en skisse til en liberal kulturpolitikk”. Ett av de skisserte forslagene var å kastrere NRK. Det er nemlig en provokasjon at NRK utfordrer det digitale markedet. Markedet er som kjent ikke så glad i konkurranse,» sier Sven Egil Omdal i en tale.

– Overdosestatistikken er uverdig – Aftenposten

Torstein Ulserød med innlegg i Aftenposten papir og nett «Overdosestatistikken er uverdig»: Sett ned et offentlig utvalg som skal drøfte konsekvensene av norsk ruspolitikk, og som kan foreslå alternativer.

– Clemet sitert i Dagen – Dagen

Kristin Clemet sitert i Dagen fra intervju i Aftenposten: «Dessverre har ordet fellesskap degenert til å bety staten».

– Ny skattefest – VG

Kristin Clemet sitert i VG om budsjettkonferansen: fortsatte skattekutt er ekstremt viktig for næringslivet og for Høyres troverdighet.

– Den norske narkomodellen – Dagbladet

«Den norske narkomodellen». Kommentar av Geir Ramnefjell: «I en grundig, etisk gjennomgang konkluderer filosof Lars Fredrik H. Svendsen at vi har den verst tenkelige narkotikapolitikken … Det er dessverre lett å være enig».

– Ynkelig og feigt – VG

Bård Larsen intervjuet i VG i saken om at Erna ikke vil delta i markering av folkemordet på armenerne. – – «Norge vil ikke provosere Tyrkia. Slik pleier Norge sine interesser. Det er det samme i forholdet til Saudi-Arabia og Kina», mener historiker Bård Larsen.

– Twitter-sitat i Nordlys – Nordlys

Nordlys siterer Kristin Clemet på twitter: «Endelig en voksen som sier at alle voksne har ansvar for å beskytte og lære opp barn. Vi trenger ikke fagfolk til alt.»

– Twitter-sitat i VG –

Twitter-melding fra Kristin Clemet sitert i VG på lørdag: Vanskelig å forstå hvorfor poseavgift er så dumt. Danmark har det, og det brukes mindre poser. Kristin Clemet, Civita-lederen forsvarer fortsatt den «utsatte» avgiften.

– Fra Hamar Arbeiderblad –

Kristin Clemet sitert i Hamar Arbeiderblad: «Frp har kvittet seg med mange rare standpunkter og beveget seg gradvis mot det politiske sentrum».

– Hengast den som hengast skal – Nei til EU.no

«Den norske økonomien er ein av verdas mest opne,» svarer Torbjørn Tufte i Nei til EU til Marius Doksheim om frihandel.

– Konservatisme utenfor pikeværelset – Minerva

Civita nevnt i kronikk om konservatisme av Ivar Staurseth.

– En uavhengig tankesmie og ikke et parti – Agderposten

Innlegg av Eirik Løkke, rådgiver i Civita: ”I Agderposten 2. mars skriver sekretær i Kollektivkampanjen, Marte Svendsen, at «Høyres egen tankesmie», Civita, er positiv til køprising. Den uttalelsen krever en oppklaring.»

– Ynkelig og feigt – VG

Regjeringen får kritikk for ikke å anerkjenne folkemordet på armenerne. Bård Larsen, historiker i Civita, intervjuet.

– Omstilling – av hva? – DN

«Det tunge omstillingsarbeidet kan smuldre bort i særinteresser og hjertesaker», skriver Kristin Clemet i en kronikk.

– Clemets disipler – Atenposten

Intervju med Kristin Clemet i A-magasinet om borgerlig samarbeid om Civitas rolle.

– Fra twitter – VG

@olaelvestuen kom litt sent til #civitafrokost fordi han tok buss og ikke sykkel. Statoil håper det ikke var el-biler som forsinket bussen, Kristin Clemet

– Kvitter fra twitter – Romerikets blad

”Kristin Clemet: @kristinclemet Når utenriksministre kan være 29 og statsministre 35, må vel ordføreren i Tromsø kunne være 25 år.”

– Velferdsstatens språk – Minerva

Pål Veiden: ”Selv liberalerne i Civita argumenterer for å redusere velferdsordningene litt, nettopp for å redde velferdsstaten. Velferdsstaten står der, like urokkelig, med et skjevt smil, hvis stater kunne smile.”

– Ruspolitisk regjeringsskifte i 2017? – Aftenposten

Kronikk av Willy Pedersen: Ap og Krf kan finne sammen i ruspolitikken, da kan det bli reell endring av narkotikapolitikken. Civitas narkotika-notat nevnt.

– Likhet for fall i akademia – Aftenposten

Leder: ”I norsk akademia står likhetsidealene fortsatt sterkt, for sterkt.” Torkel Brekkes kronikk i DN 10.3 nevnt. ”Brekke dokumenterer at Norge er et av de mest egalitære landene i verden innen forskning og høyere utdanning”.

– Mot antisemittisme og islamofobi – VG

Bjørnar Moxnes svarer på Bård Larsens kronikk om solidaritetsringen rundt moskeen i Oslo.

– Innfør avslagsplikt nå – Finansavisen

Morten Kinander, jurist og filosof i Civita, intervjuet. ”Det er åpenbart at høyere egenkapitalkrav vil fungere, mener professor Morten Kinander ved Handelshøyskolen BI om hva Finanstilsynet kan tenkes å komme med av anbefalinger til Finansdepartementet.” 


– Kirken som velferdstilbud – Vårt land

Kronikk av Eivor Oftestad. Torkel Brekke, prosjektleder i Civita nevnt: ”Torkel Brekke tar for eksempel til orde for religion som privatsak og har ren markedsliberalisme som perspektiv. Han vil tilrettelegge for et fritt religionsmarked (Religion og frihet, 2010).”

– En rettighets- og konsekvensetisk analyse av narkotikapolitikken – Minerva

Innlegg av Lars Fredrik H. Svendsen, professor i filosofi ved Ui B og prosejktleder i Civita.

– Likhet, forskning og kvalitet – DN

Kronikk av Torkel Brekke, professor ved UiO og prosjektleder i Civita: ”Den usedvanlig sammenpressede strukturen i det akademiske arbeidsmarkedet i Norge kan være et hinder for kvalitetsheving.”

– Kvitter fra Twitter – Romerikes Blad

@kristinclemet Aller viktigst for verdens kvinner: Utdanning, utdanning, utdanning – av høy kvalitet!

– Demokratisk utmattingssyndrom – Bergens Tidende

Innlegg av Eirik Løkke, rådgiver i Civita, om valgordningen.

– Politisk kvarter – NRK P2

Frank Rossavik og Kristin Clemet kommenterer regjerings-samarbeidet.

– Ønsker feministene å være en sekt? – Nettavisen

Gnnar Stavrums blogg: Mathilde Fasting nevnt: ”Hvordan kan kvinnebevegelsen forvente at viktige allierte som Civitas Mathilde Fasting vil gå i tog bak en slik parole?”

– Ikke la venstresiden definere hva som er feminisme – Minerva

Anna Katharina Fonn Matre om kvinnedagen. Kristin Clemet sitert: ”8.mars-toget er «kidnappet» av venstresiden og fremmer paroler jeg ikke kan stille meg bak, sier Civita-leder Kristin Clemet.”

– Intervju med Amal Aden – Bergens Tidende

Fikk støtteerklæringer fra Kristin Clemet etter trusler mot henne ifm et debattmøte.

– Noen må si det! Dette er elefanten i rommet. – Aftenposten

Liste over angivelige «elefanter i rommet» i Norge. Mathilde Fasting sitert: ”Siden Aps valgnederlag i 2001 har nedjustering av sykelønnen vært elefanten i rommet, det åpenbare virkemiddelet som ingen politikere våger å snakke om”.

– Vi må tåle konkurranse – VG

Marius Doksheim, fagsjef i Civita, om TTIP, svarer på kritikk fra organisasjonen Handelskampanjen.

– Leuchtturm von Strahlkraft – Handelsblatt

Mathilde Fasting intervjuet om kvotering.

– Familien – Minerva

Lars Gauden-Kolbeinstveit om liberale og konservative syn på familien.

– Bokanmeldelser – Minerva

Lars Gauden-Kolbeinstveit og Mathilde Fasting med kortanmeldelser.

– Liberal ekspert – Minerva

Kristin Clemet nevnt i intervju med Cathrine Holst, i spørsmål om politikk er god bare fordi den virker.

– Murring mot sanksjonene i EU – Dagsavisen

Civita-frokost nevnt i sak om sanksjoner mot Russland: ”Det er viktig at EU og NATO fortsetter å stå samlet i reaksjonene mot Russland, sa forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide på et møte hos Civita onsdag.”

– Europa er intet uten jøder – Norge IDAG

Innlegg, Jan Pedersen: ”På et fullsatt frokostmøte i Civita nylig hadde bl.a. den kjente jødinnen Monica Csango et foredrag, der hun med rette spør om hvilket Norge vi har fått?”

– Sitat – Bergens Tidende

Kristin Clemet sitert: ”Jeg syns Jagland er en spennende person og politiker, som det er grunn til å beundre for mot og engasjement.”

– Sitat – VG

Kristin Clemet sitert: ”Nobel-debatten. Harald Stanghelle er blant dem som skriver merkelig spekulativt om det som har skjedd”

– – Tenketank-landskapet kan åpne opp politikken – Posthornet

Kjell Terje Ringdal intervjuet: Ringdal synes Civita leder an, og har plassert seg passelig langt fra partiene samtidig som de fortsatt har en virkning.

– Mysteriet Hadia Tajik – Dagsavisen

Leserinnlegg, Ap-kandidat Tony Burner: ”Kristin Clemet skrev en bloggpost i fjor som også ble trykket i Dagbladet. Hun hevdet at Hadia er den første statsråden (da hun var kulturminister) som fikk trusler for den hun er og ikke for det hun sier eller gjør. Så da er spørsmålet hvordan hun har klart å komme seg opp og fram i et slikt klima?”

– Sitat – VG

Erik Jarle Nordbø, prosjektmedarbeider i Civita, sitert: ” Hvis den beste brunosten blir laget i Sverige, tror jeg nordmenn flest kan leve fint med det.”

– Sitat – Dagbladet

Kristin Clemet siteres fra twitter om Aktuelt.

– Vraker Thorbjørn Jagland – Nettavisen

”- Et utmerket valg, tvitrer daglig leder i Civita, Kristin Clemet,” om valget av Kullman Five.

– Hva er kunnskap? – Drammens Tidende

Leserinnlegg fra hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet: ”Da Bondevik II-regjeringen avløste Jens Stoltenbergs Arbeiderpartiregjering i 2001, overtok Høyre Utdannings- og forskningsdepartementet med dagens leder for den liberalistiske tankesmien Civita, Kristin Clemet, som minister. Fra enhetsskole, felles verdier og samhold ble læreplanen endret i 2006. Målet var ikke lenger å bygge eller bevare en nasjon, men å utvikle nasjonen mot en liberalistisk stat»

– Kvitter fra twitter – Romerikes Blad

Kristin Clemet siteres: ”Synd at @NRKAktuelt tas av når det endelig hadde satt seg. Viktig med de unge, men NRK må også huske eldrebølgen. De, dvs. vi, blir mange!”

– Ensidig – Dagsavisen

Erik Jarle Nordbø svarer Unni Kjærnes om landbrukssubsidier: ”Et mindre subsidieavhengig landbruk vil føre til at de som er i stand til å produsere det kundene vil ha, får et fortrinn.”

– Sagt – VG

Kristin Clemets twitring siteres: ”Synd at @NRKAktuelt tas av når det endelig hadde satt seg. Viktig med de unge, men NRK må også huske eldrebølgen. De, dvs. vi, blir mange!”

– Solidaritet til besvær – VG

Bård Larsen om skriver om solidaritetsringen rundt moskeen.

– Religion eller trusler? – NRK Ytring

Morten Kinander skriver om ytringsfriheten og Mulla Krekars NRK-intervju.

– På spissen – Romerikes Blad

Kristin Clemet sitert: ”’Erna er ikke Per Sandbergs sjef. Det er Siv Jensen som må rydde opp.’”

– Kvitter fra twitter – Romerikes Blad

Kristin Clemet sitert: ”Brakk armen og måtte operere i uken som gikk. Gevinst: Har sett hele 3. sesong av #HouseOfCards.”

– Hugin & Munin – Vårt Land

Kristin Clemet referert: ”Med stor interesse leser vi i Aftenposten det første rådet tenketankleder og mangeårig Høyre-statsråd Kristin Clemet gir når hun blir spurt om oppskriften for å få samarbeidet på skinner­ igjen: «Siv Jensen må løse ‘Per Sandberg-problemet’». Det er det lett for Clemet å si. Noen mener politikk er det muliges kunst, andre mener det er det umuliges kunst. Løser Jensen det nevnte problemet, vil hun uansett gå over i historien som en av landets største kunstnere.”

– En lovløs by – Klassekampen

Jonas Bals om arbeidsmarkedskriminalitet: ”Høyres Torbjørn Røe Isaksen har, i likhet med tenketanken Civita, gått så langt som å kalle det en «brutaliseringsmyte»”

– Som sagt – Bergens Tidende

Kristin Clemet sitert: ”Erna er sjef for regjeringen, men hun er ikke sjef for Sandberg. Det er en oppgave for Siv Jensen å rydde opp.”

– Sagt – VG

Kristin Clemet sitert: ”Brakk armen og måtte operere i uken som gikk. Gevinst: Har sett hele 3. sesong av #HouseOfCards :)”

– Sagt – Dagen

Kristin Clemet sitert: ”Det er veldig synd hvis Sandbergs uttalelser skal ødelegge for prosjektet.”

– Retorikk skjuler politikken – Nationen

Leserinnlegg om retorikken rundt politirefom, kommunesammenslåing og valgfrihet: ”En av dem som virkelig kan det retoriske gamet, Civita-leder Kristin Clemet, har skrevet følgende om fenomenet i Morgenbladet: ’Ord og uttrykk som gir velgerne positive assosiasjoner, kan ofte være viktigere enn innholdet i politikken’.”

– Ytringsfrihet skal vondt fordrive? – Utrop

Kristian Tonning Riises siteres fra sin Civita-tid.

– Motorveier = nazisme? – Nettavisen

Kristin Clemets twitring etter Manifest-artikkel nevnt.

– Nytt gigantmarked – VG

Kommentar fra Tom Staavi om TTIP, linker til Doksheims kronikk.

– Over 20 har takket nei til styreplass ved høgskolen – Khronos

Clemet nevnt som en av de som har takket nei til HiOA.

– Clemet råder Jensen til å løse Sandberg-problemet – Fædrelandsvennen

NTB-melding fra Aftenposten-intervjuet om borgerlig samarbeid. Trykket i en rekke medier.

– Kvitter fra Twitter – Romerikes Blad

Siterer Kristin Clemet: ”At KrF ikke vil kalle seg borgerlig, skyldes bl a at man har valgt å definere begrepet på en helt spesiell og negativ måte.”

– Mandag 2. mars 2015 – Klassekampen

Frokostmøtet om klima nevnt som en av dagens hendelser.

– Reform 2.0 – Klassekampen

Simen Tallaksen foreslår nye reformer, bl.a. ”Jovial dumping-reformen: Kristin Clemet relanserte for noen år siden uttrykket sosial dumping, som sosial jumping. Vi foreslår at arbeidsminister Robert Eriksson går enda lenger, og innfører en reform for jovial dumping.”

– Savner tiltak for å oppnå klimakutt – Agderposten

Leserbrev, Kollektivkampanjen: ”Når Kollektivkampanjen og Natur og Ungdom kjempet for å innføre køprising i Oslo – som Høyres egen tankesmie Civita sa var det eneste som kunne virkelig monne for å få ned kø og forurensing i storbyen – stemte den blåblå regjeringen mot.” Eirik Løkkes argumenter sitert.

– Et dysfunksjonelt system – Dagens Næringsliv

Eirik Løkke skriver om House of Cards og amerikansk politikk.

– Erna er ikke Per Sandbergs sjef. Siv må rydde opp. – Aftenposten

Intervju med Kristin Clemet om borgerlig samarbeid.

– Høyreside-topper i skjenkekrangel – Dagens Næringsliv

Kristin Clemet på twitter om skjenkeregler i Oslo kommune, diskusjon med Høie og Berger Røsland.

– Søndagsavisa – NRK P2

Kristin Clemet i Søndagsavisen om det borgerlige samarbeidet .

– Kritikkløs frihandelspropaganda – VG

Svar til Marius Doksheim fra Handelskampanjen: ”Internasjonal handel har spilt en viktig rolle, men det har også beskyttelse mot frihandel. Det er utdatert å hevde at frihandel fører til fattigdomsreduksjon.”

– Høyskoler på sjekker’n – Aftenposten

Slagstads frokostmøteinnledning sitert.

– Statsfinansiert twitring fra tv-sofaen – Minerva

Lars Gauden-Kolbeinstveit og Torstein Ulserød skriver om Likestillingsombudet.

– Nemtsov kom med krass Putin-kritikk på Norge-besøk – VG

Om Civitas frokostmøte. Intervju med Ivar Amundsen.

– - Tenketank-landskapet kan åpne opp politikken – NJF-magasinet

Kjell Terje Ringdal intervjuet: ”Ringdal synes Civita leder an, og har plassert seg passelig langt fra partiene samtidig som de fortsatt har en virkning.”

– Frihandel – Nationen

Sitat fra notatet skrevet av Marius Doksheim og svar fra Christian Anton Smedshaug.

– En tiåring får ikke sove – Vårt Land

Monica Csangos innledning på frokostmøtet trykket som kronikk.

– Først lurt – deretter mistolket – Rana Blad

Leserbrev om den nordiske modellen: ” Civita med Kristin Clement i spisssen har til og med forsøkt å bevise Høyres aktive rolle.”

– Stein Erik Hagen trekker seg tilbake – Dagens Næringsliv

Camilla Sørli Hagens styreverv i Civita nevnt.

– – Nå er det over, for meg – VG

Stein Erik Hagen gir seg. Civita nevnt: ” – De (døtrene) har ikke vist samme interesse for å engasjere seg, eksempelvis i den politiske debatten, slik du har? – Nei, det er delvis riktig, sier han og viser til at hans datter Nina sitter i styret i den konservative tenketanken Civita, med tidligere Høyre-statsråd Kristin Clemet som sentral sjef.” Også publisert på E24.no.

– – Norge er åpnere for import enn både USA og EU – ABC Nyheter

Ny rapport fra Agri Analyse. Frihandelsnotat skrevet av Marius Doksheim omtalt: ” Civita gir et helt feil bilde. Potensielle tap for norsk fiskeeksport er minimale. Tapene for landbasert næringsmiddelindustri i Norge kan bli formidable, sa daglig leder i Agri Analyse, Christian Anton Smedshaug.”

– NRK Radio (Nyhetsmorgen ca fra 0830-0840 – NRK radio

NRK Radio (Nyhetsmorgen ca fra 0830-0840, Morten Kinander om Mulla Krekars arrestasjon

– Civita: Åpne grensene, legg ned landbruket – Numedalsnett

sak fra ABC nyheter om Marius Doksheims notat om frihandel referert.

– På spissen – Romerikets Blad

Kristin Clemet Civitaleder «Det dreier seg ikke om en sivilisasjonskrig mellom islam og kristendom.

– Dømt til fortsatt samarbeid – Ukeavisen Ledelse

Kristin Clemets intervju i Klassekampen om borgerlig samarbeid referert

– Et Europa uten jøder er ikke Europa – Dagen

Monica Csango og Bård Larsen refererert fra frokostmøtet, karkaterisert som “et stappfullt frokostmøte I regi av Civita”

– Tvangsvaksiner befolkningen – minervanett

Innlegg fra student på Civitaakademiet Olav R Magnussen

– Befolkningen i Hordaland straffes etter politiskandalen – Aftenposten

Oppfølgingssak med Torstein Ulserød og Morten Kinander om Monikasaken

– Filosoferende forvirret – Budstikka nett

Lars Fr Svendsen nevnt bok om Hva er filosofi?

– Fikk sparken av Thatcher – skrev House of Cards – VG pluss

Kristin Clemet nevnt sammen med mange andre politikere i omtale av politikeren som skrev originalmanus til serien.

– En ny verden? – Dagsavisen

Stein Ørnhøi kronikk om det europeiske politiske bilde og høyreradikale krefter. Kristin Clemets bekymring om borgerlig samarbeid nevnt.

– En akademisk vagabond – Klassekampen

Rune Slagstads 70-årsdag med bokutgivelse ”Tilløp til offentlighet”, dueller mellom politiker der Kristin Clemet er nevnt som deltaker i offentligheten

– Mellom pest og kolera – Dagbladet

Marie Simonsen kommenterer KrFs posisjon, liker borgerlig regjering, liker ikke FrP, Kristin Clemets kronikk om ytringsfrihet i Dagsavisen nevnt og tilsvaret fra Hareide og Støre

– Civita:-Åpne grenser, legg ned landbruket – ABC Nyheter

Notatet til Marius Doksheim nevnt og kritiseres av Christian Anton Smedshaug som kaller det en forvirret analyse.

– Kaller ny fredsring ’dårlig timing’ – Vårt Land og vl.no

Bård Larsen intervjues i forbindelse med dagens frokostmøte, sier antisemittismen er i ferd med å bli en sivilisatorisk utfordring

– Gå til jødehatets kilder – Vårt Land og vl.no

Kronikk Bård Larsen ifbm frokostmøte om antisemittisme

– Døden er døden.” ”Overhørt-spalten, meninger – Klassekampen

Biskoper som, i kraft av å være biskoper, Kristin Clemet sitert.

– Meningsløs foretaksstraff – Aftenposten

Innlegg Morten Kinander og Torstein Ulserød om dommen i Monica-saken

– Samfunnet trenger humanister – Stavanger Aftenblad

kronikk av Eirik Løkke basert på frokostmøte i Civita

– Tar lang tid å bygge opp skattemoralen – Dagens Næringsliv og dn.no

Lånepakken til Hellas er forlenget, men mange er skeptiske til regjeringens mulighet til å øke inntektene. Villeman er intervjuet, ”Det tar lang tid å bygge opp skattemoralen i et land”.

– Nydalen 2: De borgerlige vender tilbake – Bergens tidende

Leder, Nå settes Erna Solbergs lederegenskaper på prøve, de borgerlige samarbeidspartiene skal møtes i Nydalen tirsdag, Hareide og Støres kronikksvar til Kristin Clemet nevnt.

– Bruker nesen”, ”sagt av andre-spalten”, – Nationen

”, Kristin Clemet sitert fra Klassekampen ”Lei av krangel”

– Når større avstand gir mer nærhet – Nationen

kommentar Kato Nykvist om politireformen, Kristin Clemet nevnt om at ord og uttrykk i slike debatter ofte gir positive assosiasjoner, og kan være viktigere enn innhold, artikkelen er en analyse av retorikk i politikken

– Kyrkja er på parti med dei minste – Vårt Land

Vårt Land: ”Kyrkja er på parti med dei minste”, har fulgt opp Kristin Clemets kronikk med en undersøkelse de siste årene om hva kirken har ment.

– På spissen – Ringerikets blad

Ytringsfrihet kan ikke begrenses av dem som føler seg krenket”, sitat fra Kristin Clemets kronikk

– Erna Solberg er den store taperen – Aftenposten

Thomas Boe Hornburg: Erna Solberg er den store taperen, Kristin Clemets intervju i Klassekampen nevnt i innlegget.

– Kor går anstendighetens grenser? – Bergensavisen

”Kor går anstendighetens grenser?”, Civitaleder Kristin Clemet ser sitt livsprosjekt om borgerlig samarbeid skake i grunnvollene, innlegg Oddny Miljeteig, SV.

– Lang dags ferd mot valgnatt – VG nett og VG

• Tom Staavi: ”Lang dags ferd mot valgnatt”, kommenterer at borgerlig samarbeid mangler ledelse, det er Erna Solberg som får kritikk, Kristin Clemets kronikk om ytringsfrihet nevnt, med Jonas Gahr Støre og Knut Arild Hareide som svarte.

– Resept for sentralisering – Firda

”Resept for sentralisering”, innlegg Bjarne Bøe SP, Kristin Clemet og Civita nevnt som tankegodsleverandører til reformer

– Skylder på topp-politikere – Dagens Næringsliv

”Skylder på topp-politikere”, intervju med Fabian Stang om hvordan borgerlige problemer smitter over på kommunene, Kristin Clemets intervju i Klassekampen nevnt.

– Populære engledamer – Hadeland

Kristin Clemet nevnt ifbm foredrag Har vi råd til fremtiden? i Stenhuset 24.3

– Regjeringens trøbbelsaker – Dagsavisen

Kronikk Torstein Ulserød

– Må ta ansvar for sine ytringer – minervanett

Eirik Løkkes kommentar om Erlend Wiborg og Willoch får svar av Lene Johansen

– Dagens regjering ser dessverre ikke ut som et vinnerlag – Dagens Næringsliv

«Vil ha slutt på regjeringsbråk» Christen Sveaas langer ut mot regjeringen og sier at de ikke ser ut som et vinnerlag, han vil ha slutt på regjeringsbråk og anklager også Krf og V for å være litt illojale. Kristin Clemet nevnt med ref til Klassekampenintervjuet

– På spissen – Romerikets blad

Vi mener vel ikke at terroristene ga uttrykk for berettiget harme? Kristin Clemet i ytringsfrihetskronikken

– Borgerlig tvangstrøye – Dagsavisen

Kristin Clemets intervju i Klassekampen gjengitt, lederen gir Clemet rett i synspunktene på samarbeidet

– Fra nye meninger.no – Dagsavisen

Kristin Clemets innlegg om ytringsfrihet på anbefalingslisten

– Gode spørsmål fra Clemet – Liberaleren

kommenterer Kristin Clemets kronikk i Vårt Land, gir sin tilslutning

– Civita-notat om frihandel – Intrafish web

kort beskrivelse av notatet til Marius Doksheim om frihandel

– Lite produktivt om innvandring – minervanett

innlegg Marius Doksheim om produktivitetskommisjonen og innvandring

– Dagens Quiz – Aftenposten

Civita nevnt som svaralternativ i Quiz om Erna Solberg som har bursdag i dag

– Andre meninger – Fremover

I Den norske kirke er det venstresiden som dominerer. Man holder seg med politisk banale, og falske, dikotomier mellom godt og ondt. Høyresiden er egoisme, mens venstresiden er god. Fra innlegg i Vårt Land av Kristin Clemet

– Resept for storstila sentralisering – Fjordabladet

Oppslag om regjeringens mange reformer som kommer i imponerende tempo og er preget av markedskrefter og liberalistiske ideer fra Civita og Kristin Clemet.

– Vi har aldrig haft saa lidt at frygte – Politiken

Lars Svendsen intervjuet etter Københavnterror i Politiken

– Som sagt – Bergens tidende

BT ”Historiker i tenktetanken”, Bård Larsens kronikktittel i VG ” Historiker i tenktetanken”-spalten

– Forsuring av ordskiftet – Civita web

Blogg Kristin Clemet om borgerlig samarbeidsproblemer

– Utenriksdepartementets program veke 9, 2015 – Statsministerens kontor web

Statsministerens kontor, Vidar Helgesens deltakelse på Civitafrokost om antisemittisme nevnt

– Lys og mørke i jammerdalen – VG

Kronikk Bård Larsen om todeling i politikken

– Ekspertutvalg for avfolkning – Klassekampen

Enoksen kritiserer NOU’er som bestillingsverk og sier ”kunne være skrevet av Civita”.

– Det gylne gjennomsnitt – Nettavisen

Blogg om arbeidstid Mathilde Fasting

– Kristin Clemet tar feil – Dagsavisen

Svar om ytringsfrihet fra Jonas Gahr Støre og Knut Arild Hareide

– Anbefalt på nye meninger.no – Dagsavisen

Kristin Clemets kronikk i forrige uke om ytringsfrihet

– Den norske politiske kirke – Vårt Land

Kronikk av Kristin Clemet om den norske kirke

– Frykter borgerlige kaos – Klassekampen

Kristin Clemet intervjuet om kranglingen Sandberg, FrP og KrF. ”Lut lei av borgerlig krangel

– Monopol-eller? – Dagens næringsliv

Thomas Gaarder-Olsen: innlegg ”Monopol-eller?”, om Socialdemokraternas patent på den norske modellen. Civitafrokost og Stein Kuhnle sitat nevnt. Innlegget handler om juridisk forskjell på patent og varemerkeregistrering, det er det siste det er søkt om, og det er mye mindre omfattende iflg Gaarder-Olsen.

– Sitert i Romerikes blad – Romerikes Blad

Ytringsfrihet kan ikke begrenses av dem som føler seg krenket. Romerikes blad siterer Kristin Clemet.

– Snillere Festspill – Bergensavisen

Morten Traaviks «Kardemomyang» ble hudflettet av blant andre den borgelige tenketanken Civita, som lenge hadde vært kritisk til Traaviks NordKoreaprosjekter, skriver Bergensavisen.

– Fra Oppland Arbeiderblad – Oppland Arbeiderblad

24. mars kommer leder Kristin Clemet i den liberale tankesmia Civita, skriver Oppland Arbeiderblad.

– Lys og mørke i jammerdalen – VG

I norsk politikk gjøres små uenigheter til spørsmål om liv og død, skriver historiker i Civita, Bård Larsen.

– Børge Brende: – Kritikken mot Barack Obama er grunnløs – Aftenposten

Intervju med Børge Brende. Innlegget til prosjektleder i Civita, Torkel Brekke, nevnt.

– Misbruk av antisemittisme – Minerva

- Erlend Wiborg (FrP) må beklage uttalelsen om at Kåre Willoch bidrar til antisemittisme, skriver Eirik Løkke

– Terror er terror er terror – Aftenposten

Jeg nekter å tro at Torkel Brekke, professor, for alvor tror at jeg tror at islam er «en størrelse som kan handle» Derimot er jeg ganske sikker på at han kan lese meg riktig hvis han vil, skriver Edgar Kokkvold

– Vi har ytringsfrihet, men… – Dagsavisen

- Det er lov å uttrykke seg slik at man krenker andre, sier Støre – men han vil åpenbart ikke anbefale det, og det må det jo være en grunn til. Er det fordi han synes synd på dem som blir krenket, eller er det fordi vi kanskje kunne unngått terror? skriver Kristin Clemet

– Vi som jobber i humaniora og samfunnsvitenskap er sinker – Dagbladet

Mye av kunnskapen i humaniora og samfunnsvitenskap er låst inne bak de flotte sidene til store forlag, og har heftige prislapper på seg, skriver prosjektleder i Civita, Torkel Brekke I Dagbladet.

– AVSKILTING – Glomdølen

Det blir uhyre spennende å se Stortingets behandling av Produktivitetsreformen, ikke minst når det gjelder høyere utdannelse. Vi fikk en forsmak på debatten på tankesmien Civitas morgenmøte, skriver Bjørn Hærnes i Glåmdølen.

– Venstresiden bør lede an i kampen for en ny ruspolitikk – Aftenposten

Når tenketanken Civita setter dagsorden for en mer human narkotikapolitikk, tar de et rom venstresiden burde tatt for lenge siden, skriver Andreas Halse i Aftenposten.

– Vår velstand er avhengig av andre – VG

Alt i alt vil trolig TTIP-avtalen mellom EU og USA gi større fordeler enn ulemper for norsk næringsliv og økonomi, skriver fag-sjef Marius Doksheim i VG.

– Norge trenger liberale reformer – E24

Norges økonomiske gullalder er snart over. Den positive nyheten er at vi har gode forutsetninger for å lykkes med nødvendige reformer, skriver Eirik Løkke på E24.

– La meg høre Holocaust-benekterne – Aftenposten

Et forbud mot å benekte Holocaust og andre folkemord vil i beste fall ikke virke. I verste fall vil det virke mot sin hensikt, skriver rådgiver i Civita, Paul Joakim Sandøy.

– Folk flest vil ikke kvoteres – Nettavisen

Tilrettelegg gjerne for rekruttering og utvikling av kvalifiserte menn og kvinner, sørg for å beholde dem man vil satse på, uavhengig av kjønn, men ikke bruk kvotering, skriver Mathilde Fasting.

– Urimelig forbud – Bergens Tidende

Alkohol anses av de fleste forskere som langt farligere enn cannabis. Men det reflekteres ikke i straffeloven, skriver Civita-rådgiverne Torstein Ulserød og Eirik Løkke i Bergens Tidende.

– Hvor alternativt er greit? – Sykepleien

På tide med klarere grenser mellom skolemedisin og alternativ behandling, ifølge Civita-rapport. NSF-lederen er enig. Oppfølgningssak i Sykepleien med Civita-rådgiver, Paul Joakim Sandøy.

– Paul Joakim Sandøy – Sykepleier og healer går ikke ihop – Sykepleien

Rådgiver i Civita, Paul Joakim Sandsøys rapport om Alternativ Behandling diskutert i Tidsskriftet Sykepleien.

– Tiden inne for ­et oppgjør med «islam» – Vårt Land

Prosjektleder i Civita, Torkel Brekke, intervjuet i Vårt Land.

– Torkel Brekke sitert i VG – VG

Kokkvold mener vi skal tvinge islam til å ta et oppgjør med egen voldsforherligelse.» Hvordan kan man tvinge en verdensreligion til noe? Torkel Brekke, prosjektleder i Civita, sitert i VG.

– Hvordan tvinge Islam? – Aftenposten

Kokkvold mener vi skal «tvinge islam til å ta et oppgjør med egen voldsforherligelse». Hvordan kan man tvinge en verdensreligion til noe, spør prosjektleder i Civita, Torkel Brekke.

– Bård Larsen på NRK Dagsnytt – NRK

Historiker i Civita, Bård Larsen, intervjuet på NRK Dagsnytt om terrorisme og årsaker.

– Sex, natur og fjellhytter – Nettavisen

Prosjektleder i Civita, Mathilde Fasting, blogger om ukens nyheter på Nettavisen.

– Noen lærdommer fra København – Minervanett

Rådgiver i Civita, Eirik Løkke, skriver om terroren i København på Minervanett.

– Oljedopet – Aftenposten

«Men at nordmenn er preget av at vi er blitt et av de rikeste landene i verdenshistorien, er det ingen tvil om. Vi er litt oljedopet, siteres Kristin Clemet i Aftenposten.

– Bård Larsen gjestet NRK Verdibørsen – NRK

Historiker Bård Larsen gjest i NRK Verdibørsen for å snakke om folkemord.

– Eirik Løkke gjest i NRKs fredagspanel – NRK

Rådgiver i Civita, Eirik Løkke, oppsummerte ukens nyheter i NRK Østlandssendingen i fredagspanelet 13.februar.

– Savner tiltak – Bergensavisen

Når Kollektivkampanjen og Natur og Ungdom kjempet for å innføre køprising i Oslo stemte den blå-blå regjeringen mot. I etterkant uttalte Eirik Løkke i Civita at køprising er god borgerlig politikk fordi køene vil koste norsk næringsliv nærmere 30 milliarder kroner i løpet av en 20-års periode, skriver Marte F. Svendsen, Kollektivkampanjen

– kø til fjellet torsdag – Stavanger Aftenblad

– Norske politikere skryter med rette av at vi har en høy andel av befolkningen i arbeid, men et viktig fenomen som nesten ikke har vært fremme til debatt er at vi ligger langt under gjennomsnittet i OCED når det kommer til hvor mange timer vi jobber. Vi har tatt ut en stor andel av velstandsveksten i mer fritid, sier Kristin Clemet, daglig leder i tankesmien Civita.

– Akademani – Dagens Næringsliv

Slagstad bestemte seg for å la feber være feber, og sørget for at Civita-møtet om sammenhengen mellom struktur og kvalitet i høyere utdannelse utrolig nok ble en riktig underholdende affære, skriver Eva Grinde

– Narkopolitikk og ANs journalist – Avisa Nordland

I AVISA Nordland omtaler journalist Siri Gulliksen vårt Civitanotat om narkotikapolitikk som både farlig og tanketomt. Argumentasjonen skjemmes både av grove feil og merkelige slutninger, skriver Eirik Løkke og Torstein Ulserød

– Narkotikapolitikk diskutert i TV2s Underhuset – TV2

Narkotikapolitikk ble diskutert i aktualitetsmagasinet Underhuset fredag 6.februar. Civitarapporten om ny narkotikapolitikk nevnt i programmet.

– Folkemordet mot armenerne – Radio Nova

Bård Larsen, historiker i Civita, intervjuet.

– Fra Twitter – Vårt land

«Spørs om ikke twitter eksploderer i dag #tiggeforbud», Kristin Clemet på twitter, sitat gjengitt i avisen.

– Fra Twitter – Romerikes blad

Paul Joakim Sandøy, rådgiver i Civita, på twitter: ”En tommelfingerregel kan være at hvis Sp er den eneste som støtter forslaget ditt, er det antageligvis ikke et bra forslag.”

– Krekar kan sendes til Kyrksæterøra – Nettavisen

Morten Kinander, jurist i Civita, kommenterer Krekar-kjennelsen.

– Se opp for tankeløse tenkere – Avisa Nordland

Innlegg i narkotikadebatten av Siri Gulliksen, journalist. Frykter at Civitas notat om narkotikapolitikken kan gjøre stor skade.

– Saudi Arabia: La oss bli konkrete – Dagbladet

Innlegg av arkitektur-professor Harald Røstvik som minner om at ”Norge har en rekke rå kapitalistiske statsbedrifter i bransjer som slett ikke gir oss et godt image ute i verden.” Bård Larsen og Snorre Valens kronikk i Dagbladet om Saudi Arabia nevnt.

– Debatt om legalisering av cannabis – VGTV

Torstein Ulserød, rådgiver i Civita, om behovet for reform av narkotikapolikken. Debatt mellom AUF og Unge Venstre.

– Folkemordet mot armenerne – NRK P2

Bård Larsen, historiker i Civita, intervjuet i Ekko om folkemordet mot armenerne.

– Et tvilsomt vennskap – Dagbladet

Er det norske kongehuset forpliktet til å hedre despotiske monarker? Bård Larsen, historiker i Civita, og Snorre Valen, stortingsrepresentant fro SV, med kronikk om Norge og Vestens forhold til Saudi-Arabia.

– Fra twitter – VG

Tweet fra Kristin Clemet gjengitt: «Nå må NRK gi seg. FrP har ønsket strengere innvandringspolitikk, men har ikke lovet at færre skal ha krav på opphold”

– En mer rasjonell ruspolitikk – Vårt land

Eirik Løkke, rådgiver i Civita, svarer på kritikk av narkotikadebatten fra Støttegruppa for rusomsorg i Ålesund.

– Ingen debatt om narkotikapolitikken – Minerva

Et ruspolitisk utvalg kan gjøre det mulig for norske politikere å delta i en opplyst diskusjon om forbudet mot narkotika. Det ser nemlig ikke ut til å være mulig i dag. Kronikk av Torstein Ulserød, rådgiver i Civita.

– Sitat – Bergens Tidende

Sitat fra Clemets blogg: «LO behandles som et barn.»

– Rusdebatt med betydelig slagside – Sunnmørsposten

Innlegg fra støttegruppen fra rusomsorg mot Debatten og Eirik Løkke, samme som har stått i Vårt Land.

– Nå står embedsmennene for tur – Ukeavisen Ledelse

”- Det er naturlig å se på tjenestemannsloven nå, og det er igangsatt prosesser for å se hvordan den skal følges opp, sa Robert Eriksson under et frokostmøte i regi av tenketanken Civita denne uken.”

– Den svenske martyren – Ukeavisen Ledelse

Reportasje om svensk innvandring og den norske debatten. Clemet, Raknes og Strømmens DN-forviklinger nevnt.

– Når eplet faller for nærme stammen – Universitas

Kristin Clemet nevnt som Jennys mor i sak om nepotisme.

– Debatten – NRK1

Morten Kinander deltar i debatten om Mulla Krekar.

– Er tillit mellom partene i arbeidslivet Robert Erikssons ansvar alene, Aftenposten? – Aftenposten

Torstein Ulserød svarer på Aftenpostens leder om streiken.

– «Leviatan» er ikke fløypolitisk – Dagbladet

Kristian Krohg-Sørensen, som innledet om filmen for Manifest, svarer også Rognlien om hvorfor Civita og Manifest viste filmen.

– - I stedet for å komme med krisepakke i 2024, vil regjeringen ta grep nå – E24

Rapport fra frokostmøtet med Eriksson, Lier-Hansen og Solbakken.

– - Regjeringen må løfte blikket – Bergens Tidende

”Det er jaget etter kompromisser som gjør dagene tunge for regjeringen, ikke dårlig kommunikasjon, mener journalist og tidligere Civita-leder, Terje Svabø.”

– NRK: Tilbake til glemselen – Dagbladet

Bård Larsen har signert på fellesinnlegg om NRKs arkiver.

– Overhørt – Klassekampen

Paul Joakim Sandøys artikkel om Max Hermansen sitert: ”Burde loven tillatt masseoppsigelser av gymnaslærer Pedersen & co?”

– På teppet – Klassekampen

”Civita-historikeren Bård Larsen, en av disse som sitter kontinuerlig på Facebook mens vi andre jobber, analyserer valget i Hellas: «Jeg var i Hellas i sommer og pratet med lokale folk. Det er ikke rart at det går åt skogen med landet, for å si det sånn.» Noen av disse høyreaktivistenes forakt for vanlige folk er – om ikke annet – utilslørt.”

– Om feighet og overbevisning – Vårt Land

Ulserød og Løkke svarer kommentator Erling Rimehaug om politikerne og narkotikapolitikken.

– - Jeg fikk mulighet til å jobbe og vise hva jeg kunne – Dagsavisen

”Under NRKs Debatten, Civitas frokostmøte og i Dagsavisen har Eriksson den siste uka fortalt om «Daniel fra Hamar» som er for midlertidig ansettelser fordi det ga ham en sjanse til å vise seg fram for arbeidsgiver.”

– Stor ståhei for nesten ingenting – Dagens Næringsliv

Eva Grinde om streiken, sitat fra frokostmøtet: ” «Alle som har stått på et verkstedgølv veit dette. Det betyr mer makt til sjefen», tordnet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken på et arrangement i regi av tankesmien Civita.”

– Forstår ryggmargsrefleksen, men… – Fri fagbevegelse

Reportasje fra frokostmøtet, med fokus på Stein Lier-Hansens innledning.

– Langer ut mot LO og generalstreiken – Nettavisen

Rapport fra Civitas frokostmøte om endringene i arbeidsmiljøloven.

– Felles for alle som streiker onsdag er at de er innenfor arbeidslivet og har en jobb – Aftenposten

Kronikk fra Unge Venstre, Unge Høyre og FpU. Siterer Stein Lier-Hansen fra frokostmøtet.

– En enklere arbeidsmiljølov? – Minerva

Mathilde Fasting skriver om streiken og at AML fortsatt er for komplisert å forholde seg til.

– Filosofkongen forklarer – Dagbladet

Bård Larsen svarer Jon Rognlien, som skrev om Civitas visning av Leviathan.

– Max ytringsfrihet – Minerva

Paul Joakim Sandøy: ”«Sparkingen» av Max Hermansen handler vel så mye om synet på stillingsvernet som om synet på ytringsfrihet.”

– Gullrekka – Dagsavisen

Annonse: Kristin Clemet kommentator med Støre, Halvorsen, Gerhardsen, Holt og Ørnhøi.

– Mannen mot systemet – Minerva

”Leviathan” er et glitrende portrett av Putins Russland,” skriver Eirik Løkke.

– Det glemte folkemordet – VG

Leserbrev fra Dordi Skuggevik, lektor i Surnadal: ”Jeg vil oppfordre til at Nansens bok blir nyutgitt i anledning 100-årsdagen som skal feires for denne store ugjerningen, og jeg lar initiativet gå til Bård Larsen (VG kronikk 20/1) og Civita.»

– Likskapsbølja – Bergens Tidende

Kommentar av Hans Mjelva, om at Ap tjener på tidsånden: ”Ein av dei viktigaste pådrivarane for historias første Høgre-Frp-regjering var tenkje­tanken Civita, leia av Høgre-veteran Kristin Clemet. Med stor kløkt og intellektuell kraft har dei løfta liberale idear inn i det offentlege ordskiftet, og samla dei borgarlege partia. Fram til valet i 2013 fekk Civita dei raudgrøne sine løysingar og argument til å stå fram som så gammaldagse og bakstreverske som Civitas høgttenkjarar sa dei var. 2014 vart eit annleis år for Civita. I fleire år hadde økonomar, òg frå liberale tankesmier som OECD, åtvara mot at stadig større del av rikdomen i verda hamnar på stadig færre hender. Men det var først i fjor at saka verkeleg hamna på toppen av sakslista verda rundt.”

– Et angrep på deg og meg – Stavanger Aftenblad

Kronikk, Fagforbundet i Stavanger: ”Regjeringspartiene, bedriftslederne og Civita har imidlertid langt på vei lykkes i å vri debatten flere skritt unna virkeligheten: I stedet for å anerkjenne at arbeidsmiljøloven er en vernelov, fremstiller de det som om det normale ville være fullt frislipp, men at sentrale fagforeninger bruker sin «vetorett» mot enkelte arbeidstidsordninger.”

– Hva er produktivt for Norge? – Klassekampen

Sitat fra frokostmøte i Rødt-kronikk om produktivtetsutvalget: ”«Med ekspertutvalg får man det man ber om, hverken mer eller mindre», som utvalgsleder Hans Henrik Scheel sa på et frokostmøte i regi av Civita.”

– KrF ribbet for regjeringsvilje – Vårt Land

Torstein Ulserød intervjues om sentrumspartiene: ”Hos den liberale, borgerlige tankesmien Civita møter de frustrerte KrFerne en viss forståelse. – Det er vanskelig å se at regjeringen har fulgt opp samarbeidsavtalen i asylbarnsaken, sier rådgiver Torstein Ulserød. Samtidig var ikke den store uenigheten med regjeringen, og særlig Frp, i innvandringspolitikken noen hemmelighet, påpeker han.”

– Ruspolitikk med slagside – Vårt Land

Kronikk av Støttegruppa for rusomsorg: ”Eirik Løkke, forfatter og frimodig representant fra tenketanken Civita, presterte det kunststykket å påstå at norsk ruspolitikk, og da spesielt narkotikapolitikk, er mislykket.”

– Invitasjon til dialogmøte: Drømmeløftet – NTB Info

Innovasjon Norge arrangerer et dialogmøte med tema bærekraft og skaperkultur. Sdministrerende direktør Anita Krohn Traaseth møter Marthe Gerhardsen fra Tankesmien Agenda og Kristin Clemet fra Civita til debatt.

– - Nå må NRK gi seg – Nettavisen

Kristin Clemets twitring om Dagsrevyens sak om asylpolitikken gjengitt.

– Det hjelpeløse diplomatiet – Minerva

Bård Larsen om Tyrkia og folkemordet på armenerne.

– MDMA-salget bør reguleres – Minerva

Ina Roll Spinnangr om ruspolitikken: ”Rusmidler som MDMA er ikke forbudte fordi de er farlige, men de kan være farlige fordi de er forbudte.” Nevner Civita-notatet til Torstein og Eirik: ”Behovet for en ny ruspolitikk er et tema som stadig oftere løftes frem i samfunnsdebatten. Civita har gitt ut en egen rapport om temaet”

– Vi vil oss et land – Bladet Vesterålen

Leserinnlegg om statlig nedsalg. Samme innlegg som i Altaposten Torsdag 22.01. “Regjeringen prøver seg med en politikk fra det siste århundret i forrige årtusen. Men selv konservative tenketanker som Civita kritiserer dette gammelmodige prinsipprytteriet: privatisering er påkrevet i land med store underskudd og stor utenlandsgjeld…dette er ikke tilfellet i Norge” – Folkebevegelsen MOT privatisering av Statskog

– Selger politisk nettverk – Dagsavisen

Nyåpnet gruppe, Policy Network, skal holde nettverksmøter om viktige politiske saker. Her får man også mulighet til å delta i samtaler og utveksle erfaringer, noe man ikke får på Civitas frokostmøter, sier grunnleggerne

– En ekte konservativ bør savne den gammeldagse kapitalismen – Morgenbladet

Lena Lindgren om statlig eierskap. Civita nevnes for rapporten om statlig nedsalg

– Salget av landet vårt strider mot all fornuft – Altaposten

Kronikk om forslaget om salg av Statskog SF. Forfatteren mener dette er politikk fra forrige årtusen og gir bare mening for land med stor utenlandsgjeld, noe Norge ikke har. “Selv konservative tenketanker som Civita kritiserer dette gammelmodige prinsipprytteriet”, skriver han

– Panelet om rikets tilstand og året som kommer – Amerikansk Politikk

Eirik Løkke i Civita er intervjuet i forbindelse med president Obamas State of the Union-tale tirsdag kveld, norsk tid

– Vil ha flere kvinnelige toppsjefer – VG

Intervju med styremedlem i Civita, Karoline Hagen Kjos. Hun deltar denne uken på konferansen i Davos

– Lite nytenkende om legalisering – NRK

Mina Gerhardsen har en kronikk om legaliseringsdebatten. Hun mener Civitas forslag om å vurdere legalisering av narkotika er verken spesielt tøft eller særlig nytenkende.

– Mellom fornuft og pragmatikk – Dag og Tid

Lars Gauden Kolbeinstveit har en kronikk om statlig eierskap og boken Staten som Kapitalist

– På topp fra Groruddalen – Groruddalen

Yassine Arakia havnet på tiendeplass på Oslo Høyres nominasjonskomitee. Krisitin Clemet leder komiteen.

– Venstresida i Angrepsposisjon – Manifest

Om ulikhetsdebatten, skrevet av Alf Holmelid. Han mener Civitas argument om at vi må akseptere forskjeller for å oppnå vekst, nå står for fall.

– Hvorfor er vi redde for religion? – Fri tanke

Om religionens plass i det norske samfunnet. Intervju med blant andre Torkel Brekke, i Civita

– Frivilligheten er ikke ufri – Vårt Land

Birgitte Brekke svarer på kritikken fra Kristin Clemet (VL 19. januar). Hun sier Kristin legger feil primisser til grunn når hun sier at statsstøtte til frivillige organisasjoner fører til mer statlig styring.

– Tanker som tenker – Dagbladet

Jon Rognlien kommenterer er både Civita og Manifest viste førpremiere på filmen “Leviatan” på mandag.

– Sterk i troen – Dagbladet

Eirik Løkke og Torstein Ulserød i Civita har en kronikk om narkotikapolitikken i Norge, der de oppfordrer politikerne til å tørre å ta debatten

– Tankerus – Dagens Næringsliv

“Den liberale tankesmien Civita går i et notat inn for å legalisere cannabis. Sentrum-venstre-tankesmien Agenda synes det holder å ruse seg på Thomas Piketty”. – Kort kommentar nederst på siden.

– Feighet – Vårt Land

Kommentar om ytringsfrihet og hasj-debatten. Forfatteren mener det er for enkelt av Civita å stemple politikerne som feige bare fordi de har andre meninger.

– Alkohol og hasj-diskusjon – Glåmdalen

En leser er uenig i Civitas narkotika-forslag.

– Utfordringer fra Putins vanstyrte Russland – Kommentar.no

“19.1. inviterte CIVITA til visning av den russiske storfilmen LEVIATHAN. Etter hyggelig mingling over et glass, samlet 150 forventningsfulle gjester seg i kinosalen i Filmens Hus og Cinemateket. Alle forventninger ble innfridd!”, skriver Steinar Paulsen

– Å tenke nye tanker om utvikling – Dagsavisen

Grunnen til at mange unge i dag engasjerer seg i politikk, er et ønske om å bidra i globale rettferdighetsspørsmål. Han skriver om Civitas nye bistandsprosjekt

– Hundre år og like forsømt – VG

Bård Larsen skriver om folkemordet i Armenia og oppfordrer regjeringen til å anerkjenne folkemordet

– To tanker i hodet – Dagens Næringsliv

Mathilde Fasting skriver om ulikhet og klargjør Civitas argumenter i debatten

– Clemet – Klassekampen

«Kristin Clemet, har lagt ned et arbeid i den uavhengige tankesmien med mål om å samle de borgerlige partiene. Resultatet ga en regjering med Høyre og Fremskrittspartiet flertatl i Stortinget. Dette uavhengige samlingsstedet ledet av Clemet får æra. At hun tar Høyre og regjeringen i forsvar, ofte for å nyansere et negativt bilde og forklare at media har misforstått, er helt tilfeldig» Skriver avisen på side 4

– Nyårsbrev om språk og religion – Driva

Leserinnlegg: «Høgrefolk rundt tenketanken Civita er flinke på mange område. Men dei høyrer til ei unasjonal overklasse og brukar eit danskfarga ordforråd. Dansk har berre to kjønn. Norsk har tre».

– Sitat – VG

“Hva er det med å studere økonomi, som gjør at man ikke vil jobbe med økonomi? – Kristin Clemet

– Når røyken har lagt seg – Dagen

Jarle Kallestad har en kronikk om ytringsfrihet og bedriver kollegakritikk. Kristin Clemet og Erik Poppe-saken nevnes. Han avslutter med å si at man selsagt kan være uenig i hva han sier, men “sånn taler ekte journalister”. Han referer ikke til seg selv, men to danske journalister som ikke vil trykke Mohammed-tegningene.

– Da KrF Tapte – Vårt Land

“I spørsmålet om rammebetingelser for organisasjonslivet, kom Lars Korsvald i mindretall”, skriver Kristin Clemet i en kronikk

– 5 på gaten – Avisa Nordland

Hva mener du om å legalisere hasj slik Civita foreslår?

– Clemet til topps – VG

Kristin og Jenny Clemet blir begge spurt om helgens nominasjon. Samme sak i Aftenposten Morgen

– Sitat – Troms Folkeblad

“Kunne vært interessant å høre hva politikerne mener om forslaget om å sette ned et utvalg til å vurdere narkotikapolitikken” – Kristin Clemet

– Høyre til valg med vestkantliste i Oslo – Aftenposten

Fem av 10 kandidater på sikker plass hos nominassjonskomiteen er bosatt i bydelene Frogner eller St. Hanshaugen. Kristin mener listen er en god kombinasjon med tanke på kjønn, alder, bosted og etnisk bakgrunn. Hun understreker også at hun ikke deltok i diskusjonen av datters plassering.

– Hva fører til terror? – NRK

Bård Larsen deltok på Verdibørsen. “Å trekke direkte linjer mellom opplevelse av urett til grusom vold mot uskyldige mennesker er en forenkling”, mener han.

– Morten Traavik: Nord-Koreanske barn er bedre i norsk enn de fleste norske rappere – Natt & Dag

Intervju med kunstneren. Civita og Bård Larsen blir diskutert.

– Bokslipp: Folkemordet på armenerne – Klassekampen

OSLO: Norsk PEN inviterer til lansering og debatt i forbindelse med utgivelse av Jahn Otto Johansens nye bok «Folkemordet på armenerne». Boka vil bli kommentert av et panel som består av jurist Hanne Sophie Greve, historiker Bård Larsen (Civita) og forfatter og Tyrkia­kjenner Eugene Schoulgin.

– Vi kan tenke selv – Tønsberg Blad

Leserinnlegg som mener avisen representerer Civita for mye og dermed påvirker leserne negativt. Begge sider bør bli hørt slik at leseren kan gjøre seg opp en egen mening.

– Sagt og ment – Norge idag

«Særlig daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre, men også statsminister Jens Stoltenberg, var (i 2006 under karikaturstriden) mer opptatt av å beklage at noen følte seg krenket enn av å forsvare ytringsfriheten». – Lars Fr. H. svendsen

– Religion rundt forhandlingsbordet – Dagen

“Norge bør søke samarbeid med religøse aktører for å fremme menneskerettighetene internasjonalt”, skriver Elie Storesletten. Hun er enig med Terje Vigtel og Nikolai Hegertun i Civita i at dialog er å foretrekke fremfor krig med aktører som ikke deler vårt syn på menneskerettighetene.

– Humanisten Egils verdi – Stavanger Aftenblad

Lektor Stian Aske mener Civitas frokostmøte fra November, “Hva skal vi med humanister?” er flåsete og lite tillitsvekkende.

– Ukens sitat – Norge Idag

«Det handler ikke om ekstremisme på begge sider når den ene siden holder seg innenfor demokratiske spilleregler og den andre vil sprenge dem med vold” – Lars Fr. H. Svendsen, prosjektleder i Civita

– Klar vekst i byråkratiet – Dag og Tid

Tallet på byråkrater i direktoratene har økt med 23 prosent mellom 2003 og 2013. Utdanningsdirektoratet brukes som et eksempel der dette tallet har økt fra 247-1282 i perioden 2006-2014. En forklaring kan være PISA-undersøkelsen som kom ut rett etter at Kristin Clemet var tilsatt som utdanningsminister. Departementet ønsket å få en «flying start” sa daværende statssekretær Helge Ole Bergesen.

– Kontrollkomiteens maktesløshet – Ukeavisen Ledelse

Magne Lerø har leder om Telenor-saken. Han gjengir Morten Kinanders kommentar til Klassekampen

– Sagt – VG

«.@OleTorp1 mener at Per Fugelli er klok «som alltid». Nei, Ole Torp, ikke alltid, Ofte, ja – men slett ikke alltid. #aktuelt» Kristin Clemet på Twitter

– Dagsrevyen – NRK

Intervju med Eirik Løkke på Dagsrevyen basert på nytt Civita-notat om ruspolitikk, skrevet av Løkke og Torstein Ulserød.

– Ruspolitikk – NRK

Eirik Løkke deltar i debatten på NRK basert på Civita-rapporten: Narokitapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger, skrevet av Løkke og Torstein Ulserød.

– Nå skal realfagene inn i barnehagen – Aftenposten

Tre store realfagssatsninger siden 2002 har ikke ført til at norske skoleelever er blitt bedre i matematikk. Nå står barnehagen for tur. Referer til Kristin Clemets satsning 2002-2006.

– Tilfeldig ruspolitikk – NRK

Eirik Løkke og Torstein Ulserød har en kronikk basert på Civita-rapporten: Narokitapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger.

– Clemets definisjon av nyheter – Utdanningsforbundet

Samme innlegg som stod i Dagsavisen 14.01

– Våg å være Charlie – Universitas

Den største trusselen for samfunnet er likegyldighet hos massene, skriver redaktøren. «Vi må ikke gå tilbake til et samfunn der massene ser at noe ikke er riktig, men likevel lar det skje”. Eirik Løkke nevnes for sin kommentar til Erik Poppe.

– Når stemningen snur – Minerva

Torstein Ulserød har skrevet et innlegg om ytringsfrihet norske politikere. Politisk lederskap handler om å stå opp for prinsipper, skriver han

– Ny klimapolitikk underveis? – ZERO

«Er norsk klimapolitikk et spørsmål om pragmatisme, hvor diskusjonen dreier seg om utmåling av virkemidler? På Zerokonferansens dag 2 under bolken om «Ny klimapolitikk» fikk vi en litt sprikende, men interessant debatt om dette med blant andre Civita og Agenda, representert ved hhv Lars Peder Nordbakken og Marte Gerhardsen, i panelet»

– Problemet med Mæland-doktrinen – Minerva

Innlegg om salg av Flytoget. Refererer til debatt mellom Monica Mæland og Gahr Støre på et frokostmøte i regi av Civita

– En selektiv bruk av tall – Dagsavisen

Nestleder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, kritiserer Kristin Clemets innlegg i avisen 8. januar og ressursbruken i norske skoler og hvordan mediene bruker tallene feil. Han mener hun blir rammet av sin egen refs.

– Må godta tausheten – Klassekampen

Morten Kinander har uttalt seg om korrupsjonssaken i Telenor. Han tror ikke Stortinget kommer til å få høre hele sannheten fra Baksaas. Dette vil bryte med løftet han har gitt overfor aksjonerene, sier Kinander.

– Nå går alt så mye bedre, gjør det ikke? – Minerva

Bård Larsen har skrevet et innlegg om den nye boken til Helge Ole Bergesen, Farvel Machiavelli.

– Vil vise regjeringen hvordan loven skal være – Telemarksavisa

Streikere i Porsgrunn sier til avisen at de frykter Civita står endringene i arbeidslivsmodellen som Høyre forsøker å få gjennomslag for.

– Twitter-sitat – Troms Folkeblad

Kristin Clemets tweet er sitert: «75 pst av danskene assosierer noe negativt med ordet ‹politiker›, bare 7 pst noe positivt. #iverdensbesteland”

– Twitter-sitat – Tønsberg Blad

Kristin Clemets tweet om Gahr Støre er sitert: “Det virker som han mener at vi skal ta mer hensyn jo mer vi blir truet med vold”.

– Tror ikke ytringsfriheten vil begrenses – Dagbladet

Kristin Clemet er intervjuet sammen med blant annet sjefsredaktørene i VG og Dagbladet. Hun mener vi ikke få ta ytringsfriheten for gitt og håper nå at flere vil reflektere over dette og dermed styrke ytringsfriheten.

– Den norske modellen skaper også ulikhet – Bergens Tidende

Lars Gauden Kolbeinstveit mener Arbeiderpartiet har lagt seg på en mindre markedsvennlig linje etter 2005.

– Ulikhet til bekymring – Agenda

Thor Steinhovden fra Agenda argumenterer for at ulikhetsdebatten er viktig å ta i Norge.

– Vi må dele for å skape – Fedrelandsvennen

Alf Holmelid fra SV har en kronikk om ulikhetsdebatten. Han mener høyresiden og Civitas argumentasjon for å godta forskjeller i samfunnet ikke holder stand lenger.

– Problematisk å forby symboler – Advokatbladet

Å forby ekstremistenes symboler er problematisk fordi det fører til en katt-og-mus-lek som utfordrer legalitetsprinsippet, sier Morten Kinander i et intervju

– Ulikhet til bekymring – Dagens Næringsliv

Hannah Gitmark er bekymret for ulikhet i Norge og mener Civitas gjentagelser om at denne debatten ikke er relevant i Norge begynner å bli parodisk

– Vi må ikke fire en tomme – Bergens Tidende

Terrorismens mål er å forandre samfunnet. Det beste svaret er å forandre samfunnet minst mulig ved å insistere på det liberale demokratiets grunnpremisser. Vi må ikke fire én tomme, skriver Lars Frederik Svendsen

– Avskylig terror – Sunnmøringen

Samtidig som vi holder fast på ytringsfriheten, må vi se om det finnes andre verkemidler enn satire som kan motvirke ekstremisme. Både faglig argumenter og dialog mellom mennesker med svært ulik religion og politisk grunnsyn, er verdfullt for å bygge ned motsetninger. Kristin Clemet tvitret: «Tenk om alle aviser i hele Europa nå hadde blitt enige om å trykke satiriske tegninger som «krenker» religioner og politikk». Det er ingen god løysning skriver avisen.

– Kra Kra fra Twitter – Moss Avis

«Jeg har 39 999 følgere, hvem vil bli nummer 40 000?» – Kristin Clemet

– Synes Støre er utydelig – Dagens Næringsliv

Kristin Clemet og Torbjørn Røe Isaksen blir intervjuet. De er enige om at Støre er utydelig i sine uttalelser om ytringsfriheten. Støre tilbakeviser kritikken.

– Politisk Autisme – Klassekampen

Hans Ebbing skriver om det han kaller «politisk autisme” på venstresiden i norsk politikk. Civita er nevnt som liberale dogmatikere som forskanser seg mot levende kunnskap, men er ikke fokuset i kronikken

– “Charlie Hebdo var en prestisjemål” – Vårt Land

Bård Larsen fra Civita blir intervjuet. Han tror terroristene valgte Charlie Hebdo av strategiske årsaker, og ikke fordi de var så opprørte over tegningene.

– Eirik Løkke gjest i NRK-fredagspanelet –

Rådgiver i Civita, Eirik Løkke, diskuterte blant annet Paris-terroren på NRK østlandssendingen som gjest i fredagspanelet.

– Hvordan stoppes kriminaliteten? – Romerikes Blad

Skal frihet kombineres med trygghet, må samfunnet akseptere at det finnes noe kriminalitet, da et totalitært overvåkingssamfunn er det eneste som kan etterforske alle lovbrudd. Skal Høyre overleve i fremtiden trengs det prinsipiell kriminalitetsdebatt fra andre steder enn mindretallet i Civita.

– En oppmuntring til vold – Dagbladet

Erik Poppe mener norske aviser ikke bør publisere karikaturtegningene. Det er flere uenige i, inkludert Kristin Clemet. Hun mener det har en informasjonsverdi for publikum å se hva konflikten dreier seg om.

– Krenkelsestyranniet er byttet ut – Aftenposten

Eirik Løkke i Civita har en kronikk om ytringsfrihet og offentlighetens reaksjoner etter Charlie Hebdo massakeren Kronikken blir gjengitt i Liberaleren

– Må ikke jobbe mer – Klassekampen

Hallvard Bakke er uenig med Civita i at velferdsstatens ytelser må reduseres. Bør besvares.

– Pop-up Pyongyang – Le Monde Diplomatique

Intervju med Henrik Placht og Morten Traavik om nytt kunstprosjekt i Nord-Korea. Civita nevnes for sin kritikk av kunstnernes tidligere verk.

– Vebjørn Selbekk er Charlie. Derfor bør han få Fritt Ords Pris. – Aftenposten

Erik Tornes mener det ikke finnes en bedre kandidat for årets fritt ord pris. Han er enig med Morten Kinander i Civita som sier at presse-Norge har vært feige i denne debatten. Prisen bør derfor gå til en som ikke har vært det.

– Vi er i samme båt – Verdens Gang

Bård Larsen og Morten Kinander i Civita har en kronikk om terroren i Europa og spør hvordan det norske samfunnet vil reagere på lignende terror her i landet. Gjengitt i Liberaleren

– Erkjenner at Selbekk ble stående alene – NTB

NTB-sak hvor Jonas Gahr Støre får kritikk av Kristin Clemet for sin håndterining av Karikaturstriden i 2006. Støre sier han har beklaget til Vebjørn Selbekk og gjør det gjerne igjen. Gjengitt i Vårt Land, Nettavisen, Dagen, Telemarksavisa, Aftenbladet

– Hva er en nyhet? – Dagsavisen

Kristin Clemet har skrevet en kronikk om medienes overdrivelse av kuttene i norsk skole

– Kvitter fra Twitter – Romerikes Blad

To av Kristins Clemets twitter-meldinger en gjengitt, @kristinclemet

– Forbannet løgn og statistikk – Nettavisen

Gunnar Stavrum er enig med Kristin Clemet i at Unio og Klassekampen bruker meningsmålinger feil og i praksis manipulerer utfallet ved å stille ledende spørsmål.

– Jubel – Klassekampen

Mimir Kristjánsson svarer på Kristin Clemets kritikk av avisens bruk av meningsmålinger og manipulering av resultater.

– Tanker på nordnorsk – Bladet Vesterålen

Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap etablerer en ny tenketank. De er inspirert av Civita under Kristin Clemet og skal bidra til å utvikle nordnorsk identitiet.

– Ellevil overgang – Finansavisen

Avisen omtaler jobbskiftet for Villeman Vinje. Han går nå fra Civita til NyAnalyse.

– Ulikhet og økonomisk vekst – Dagens Næringsliv

Omfordeling som øker mulighetene til arbeid for de med lavest inntekt, er viktig. Dersom man samtidig sørger for at alle har god tilgang til utdannelse, sikrer det mulighetene til inntektsgivende arbeid. Blir det derimot for mye omfordeling, kan det hemme den økonomiske veksten, skriver Mathilde Fasting og Villeman Vinje i Civita.

– Valgfriheten har grenser – Aftenposten

Det er vanskelig å få øye på Aftenpostens gode argumenter for søndagsåpne butikker, skriver Kjell Magne Bondevik. Han referer til Kristin Clemets blogg

– Nyttårstankar rundt det nye Nårvei – Dagen

Hallgrim Berg skriver om demografi og innvandring i Dagen. Liberalistiske Civita nevnes som noen av pådriverne for økt arbeidsinnvandring med sikte på lavere lønnskostnader, noe som vil gi høyere profitt til arbeidsgiverne.

– Til kamp mot liberalerne – Klassekampen

Asle Toje mener konservative har mer til felles med sosialister enn liberalere og at Minerva blir sittende på pikerommet til Civita. Saken ble sitert i Bergens Tidende

– Stat og fellesskap for demokrati – Hamar Arbeiderblad

Innlegg om Fukuyama, av Andor Normann. ”Lederen av den blå tankesmie Civita, Kristin Clemet, ble spurt om sitt syn på Fukuyama og sier at hun deler hans syn. 

Det hun sier rimer dårlig med de angrep som settes inn fra vår blåblå regjering for å svekke fagbevegelsen, offentlig sektor og statens makt.”

– Nå skal drømmene få løfte Innovasjon Norge – 3in.no

Om Innovasjon Norges strategi fremover. Civita og Kristin Clemet nevnt i fm med et møte senere i januar.

Neste arrangement

apr
22
onsdag
08:00

Hvordan vinne valg?

Café Christiania

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania onsdag 22. april kl.8.00 – 9.30. Hva skal til for å vinne valg? Holder det med god kommunikasjon, eller trengs det også god politikk? Kan partiene planlegge og styre en valgkamp, eller er det mediene som bestemmer? Hva betyr sosiale medier? Og hva betyr negative kampanjer, spinn og taktikkeri? Er det image eller fakta som trekker velgere?

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer