Medieomtaler fra 2014

– Dagen i dag – Trønder-avisa

Kristin Clemet fyller år søndag.

– En stor forfatter og angiver – Klassekampen

Leserinnlegg av Terje Skaufjord er kritisk til Orwell, men mener Mimir Kristjansson i sitt essay ”ellers på et vellykket vis tar et oppgjør med at Orwells bøker tas til inntekt for høyresida og Civitas politiske syn”.

– Sitat – Dagsavisen

Mathilde Fasting siteres: ”Lest i Aftenposten: Av alle bilder tatt i historien frem til nå, er 10 % tatt i løpet av de siste 45 dagene. God fotopåskeferie!”

– Robuste kommuner – hva er det? – Lofot-posten

”NHO og Civita (høyresidens tenketank) har fått en rekke partier til å reise en nærmest religiøs kamp for «robuste» kommuner,” heter det i et leserinnlegg.

– Flaut, flaut, flaut – Østlandsposten

Leder håper lokale politikere følger Kristin Clemet og kritiserer de som ikke vil møte Dalai Lama.

– Lev mer – jobb mindre – Glåmdalen

MDG svarer Mathilde Fasting: «Vi må jobbe mer – ikke mindre », skriver Mathilde Fasting fra Civita. Hun er bekymret for hvilke konsekvenser kortere arbeidstid kan få for økonomien.” Samme innlegg som i andre lokalaviser tidligere.

– Høyreveteraner: Bør si ja til å møte Dalai Lama – Aftenposten

Clemet intervjues og mener Norge må møte Dalai Lama, selv om det forverrer forholdet til Kina.

– Rett fra nett – Dagbladet

Siterer kommentarfeltet om Vatnøy og Meisingset om at NRK gir høykvalitets-barne-tv.

– Når Stortinget blir for smått – Adresseavisen

Nevner Rotevatns bok og mener ”Fremveksten av tankesmier som Civita, Manifest og Agenda blir erstatninger for den brede debatten som burde finne sted i Storting, regjering og i de politiske partiene.”

– Kvitter fra twitter – Romerikes Blad

Sitat Clemet: ”Liker virkelig ikke ordet ‘likekjønnet’. ‘Mennesker av samme kjønn’ er bedre. #debatten”

– Hvor går NRK? – Aftenposten

Gerd von der Lippe svarer Eirik Vatnøy og Kristian Meisingset, som ”foreslår i Aftenposten 2. april at NRK bør skjære ned på sport og Barne-TV. Det er en dårlig idé. Norge er en sportsgal nasjon”

– Den radikale Orwell – Klassekampen

Mimir Kritjansson: ”Høyresida har trykket George Orwells sosialismekritikk til sitt bryst. Det er på tide at venstresida tar ham tilbake…. I sin bok «Idealistene» bruker Civita-historiker Bård Larsen Orwell flittig, blant annet i et angrep på nåværende SV-leder Audun Lysbakken, som han beskylder for manglende forståelse av demokratiet.”

– Frykten for en rasjonell kommunestruktur – Klassekampen

Torstein Ulserød svarer Jan Davidsen om kommunereform.

– Sitat – Klassekampen

Arild Stokkan Grande sitert: ” Når Civita setter i gang en debatt om NRK, er det kun for å berede grunnen for at regjeringen skal vingeklippe allmennkringkasteren.”

– Norges 30 mektigste økonomer – Finansavisen

Kristin Clemet på 15. plass.

– Liberalistenes unge høvding – Finansavisen

Ole Asbjørn Ness anmelder Rotevatn: ”Norge begynner å få en generasjon politikere som både kan skrive og tenke”, ”Først og fremst får Rotevatn leseren til å tenke, og en politiker-forfatter som klarer det, fortjener stående applaus”.

– Paneldebatter – Morgenbladet

Dobbeltside om paneldebatter. Civita nevnt som debattrendsetter i Oslo sammen med Litteraturhuset. Skoledebatten kommentert.

– Kommunesammenslåing – Harstad Tidende

Harstad Tidende og Rana blad, leserinnlegg om kommunesammenslåing, Civita nevnt

– Myter, vanetenkning og et EU i fritt fall –

Artikkel i Agderposten, Kristin Clemet nevnt

– Liberal indremedisin – Minerva

Ove Vanebo anmelder Sveiungs bok

– Liberal på død og liv – Dagen

Omtale av frokostmøtet og intervju med Sveinung Rotevatn.

– Formueskatt – http://www.bedreskatt.no/artikler/formuesskatten-hopp-i-det

Bedreskatt.no: publisert to innlegg av Kristin og Villeman om formuesskatten.

– Mowinckels minne – Minerva

Minerva: Mowinckels minne, Liberal som ville fått applaus på Civitas frokostmøte

– Liberalisme på norsk – Venstre.no

Liberalisme på norsk omtalt, link til bestilling av bok på Civita

– Clemet ryddet i privatskoledabatten – Utdanningsnytt.no

Kristin Clemet ryddet i privatskoledebatten

– Liberalisme og frihet til debatt – Dagsavisen

Om Liberalisme på norsk og dobbeltside om Civitafrokost med bilde av Rotevatn og Solhjell

– NRK under angrep – Dagsavisen

Arild Grande, innlegg, ”NRK under angrep”, Civitanotatet nevnt, han vil ikke vingeklippe NRK

– Kampen om tiden – Klassekampen

Hallvard Bakke skriver om ”Kampen om tiden”, Civita nevnt, Bakke mener vi fremstiller bildet helt galt.

– Misjonerer ikke for nattvekterstaten – Vårt Land

Lars Gauden Kolbeinstveit innlegg: ”Misjonerer ikke for nattvekterstaten”, kommenterer anmeldelsen av Ansvarsboken

– Liberal ryggmarksrefleks –

Blogg om Rotevatns bok og Civitafrokosten, god kritikk,

– Bærekraftig vekst – Dagens Næringsliv

Mathilde Fasting og Villeman Vinje svarer Rasmus Hansson i DN

– Intervju med Kristin Clemet – Morgenbladet

Kristin Clemet intervjuet i Morgenbladet om sekstimersdag og nevnt i lederen

– Frisinnede Venstre – Finansavisen

Intervju med Sveinung Rotevatn på Civitafrokosten (bilde med Civita), Civita nevnt

– Dette er statens forretningsimperium – Aftenposten

Villeman Vinje intervjuet om statlig nedsalg, også gjengitt i Fædrelandsvennen

– Urix – NRK

Torkel Brekke på Urix om India

– Liberalt tvisyn – Dagens Næringsliv

Wiedswang om Sveinungs bok ”Liberalisme på norsk”

– Skole – Haugesunds Avis

Haugesunds avis, artikkel om skole nevner Kristin Clemet som tidligere minister

– Trond Mohn har kontroll på pengene – Dagbladet

Morten Kinander kommenterer Mohn i Dagbladet

– Kvitter fra Twitter – Romerikets blad

Twittermelding fra Kristin Clemet nevnt, ”Norske politikere er enormt opptatt av likhet.”

– Skolemøte – HSH

HSH: Virkes skolemøte, Kristin Clemet deltok i panel

– De dødes pytt – Universitas

De dødes pytt, Civita nevnt i dikt

– Robuste kommuner, hva er det? – Rana Blad

Rana Blad og Bladet Vesterålen, Robuste kommuner hva er det, nevner Civita (høyresidens tenketank) og NHO.

– Lev mer – jobb mindre – Hamar Arbeiderblad

Samme artikkel som i Østlendingen, De grønne svarer Fasting etter Brennpunkt

– Eit forsvar for lukkejegaren – Dagbladet

Sveinung Rotevatn ”Eit forsvar for lukkejegaren” utdrag fra Liberalisme på norsk, Civitafrokost nevnt.

– Hva ville supermann ha gjort – VG

Bård Larsen, kronikk i VG om demokrati

– Lev mer – jobb mindre! – Østlendingen

”Lev mer – jobb mindre!” Kjetil Vangl, De grønne i Hedemark har funnet ut at folk vil ha fritid. 70 % vil ha det i stedet for mer lønn eller økt forbruk

– Er fellesskapets penger – Bergensavisen

Innlegg ”Er fellesskapets penger”, Rasmus Rasmussen svarer Kristin Clemet om privatskoler

– Vil ha full valgfrihet om liv og død – Vårt Land

Oppslag med Rotevatn om ”Liberalisme på norsk”. Start på artikkelen refererer til frokostmøte i morgen og at boken utgis på Civita.

– NRK må bli viktigere – Dagbladet

Vatnøy og Meisingset med innlegg: ”NRK må bli viktigere”, svar til Wiese, Civita-notatet om NRK utgangspunkt

– Civita-bom om arbeidstid – Dagens Næringsliv

Rasmus Hansson svarer Vinje og Fasting i DN

– Det er inga skal å snu, Erna – NRK

EU-domstolen sin kritikk av Datalagringsdirektivet bør føre til at den norske innføringa vert stoppa sporenstreks. No treng vi ein djupare refleksjon om kor langt vi har gått i retning eit overvakingssamfunn, skriver Sveinung Rotevatn

– Fillerister forestillinger – Vårt Land

Per Anders Hoel omtaler ‘Liberalisme på norsk’ i to spalter, bilde av boken.

– Civita nevnt på Dagsnytt 18 – NRK Dagsnytt atten

- Stortinget må gjerne høre mer på Civita, uttalte Per Kristian Foss på Dagsnytt atten.

– Aktuelt – NRK

NRK Aktuelt tirsdag 8.4, Kristin Clemet om 6 mnd med ny regjering

– Indisk maratonvalg – Dagens Næringsliv

Torkel Brekke intervjuet om valget i India, omtalt som tilknyttet Civita

– Monsterregulering – Dagens Næringsliv

Morten Kinander med innlegg i DN, ”Monsterregulering” om EU og finansmarkedsreguleringer

– Mer kvalitet på NRK – Aftenposten

Vatnøy og Meisingset svarer Solhjel i Aftenposten om NRK ”Mer kvalitet på NRK” http://www.civita.no/2014/04/08/mer-kvalitet-pa-nrk

– Robuste kommuner – hva er det? – Helgeland Arbeiderblad

Nevner Civita ifbm NHO i innlegg om robuste kommuner og kommunesammenslåing

– Liberalisme på norsk – Klassekampen

Bård Vegar Solhjel med essay om Sveinung Rotevatns bok, Liberalisme på norsk.

– Ingen skam å snu – Østlendingen

Odd Haakenstad fra NLF skriver ”ingen skam å snu”, kommentar til Mathilde Fasting og Brennpunkt

– Det er bare fordommer – Bergens Tidende

Kristin Clemet svarer Rasmus Rasmussen i BT om privatskoler;

– Kortslutning – Kampanje

Medieforsker Jens Barland mener Civita-notat om NRK er en kortslutning

– Kamp i Store Studio – VG

Omtaler Civita-notatet om NRK – ”utkast til Widveys stortingsmelding”

– Populariteten gjør NRK viktig – Aftenposten

Debattinnlegg i Aftenposten om Civita-notatet

– Reflektert og opplysende om ansvar – Vårt Land

Bokanmeldelse av ANSVAR.

– Fleslandseminaret – Klassekampen

Klassekampen referer kort at Mæland innleder på Fleslandseminaret

– Godt mediesamliv – Dagsavisen

Intervju med Gjermundshaug Eriksen i NRK om Civita-notatet i Dagsavisen

– Like born leikar best – Bergens Tidende

Maria Dyrhol Sandvik kommenterer ”Civitaungdommen” ifbm Venstres landsmøte, felles artikkel fra borgerlige ungdomspartier om behovsprøving av barnetrygden og ungdommens opptatthet av ”generasjonsregnskapet”, godt skolert av Civita.

– - Vil ha aktiv dødshjelp – NRK

– Alle partier er enige om fakta, men ingen tør å ta opp upopulære kutt. Det er feigt og uansvarlig av politikerne, sier Sveinung Rotevatn til NRK.no i et intervju om Civita-utgivelsen «Liberalisme på norsk».

– Sveinung Rotevatn på TV2-Nyhetskanalen – TV2

Forfatter av Civita-utgivelsen «Liberalisme på norsk», Sveinung Rotevatn, intervjuet på TV2-Nyhetskanalen.

– Om armenere og hårda bud for kristne i den muslimske verden – Minervanett

24. april er minnedagen for det armenske folkemordet. Neste år er det hundreårsmarkering. I de syriske byene Aleppo og Kessab snakkes det om at folkemordet fra 1915 er i ferd med å gjenta seg, skriver Civita-historiker, Bård Larsen.

– NRK for folket – Aftenposten

I Aftenposten 2. april står det et debattinnlegg skrevet av to personer fra Civita. De tilhører sannsynligvis den intellektuelle delen av samfunnet, et mindretall, spør Knut Arnet i Aftenposten.

– Tenketanker – tenke tanker? – Trønderavisa

Civita tenker for høyresiden, skriver Øystein Løfsnes i Trønderavisa.

– Glupe gamlingar – Bergens Tidende

Eg stolar på dei ekspertane. Det gjer Kristin Clemet i Civita også. Ho har samla folk av yngre årgang til å sitja og tenkja og fundera til det knakar i skolten, skriver Asbjørn Kristoffersen i BT.

– I takt bak Jens – Vårt Land

Den nyslåtte le­de­ren­ av den sentrum/venstre-­orienterte tankesmien Agenda sier­ at hun ser til Civita og Kristin­ Clemet­ og vil lære, skriver Åshild Mathiesen i Vårt Land.

– Still nye spørsmål – Klassekampen

Etter Civitas morgenmøte «Trenger vi en ny prostitusjonspolitikk?» 18. mars sitter jeg igjen med to inntrykk, skriver Ragnar Næss i Klassekampen.

– En framtidsrettet mediepolitikk – Dagbladet

I et notat foreslår Civita å stusse vingene på NRK. En annen mulighet er å gi andre nyhetsmedier like gode vilkår, skriver Andreas Wiese i Dagbladet.

– Nerdens rikskringkasting – Aftenposten

Dette er ikkje eit syn Civita står åleine om. Høgres kulturminister Thorhild Widvey har sjølv teke til orde for at NRK burde slutte med vêrmeldingstenesta Yr, fordi publikum er så nøgd med ho at dei ikkje nyttar private alternativ, skriver Bård Vegar Solhjell i Aftenposten.

– Økt skatt er ikke redningen – Dagens Næringsliv

Økt skatt er ikke redningen skriver Mathilde Fasting og Villeman Vinje fra Civita i Dagens Næringsliv.

– Mathilde Fasting i Dagsnytt 18 – NRK Dagsnytt atten

Prosjektleder Mathilde Fasting diskuterte 6-timers dag med SSBs Erling Holmøy og De Grønnes Rasmus Hansson i NRK Dagsnytt 18.

– Civitas feilslutning – NRK Ytring

Civita nekter å forholde seg til hovedbegrunnelsen for at kortere arbeidstid er nødvendig, skriver Hanna Marcussen og Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne.

– Hvilken nytteverdi har folkehøyskolene? – Minervanett

Hvilken nytteverdi har folkehøyskolene. Innlegg av Kristian Tonning Riise, prosjektmedarbeider i Civita.

– NRKs fremtid – Dagsavisen

NRK på sitt verste sender falske innslag om romfolk i Dagsrevyen. NRK på sitt beste bidrar til å styrke vår felles, demokratiske offentlighet, skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.

– Aksjer til folket – Finansavisen

Pareto-sjef Svein Støle støtter Civita-notatet om statlig nedsalg i Finansavisen.

– Eirik Vatnøy debatterer NRK i Dagsnytt 18 – NRK Dagsnytt atten

Stipendiat Eirik Vatnøy diskuterte NRKs rolle med kringkastningsjef Thor Gjermund Erikssen på Dagsnytt atten.

– Eirik Vatnøy diskuterer NRK-barnetv på Her og NÅ – NRK

Stipendiat ved UiB og prosjektleder i Civita, Eirik Vatnøy, diskuterer NRK og Barne-tv i Her og nå.

– Legeliv – Dagens Medisin

Idéhistoriker og siviløkonom Mathilde Fasting fra Civita spurte om hvorfor valgfrihet er viktig – og svarte selv. Kortversjonen av svaret hennes er at «valgfrihet er en viktig verdi i seg selv», skriver TORLEIV OLE ROGNUM, professor dr.med. ved UiO.

– Vi må jobbe mer – ikke mindre – NRK Ytring

Prosjektleder i Civita, Mathilde Fasting skriver om 6-timers dagen.

– - Første gang jeg får kritikk for å lage godt barneinnhold – Aftenposten

NRK-sjefen svarer på kritikken fra Civita, som ønsker færre programmer for barn og unge på NRK.

– Norge et u-land for privat eierskap – Nettavisen

Norge har blitt et u-land i privat eierskap, går det frem av et ferskt Civita-notat, skriver Gunnar Stavrum i Nettavisen.

– Tenketanker – Namdalsavisa

CIVITA ser ut til å tenke tankene for høyresida, skriver Øystein Løfsnes i Namdalsavisa.

– Vi tar ikke feil, Kristin! – Bergensavisen

Rasmus Rasmussen i HOrdaland Ap kritiserer leder i Civita, Kristin Clemets blogginnlegg om skoler i Bergensavisen.

– En interpellasjon og dens skjebne – Harstad Tidende.

I tillegg er Civita, en såkalt tankesmie på høyresiden, ledet av tidligere kunnskapsminister Kristin Clemet, en viktig premissleverandør, skriver Utdanningsforbundet i Harstad i Harstad Tidende.

– Legg KRLE i kateterskuffen – BT

Ein ny rapport frå tankesmia Civita peikar på at faget har ei stor utfordring med å formidle tradisjon og identitet på den eine sida, og mangfald på den andre sida, skriver BT på lederplass.

– Nrk bør skjære ned på sport og barne-tv – Aftenposten

Ved å investere mer i ytrings- mangfold, opplysning og krevende journalistikk kan NRK bli enda viktigere, skriver Vatnøy og Meisingset i Aftenposten på bakgrunn av et nytt Civitanotat.

– Ingen effekt av asa styrekvotering – 3IN

Prosjektleder i Civita, Mathilde Fasting, skriver om styrekvotering på 3in.

– Ukrainsk drama – Klassekampen

Klassekampen har også fått kritikk for vår dekning av konflikten, nå sist fra Civita-historiker Bård Larsen, skriver Bjørgulv Braanen i Klassekampen.

– Beklagelse fra ELisabeth Norheim – Utrop

– Jeg repliserer da [på Civitas Bård Larsens utlegning] i en selvironisk tone med et karikert syn på temaet Holocaust versus svart slaveri, som jeg tar for gitt at alle forstår er nettopp et karikert syn, skriver Elisabeth Norheim. Gjengitt i Utrop.

– Tenketank som blått instrument – Dagbladet

En tankesmie på rødgrønn side kan ikke bygge på den elitestyrte Civita-tradisjonen, som har røtter i engelsk og amerikansk overklasse. I norsk, rødgrønn tradisjon må det være en helt annen balanse, skriver Marsdal i Dagbladet.

– Hva er en tankesmie? – Aftenposten

Kristin Clemet skriver om fenomenet tankesmier i Aftenposten.

– Politikk – ikke etikk – NRK Ytring

- Man blander – bevisst eller ubevisst – sammen «lege», som er en utdanning og et yrke, og «fastlege» som er som en stilling leger kan søke seg til og fra. Et eksempel på dette er Kristin Clemets bloggpost, skriver siviløkonom på NRK Ytring.

– Klapp heller Gerhardsen inn – Aftenposten

Hilde Haugsgjerd i Aftenposten: ”Det kan ikke være mangel på utredningskapasitet i partiene som gjør at det kommer flere nye tanker fra Civita enn fra Høyres organer.”

– Reformer som vinner valg – Minerva

Fagsjef i Civita, Marius Doksheim, anmelder boken Reneissance for Reforms på Minervanett.

– Ny tiger på tanken. – VG

Marte Gerhardsen intervjues i VG. Blir leder for Agenda og konkurrent til Civita.

– Statens aksjer til deg – Finansavisen

Statens aksjer til deg. Finansavisen skriver om Villeman Vinjes Civita-notat. ”Tanken bak er veldig god. Det er fint at Civita starter en debatt om hvem som skal spare og hvem som skal utøve eierskap i Norge,” sier Victor Norman.

– Agenda – venstresidens Civita – Radio Riks

Tarjei Skirbekk i Agenda intervjuet om de kan bli venstresidens Civita.

– Heller Putin enn EU? – Aftenposten

Civita-historiker Bård Larsen med kronikk i Aftenposten om Ukraina.

– Søndagsavisen – NRK P2

Liv Jessen fra Pro Sentret nevner Civitas frokostmøte i en samtale om prostitusjon

– Dette får venstretoppene – Klassekampen

Kristin Clemet nevnt i en sak om lønnsnivå for ledere på venstresiden.

– Dagbladets fremstilling av privatskolepolitikken – Klassekampen

Kristin Clemets blogg om Dagladets fremstilling av privatskolepolitkken sitert.

– Kostbare tanker – Helgeland Arbeiderblad

Det har blitt populært med såkalte tenketanker. Til Norge kom det på begynnelsen av 2000-tallet med tenketanken Civita med tidligere kunnskapsminister Kristin Clemet som sterk daglig leder, slriver Helgeland Arbeiderblad på kommentarplass.

– Tankesmeden – A-magasinet

Intervju med Marthe Gerhardsen om Agenda. Civita nevnt.

– Deler aksjetips og champagne – DN

Artikkel om kontorfellesskapet Inwester på Tjuvholmen. Kristin Clemet nevnt som tidligere foredragsholder.

– Den svenske arvesynda – Bergens Tidende

Hilde Sandvik om svensk debattklima. Clemets blogg om Henrik Arnstad og svenske Dagens Nyheter nevnt.

– Agenda – venstresidens Civita? – Radioriks

Intervju med Tarjei Skirbekk om Agenda.

– KS provoserer – Oppland Arbeiderblad

Kristin Clemet, sentral høyrepolitiker og tidligere statsråd uttaler: «Lærernes arbeidstid er ikke en del av skaperverket, og det er slett ikke noe nytt at den blir diskutert.» skriver Arne Strandlie i et leserinnlegg i Oppland Arbeiderblad

– Reservasjonsrett nedstemt i kommunestyret – Bygdebladet

Clemets blogg om reservasjonsrett lest opp i debatt om reservasjonsrett i Rennesøy kommunestyre melder Bygdebladet.

– Hva kan vi lære av Trygdekontoret? – Utrop

Seltzer har forklart at Norheims uttalelse kunne tolkes som en ironisk spøk i en sammenheng der historiker Bård Larsen fra Civita hadde drøftet konspirasjonsteorier, skriver Are Vogt Moum

– Barnet er viktig – hele tiden – Dagbaldet

Kristin Clemet svarer barnepsykologene Raundalen og Mørch om barns behov for kontakt med mor og far

– Etisk berøringsangst – Vårt Land

Aps initiativ til Agenda må forstås som svar på nettopp Civitas evne til å sette høyresidens tanker på dagsorden., skriver Hermund Haaland

– NTB – NTB

Statssekretær Bård Glad Pedersen deltar på et møte om menneskerettigheter med representanter fra Civita. Sted: UD. Tid: klokken 14.

– Halehenget – Bergens Tidende

Begge deler har den borgarlege tankesmia Civita lukkast med, skriver Maria Dyrhol Sandvik

– Nye tanker – alltid beredt – Nettavisen

Civita har gjort suksess, særlig etter at Kristin Clemet tok over tenketanken på Høyresiden, skriver Terje Strøm

– Ingen effekt av ASA-styrekvotering – Magma

Styrekvoteringsbestemmelsen, med et krav om 40 prosent kvinner i ASA-styrer, gir flere kvinner i disse styrene, men ikke noe mer, skriver Mathilde Fasting

– Kvalitet i høyere utdanning – Forskningspolitikk

Hva er det med begrepet kvalitet som gjør at debatten synes å bli stående på stedet hvil? Det innlysende svaret er at kvalitet er et begrep som er uten mening i seg selv. Skal det gi mening, må vi relatere det til noe annet, skriver Bjørn Stensaker

– Skolemåltider er mer enn mat – Dagbladet

(…) Vil man vite mer om dette? I så fall er det enkelt, men tidkrevende å forske på det åpenbare: Plukk ut ti-tolv skoler (alle alderstrinn) og gi halvparten av dem daglige og ordnede varme skolemåltider. La årene gå og se på vanlige parameter for oppførsel og framgang i skolen – og sammenligne med den andre halvparten som ikke fikk. Så vet Civita og Kristin Clemet bedre hva de snakker om, skriver Trond Holm

– Brukbar kunnskap – Klassekampen

Vi som tror på Bibelens ord: «Sannheten skal frigjøre Eder!», og Aasmund Olavsson Vinjes: «Kunnskap skal styra rike og land!», har hatt god grunn til å vente oss et gjennombrudd for produksjonen av politisk nyttig, men (i motsetning til Civita) fagfellekontrollert kunnskap av den nye, sjenerøst finansierte tenketanken Agenda, skriver Ottar Brox

– Dydsetikk i Hollywoodform – http://www.minervanett.no/dydsetikk-i-hollywood-form/

«I 300-filmene fremstilles dydsetikken i oldtidens Hellas som et bolverket mot persisk mystisisme og tyranni. Resultatet er blodig og spektakulært.» skriver Eirik Løkke

– Ulikhetens pris – Aftenposten

Samtidig ser det ut til at et bredt spekter av norske økonomer, fra Civita til Manifest, er enige om at små forskjeller medfører mange fordeler for et samfunn, skriver stipendiat i økonomi ved UiO, Kristin Solberg-Johansen

– Lønn – Finansavisen

Civita ler nok godt av all småligheten rundt Marte Gerardsens lønn, skriver Trygve Hegnar på lederplass

– Hensynet til svakeste part er det viktigste – Oppland Arbeiderblad

Kristin Clemet er nevnt i kronikk om reservasjonsretten av Astrid Tønnessen Flåtåmo (16), likestillingsleder AUF i Oppland

– Tankesmie med mye på agendaen – Bergensavisen

Chris Tvedt har en helside om tenketanker i BA. Civita er nevnt, men hvorvidt Agenda er venstreorientert er tema

– Sakset – Aftenbladet

Clemet er med ”sakset” i Aftenblad: Det er en håpløs visjon at nesten alle skal ta akademisk utdanning. Kristin Clemet, Civita

– Kunnskapsløftet – Aftenposten

Kristin Clemet intervjuet om kunnskapsløftet i Aftenposten. Tror at vi enda ikke har sett resultatene av kunnskapsløftet.

– Skjult Agenda – Dagsavisen

”Civitas bevisste satsing på nettverksbygging og framsnakking har mye av æren – eller skylda – for at det borgerlige samarbeidet endte med at Venstre og Frp kunne enes om et felles politisk prosjekt.” skriver Hege Ulstein i en kommentar om Agenda

– Ap-opprør mot Agenda – Dagsavisen

– Jeg ble ganske provosert og overrasket. Dette skal være en tenketanke for hele venstresida. Å da sette som forutsetning at en skal ha høyere utdanning for å kunne bidra, mener jeg er å gå seg vill før en har startet, sier stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen til Dagsavisen.

– Merkelig Agenda – Nationen

Målet er å opprette et politisk motstykke til tenketankene på borgerlig side, Civita og Minerva, som etterhvert har blitt viktige premissleverandører i den løpende politiske debatten i Norge, Skriver Nationen på lederplass

– Agenda – Dagens Næringsliv

Marte Gerardsen er intervjuet på baksiden av DN. Lover Civita tøff konkurranse

– Den nyliberale suksessen – Finansavisen

«Den chilenske økonomien utmerket seg ikke som spesielt imponerende de første tiårene etter annen verdenskrig. Landet fulgte lenge den sør-amerikanske trenden med lav økonomisk vekst, men fra begynnelsen av 80-tallet opplevde Chile en sterk og vedvarende vekst, langt høyere enn det latin-amerikanske gjennomsnittet.» skriver Eirik Løkke i en kronikk

– Eirik Løkke oppsummerer uken i fredagspanelet – NRK Østlandssendingen

Rådgiver i Civita, Eirik Løkke, oppsummerte uka i NRK Østlandssendingen som del av fredagspanelet

– Civita i Dagsnytt atten om tankesmier – NRK Dagsnytt atten

Rådgiver i Civita, Eirik Løkke, deltok i dagsnytt atten om tankesmier og politisk deltakelse.

– Sitat – Bergensavisen

Clemet sitert fra twitter: «Egentlig føler jeg meg litt provosert av hele fastlegeordningen. Fikk idag brev fra den gamle om at jeg har fått en ny. Vet ingenting om han.»

– Kvitter fra twitter – Romerikes Blad

Flere tweets fra Civitas frokostmøte siteres.

– En lærers bekjennelser – Bergensavisen

Leserinnlegg fra ungdomsskolelærer: ”Da jeg leste at Kristin Clemet, tidligere kunnskapsminister hadde uttalt seg positiv til utspillet fra KS ble jeg forbannet. Jeg har vært medlem i Høyre i mange år, og har ment at partiet forstår dette yrket bedre enn de fleste. … Nå som Høyres politikk assosieres med Clemets bør de ikke sitte stille, om de mener noe annet enn henne.”

– Kommunegiftermål og folkets røst – Kommunal Rapport

Nyseter fra KS: ”Dette spareargumentet er Frps mest brukte argument, og tidligere FpU-le-der Ove Vanebo har i en utredning for Civita konkludert med at Norge kan spare 4 milliarder kroner årlig ved å halvere antall kommuner. Men hva erfaringene fra Danmark?”

– Eksperter tror ikke Russland vil stenge av gassen – NRK

Bilde av Dag Harald Claes tatt av Therese Thomassen.

– Ikkje mi tankesmie – Bergens Tidende

Oddny Miljeteig, bystyregruppeleder for SV, om Agenda: ”er det ikkje rimeleg å ha forventningar til at liv og lære skal hengja i hop når det er sjølvaste Geir Lippestad som er styreleiar? Når LO og Trond Mohn finansierer? Når ein skal vera motsats til erkeborgarlege Civita? Og når den fyrste leiaren for sentrum-venstre-tankesmia Agenda attpå til har Gerhardsen som etternamn?”

– Reservasjonsdebatten er mangfoldig – Nye meninger

Preben Aavitsland svarer Mathilde Fasting om verdidebattene.

– Gir 1,3 millioner kroner for tankene hennes – ABC Nyheter

Om Agenda. Civita og Kristins lønn nevnes.

– Bedre fra Oxford Research – Fædrelandsvennen

Kristin Clemet sitter i styret.

– Trenger flere frie tanker – Adresseavisen

Leder hovedsakelig om Agenda: ”Den høyreorienterte tankesmien Civita har siden den startet for ti år siden løftet den politiske debatten. Det samme har også det konservative tidsskriftet Minerva. De har utfordret gamle tanker og sådd noen nye. Dette utvider rommet for politisk debatt og analyse, og beriker de politiske partiene.”

– Cogito ergo en ganske pen sum – Dagbladet

Tom Stalsberg om lønn i Agenda. Civita og Kristin Clemet nevnes.

– Å smi mens tanken er varm – VG

Anders Giæver om Agenda: ”Når de går ut og skryter av hvor mange storydoer-byråer som hjelper dem med lanseringen og samtidig henter en svært godt betalt bankdirektør til lederstillingen, virker det som om de er i ferd med å starte et nytt reklame- eller PR-byrå i stedet for en politisk idébank.”

– Vil bidra til mindre synsete politikk – Vårt Land

Intervju med Marte Gerhardsen. Civita nevnt.

– Vil ha de beste hodene – Akershus Amtstidende

Intervju med Gerhardsen: ” – Høyresidens tenketank Civita har skapt fallhøyde for dere med sin suksess. Hvis Agenda blir noe annet enn en drivende ideologisk kraft i sentrum-venstre-aksen, så har dere tapt? – Det er klart at andre vil fortsette å sammenligne oss med Civita. Vi skal ikke bli Civita. Men det vi skal, og som alltid er lurt, uansett om du er i næringslivet, politikken eller organisasjonslivet, er å lære av dem som har fått noe til. Vi skal lære av både Civita og Manifest og andre som har fått til noe.” 39 like oppslag.

– Går ned 600 000 i lønn – Dagbladet

Om Gerhardsen. Civita nevnt.

– Mot vegs ende som arbeidsgjevar – Bergensavisen

SVs Oddny Miljeteig: ”Dei har i grunnen prøvd å «ta ein Kristin Clemet», Kommunenes Sentralorganisasjon, dvs. eit bakhaldsåtak på lærarstanden.”

– Lei av å bli lurt? – Telemarksavisa

Jon Svartdal, Krf, om reservasjonsrett: «Kristin Clemet har skjønt det.»

– Hva ville Einar Gerhardsen sagt? – Manifest tidsskrift

Mimir Kristjansson om Agenda, kritikk av lønnsnivået og annet. Kristin Clemet og Civita nevnt.

– - Må skille frivillig sexsalg fra menneskehandel – Dagen

Reportasje fra Civitas frokostmøte om prostitusjonslovgivningen.

– Kampen om sentrum – Dagbladet

Stein Aabø skriver om Agenda og Civita. Positivt om Civita.

– Bomskudd fra Ulserød – VG

Arbeidsministeren svarer Torstein Ulserød om midlertidig arbeid: Vi jobber med det, men er opptatt av å gjøre en grundig jobb.

– Privatiseringen av ideene – Bergens Tidende

Frank Rossavik om tankesmier: ”Spørsmålet er ikke hvor mye Marte Gerhardsen får i lønn, men hvor partiene blir av. … Civita har stått sentralt i oppbyggingen av samarbeidet som nå styrer Norge, og befruktet, snarere enn utarmet de borgerlige partiene, særlig deres ungdomsorganisasjoner.”

– Rom for etisk debatt – Minerva

Mathilde Fasting skriver om verdidebatter.

– Trygdekontoret – NRK1

Bård Larsen på Trygdekontoret, om rasisme og antisemittisme.

– Politisk kvarter – NRK P2

Civita nevnes i omtalen av Agenda. Lurt å lære av de som lykkes. Civita har lykkes, vi har mye å lære av dem.

– Kvalitet eller pris viktigst? – Byggmesteren

Villeman Vinjes deltakelse i debatt nevnes.

– Hun er den nye Clemet – VG

Marte Gerhardsen blir leder for tankesmien Agenda.

– Marte Gerhardsen blir Agenda-leder – Dagsavisen

”Agenda etableres som et motsvar til den liberale tenketanken Civita, som har hatt en viktig rolle i samarbeidet mellom de fire borgerlige partiene og regjeringsskiftet.”

– Hun skal konkurrere med Civita og Clemet – Aftenposten

Aftenposten intervjuer Marte Gerhardsen, som snakker blant annet om Civita.

– Ærekrenkelser: Gi alle samme vern! – Minerva

Torstein Ulserød om ytringsfrihet, ærekrenkelser og rasismeparagrafen.

– Sammenslåing og privatisering – Romerikes Blad

Rolf Reikvam, leder Sørum SV, i leserinnlegg: ”Sammenslåing er svaret på kommunenes utfordringer ifølge en Civita-rapport. Bare Civita har frimodighet til påstå det – uten dekning i fakta.”

– Tenke tanken – Adresseavisen

Marit Aune, regissør, om reservasjonsdebatten: ”Er dette tankesmienes verk? Civita? Et sted hvor kommunikasjonsteknikker blir finpusset. Som et slags reklamebyrå for politiske meninger. En treningsleir for politisk argumentasjon hvor denne opplagte hestehandelen i regjeringen blir sminket til det ugjenkjennelige.”

– Min uke – Agderposten

Kjell Ingolf Ropstad i ”Min uke”. Civitas frokostmøte nevnes.

– Sitat – Agderposten

Kristin Clemet siteres: ”For et liberalt demokrati er det et viktig kjennemerke at man, så langt det er mulig, tar hensyn til mindretallet, særlig i spørsmål som berører den enkeltes overbevisning og moralske integritet.”

– Sitat – Hamar Arbeiderblad

Kristin Clemet siteres: ”Lærernes arbeidstid er ikke en del av skaperverket, og det er slett ikke noe nytt at det blir diskutert.”

– Vil ha ”ryddige” løsninger – VG

Torstein Ulserød med kronikk om arbeidslivsregulering: Regjeringen har så langt gjort mindre enn man kan forvente.

– Verdibørsen – NRK P2

Mathilde Fasting snakker om skatt, tillit og velferd.

– EU og det norske paradoks – Aftenposten

Kristin Clemets deltakelse i EU-debatt nevnes blant neste ukes hendelser.

– Sitat – VG

Sitat på debattsidene. Kristin Clemet siteres om Meltveit Kleppa og Senterpartiet.

– Forby sextvang, men ikke sexkjøp – Dagen

Dagen skriver om Civita-rapporten om norsk prostitusjonspolitikk, som Kristian Tonning Riise har skrevet.

– -Reservasjonsrettdebatt er på avveie – Vårt Land

Kristin Clemet intervjues om reservasjonsrettdebatten.

– På teppet – Klassekampen

Om Mathilde Fastings blogginnlegg: ”– Jeg sier til og med at kanskje 8. mars har utspilt sin rolle slik det nå er lagt opp. Dette skrev hun på sin blogg klokka 13.47 sist lørdag, mens tidenes største 8. mars-arrangement fylket seg utenfor vinduene.”

– Det lykkelige valg – Klassekampen

Bent Sofus Tranøy om perfekt konkurranse-modeller: ”Med et mulig unntak for Civita-partiene, konkurransemyndigheter og makroøkonomer med forankring i Chicago, er det få som egentlig tror at denne modellen gir en forsvarlig nok forenkling til at den kan legges til grunn for politikkutforming.”

– Timing – Klassekampen

Hellesnes kommenterer Mathilde Fastings blogginnlegg: ”Vi har derfor en viss sympati for Civitas Mathilde Fasting, som på sin blogg skrev at «8. mars har utspilt sin rolle». Innlegget ble publisert klokka 13.47 8. mars i år, en drøy time før den mest omfattende 8. mars-markeringen i moderne tid.”

– Respons – Dagbladet

Respons på forrige ukes Clemet-intervju. Twittermeldinger siteres.

– Den teoretiske tvangstrøya – Bergens Tidende

Clemets uttalelser om høyere utdanning nevnes i kommentar av Maria Dyrhol Sandvik.

– Kommunesammenslåing – nødvendig tilpasning for konkurranseutsetting – Indre Akershus Blad

Civitas rapport om kommunesammenslåing kritiseres: ”Kommunesammenslåing er svaret på kommunenes utfordringer ifølge en Civita-rapport. Det er bare Civita som har frimodighet til påstå det. Det gjør de uten dekning i fakta som kan bekrefte påstanden. Snarere tvert imot.” Leserinnlegg av leder i Sørum SV.

– Feiret åpning av innovasjonsbørsen – 3in.no

Villeman Vinje deltok i panel om kapital og eierskap.

– På teppet – Klassekampen

Klassekampens morospalte: ”Vi ser at tenketanken Civita utlyser stilling som samfunnsøkonom, med krav til faglig dyktighet. Dette er ikke en dag for tidlig.”

– Neste uke – Klassekampen

Civitas frokostmøte listes opp blant neste ukes hendelser.

– Dagen i dag – Aftenposten

Feiring av at Mathilde Fasting har navnedag i dag.

– Kven eig skolane? – Fædrelandsvennen

Øyvind Andresen i Rødt Vest-Agder kritiserer Civitas rapport om arbeidstidsavtaler.

– Sitat – Oppland Arbeiderblad

Kristin Clemet siteres: ”Lærernes arbeidstid er ikke en del av skaperverket, og det er slett ikke noe nytt at den blir diskutert.”

– Anbefaler å droppe hallikparagrafen – Dagbladet

Kristian Tonning Riise intervjues i forbindelse med lanseringen av Civita-rapporten: ”Trenger vi en ny prostitusjonspolitikk?”

– «Man får litt dilla når man tjener så mye penger» – Dagbladet

Db nevner ny Civita-rapport i hovedsak om det norske sex-markedet: «Dagbladet har kartlagt prostitusjonsmarkedet i Norge. Både Høyre, Venstre og Frp vil oppheve sexkjøpsloven. En ny Civita-rapport anbefaler radikale endringer».

– Dele for å skape? – Manifest Tidsskrift

Lars Gunnesdal nevner Civita i kronikk på Manifest Tidsskrift: ”Civita-leder Kristin Clemet liker å påpeke at «likhet bare ett av flere gode mål som politikerne bør strekke seg etter.» At redusert ulikhet og økonomisk vekst ikke synes å stå i motsetning til hverandre, men derimot bærer preg av å gi en «vinn-vinn-situasjon», burde derfor være av interesse, også for høyresiden.»

– Kriminaliseringslinjen har feilet. – Aftenposten

«De ødeleggende konsekvensene av kriminaliseringstilnærmingen til prostitusjon begynner etter hvert å bli så åpenbare at tilhengerne av den må lukke øynene for kunnskap og tviholde på sin moralske indignasjon for ikke å gå tom for argumenter.», skriver Kristian Tonning Riise

– Retten til å meine noko anna – Stavanger Aftenblad

Solveig Grødem Sandelson skriver om abort og reservasjonssaken. Civita og Kristin Clemet nevnes.

– Overformynderi til kvinners beste – Bergensavisen

SVs Oddny Miljeteig skriver om 8. mars og reservasjonssaken i BA. Kristin Clemet nevnes.

– Den reddes ei som henges skal – VG

Bård Larsen med kronikk i VG om at regjeringen bør trekke støtten til iransk narkotikabekjempelse.

– Vi er alle feminister – Minerva

Kristian Meisingset skriver om feminisme. Civita nevnes. «Civita gir ut notater om liberal feminisme. Stadig flere borgerlige og liberale kvinner setter sitt fotavtrykk i offentligheten.»

– Fjern formueskatten nå – VG

Kristin Clemet og Villemann Vinje argumenterer for at regjeringen burde benytte anledningen i 2015-budsjettet til å fjerne hele formueskatten med en gang.

– Dagens sitat – Bergensavisen

Kristin Clemet siteres: ”Jeg følger fortsatt Jan P. Syses råd: Du kan godt ha mye å gjøre, bare du vet hva du ikke har gjort.”

– Læraren bør kunna få bli ved sin lest – Bergensavisen

Pensjonert lærer Roald Åge Kleppe, mener KS er i ferd med å gjøre skolen til ”ein umenneskeleg arbeidsstad” i en kronikk i BA. Både Kristin Clemet, Margaret Thatcher og Civita nevnes hyppig.

– Finanstopp advarer mot pengerus – Finansavisen

Johan H. Andresen mener regjeringen bør bruke mindre penger i statsbudsjettet enn handlingsregelen tilsier. Civitas Villeman Vinje kommenterer om formueskatt.

– Kjøttvekta gir ikke makt lenger – Computerworld

”For 50 år siden ble du plassert på det beste bordet hvis du regjerte over tusen folk. Slik er det ikke lenger, sier Truls Berg, IT-nestor og gründer. Makten i it handler mye om hvem du er og hvem du kjenner, mener han.
- Kristin Clemet har åtte medarbeidere og mer makt enn generalsekretæren i Hydro.”

– Det usynlige arbeidslivet – Ny tid

Den offentlige debatten om arbeidslivet handler om ting som er langt fra langt fra virkeligheten til “vanlige folk” mener Andreas Halse (SU). I den anledning har han laget en liste fra virkeligheten med «seks av de mest håpløse utgangspunktene for å diskutere arbeidsliv i Norge: (…)

5) Folk som går på frokostmøter i Civita, i stedet for å jobbe, for å diskutere at folk jobber for lite. Et hett tips er at folk flest neppe hører formaningene fra forsamlingen. De er nemlig på jobb.»

– Et legitimt opprør – Klassekampen

Bård Larsen, Civita, svarer Torgeir Holgersen (Rødt) om Venezuela.

– Enquête: Borgerlige kvinner om 8. mars – Minerva

Civitas Mathilde Fasting intervjuet.

– For stor tro på private – Klassekampen

Regjeringen er overoptimistisk i sin tro på at private midler kan erstatte offentlig støtte til kultur, sier Erik Rudeng, direktør i Fritt Ord. “Drømmen om et kulturpolitisk systemskifte, som særlig målbæres av tenketanken Civita, vil møte stadig kraftigere motstand, spår Rudeng.”

– Solnedgang for demokratiet – Klassekampen

Svar på Bård Larsens innlegg om Venezuela og norsk venstreside, av Torgeir Holgersen, medlem i Rødt. ”Det som står igjen, er dermed at Civita støtter at voldelige massedemonstrasjoner skal kunne fjerne regjeringer som fører en politikk som Civita ikke liker.”

– Eksplosiv arbeidstid – Dagbladet

Stein Aabø om kommende konflikter om styring av arbeidstiden. ”Dagens regjering ligger nærmere NHO enn LO. Den leser Civitas utredninger med større interesseenn notatene fra Manifest og De Facto.»

– Studentersamfunnet i Bergen er 80 år – Studvest

Tidligere leder Eirik Løkke, nå rådgiver i Civita, intervjuet: “Erfaringene mine fra Samfunnet har betydd utrolig mye for hva jeg gjør i dag. Jeg jobber i Civita, og det går ut på mye av det samme. Det er egentlig litt som «Samfunnet for voksne».

– Venstresiden, Venezuela og mistankens hermeneutikk – Klassekampen

Bård Larsen, historiker i Civita, skriver at den siste tidens uroligheter i Venezuaela av Klassekampen fremstilles som “en mulig konspirasjon tilsvarende den som utviklet seg i Chile i 1973″.

– Derfor er Norge verdens beste land – Dagbladet

Den amerikanske biologen David Wilson mener Norges suksess skyldes likhet. “Jeg er skeptisk til forklaringer på Norges relative suksess som legger for mye vekt på én enkelt faktor, sier fagsjef Marius Doksheim i den liberale tenketanken Civita.”

– Felles front – Bergens Tidende

Av kommentator Eirin Eikefjord. Hvordan skal venstresiden gjenvinne politisk terreng? Er “fellesskap” et begrep som kan lokke fremtidens velgere til venstre? Civita nevnt som en del av suksessen til det borgerlige fellesskapet.

– LO jobber ikke for Tatjana – Nordlys

Fra Manifests årskonfernase I går, Civita nevnt: “Manifest har tatt mål av seg til å bli venstresidens Civita,..”

– Rushtidsavgift er det mest effektive for å senke utslipp – Moss avis

Debattinnlegg om køprising, av Marte F. Svendsen: ”At rushtidsavgift er det mest effektive for å senke utslipp og få bort køen var kort oppsummert det høyresidens tankesmie Civita konkluderte med i sin rapport om køprising.”

– Ny H-leder satser høyt – Hamar arbeiderblad

Om valg av ny fylkesledelse i Hedmark Høyre. Valgkomiteen foreslår Civita-ansatt Kristian Tonning Riise som politisk nestleder.

– Spørsmål til Kristiansands ordfører – Fædrelandsvennen

Innlegg om striden mellom KS og lærerne om arbeidstid, av Atle Oanes, Utdanningsforbundet Vest –Agder: “Ved nærmere ettersyn ser det ut som om KS’ mandat i denne saken i hovedsak baserer seg på en rapport fra den liberalistiske tenketanken Civita, en rapport fra konsulentselskapet Rambøll og innspill fra en håndfull rådmenn fra det ganske land.”

– Reservasjon og det liberale dilemma – Tidsskrift for Den norske legeforening

Innlegg om reservasjonsrett for leger ved henvisning til abort, av V B Wyller. Viser til Civita-notatet «Samvittighetsfrihet og legers reservasjonsrett».

– Innviklet og umoderne avtale – Skolelederen

Mathilde Fasting intervjuet om arbeidstidsavtalen for lærerne.

– Vold – eller ikke vold det er spørsmålet – Minerva

Civita-rådgiver Eirik Løkke skriver om boken «Why Civil resistance work» i Minerva 1/2014.

– Bommet på studiene – Bergens Tidende

I 2012 valgte nesten seks av ti elever i videregående skole å gå allmennfag. Det er for mange, mener Civita-leder Kristin Clemet.

– Regjeringen vil ikke gi støtte ti anti-korrupsjon – Bergens Tidende

«Spesielt mindre, privateide bedrifter uten de nødvendige ressursene til å «vente», kan ty til korrupsjon for å opprettholde konkurranseevnen, skrev Julie Haugli i et Civita-notat fra i fjor.

– Drømmelæreren – Glåmdølen

Innlegg om skole av lektor Arne Huse: ”jeg er oppriktig lei meg på vegne av alle mine fine kolleger som må utsettes for den verst tenkelige kobling av norsk antiskolekampanje, nemlig Kristin Clemet (nå Civita) og KS, begge er dødelige nok hver for seg.”

– Faren kalte Gerhard aldri et menneske – Bergens Tidende

Artikkel om aktiv dødshjelp. ”Belgia er det første landet i verden som innfører dødshjelp for barn uten nedre aldergrense. Civita-sjef Kristin Clemet tror debatten før eller siden kommer til Norge.” Viser til Kristin Clemets blogginnlegg om aktiv dødshjelp.

– Bli høy med Høyre – Dagbladet

Av Tom Stalsberg. ”Er Høyres Hus i Oslo der det klekkes ut pushere? Er Civita en tenketank for ideologiske langere?”

– Skattedebatt i grøfta – Dagens Næringsliv

Mitt tilsvar til Ole Gjems-Onstads angrep på formuesskatten her i avisen falt åpenbart både Gjems-Onstad og Civitas Villeman Vinje tungt for brystet, skriver Marianne Marthinsen i Ap i DN.

– KS og Skolen – Fædrelandsvennen

Dersom det er Civita, Rambøll og noen rådmenn som skal forvalte KS’ forhandlingsmandat, har demokratiet et problem, skriver utdanningsforbundet.

– Demokratiforståelse – Klassekampen

De landene som Civita kaller autokratiske, er land hvor både presidenten og nasjonalforsamlinga er valgt av folket, skriver nestleder i Rødt, Marielle Leraand.

– Sitatsjekk for Civita – Klassekampen

Men hvorfor skal Civita drive sitatsjekk i reaksjonens tjeneste, spør Peter Johansen i Klassekampen.

– Enhetsskolen står for fall – Utdanningsnytt

” Kristin Clemet startet elendigheten. Hun har tydeligvis ikke forstått brøleren fra tidligere år, og støtter KS i deres forsøk på å ødelegge hverdagen for både lærer og elever. Er det rart at lærerne protesterer?” Innlegg av John Skjøstad.

– Kristin Clemet i Østlandssendingen – NRK

Civita leder Kristin Clemet på NRK Fredagspanel.

– Myten om innvandrerlandet – Klassekampen

Kristin Clemet er overbevist om at USA har løst integreringsgåten og støtter seg på en studie av den svenske økonomihistorikeren Benny Carlson, skriver Ketil Raknes i Klassekampen.

– KS-doldisenes nyliberalisme – Bergens Tidende

Kristin Clemet flyttet i 2003 arbeidsgiveransvaret for over 100.000 lærere og rektorer fra staten til om lag 450 forskjellige kommuner og fylkeskommuner, i det som må kalles en sjokkartet operasjon, skriver Espen Edvardsen i BT.

– Retrett fra Civita – Klassekampen

Håvard Friis Nilsen i Respublica kommenterer Civita og ulikhetens pris i Klassekampen.

– LÆRERNES ARBEIDSTID – Tønsbergsblad

Jeg har – i motsetning til Høyre, KS og Civita – tillit til lærerne, skriver Heming Olaussen i Tønsbergsblad.

– Penger i Eiendom – Trønderavisa

- Norge er et rikt land, men det er lite privat kapital tilgjengelig til investeringer i næringslivet, bortsett fra oljesektoren. Dette er et stort samfunnsproblem, sier samfunnsøkonom Villeman Vinje i Civita.

– KS og skolen – Lillesandposten

Civitarapport om arbeidstidsavtale omtalt i Lillesandposten.

– Hva skal lærerne bruke mindre tid på? – Agderavisen

Civitarapport om arbeidstidsavtaler omtalt i oppslag i Agderavisen.

– Gevinsten av å tryne kommersielt – Morgenbladet

Morgenbladet med dobbeltside om kompetent kapital. Omtaler Civitas frokostmøte om samme tema.

– Flisespikkeri og formaliteter? – Dagbladet

Svarreplikk fra Kristin Clemet i Dagbladet til Stein Aabø.

– KS og skolen – Fædrelandsvennen

Lederne i Utdanningsforbundet i Vest-Agder og Aust-Agder, Åse løvdal og Marianne Moen Knutsen, skriver at lærerne er skremt over det KS kommer med, og ”dersom det er Civita, Rambøll og noen rådmenn som skal forvalte KS’ forhandlingsmandat, har demokratiet et problem.”

– Dagsnytt atten – NRK P2

Kristian Tonning Riise, Civita, på Dagsnytt atten om Venezuela og Klassekampens dekning av opptøyene.

– Demokratiforståelse i Rødt – Klassekampen

Civita-historiker Bård Larsen svarer Marielle Leraand i Rødt om Venezuela.

– Civitas blindsoner – Klassekampen

Klassekampens utenriksredaktør kommenterer Civita og Venezuela.

– Clemets metode – Dagbladet

Dagblad-kommentator Stein Aabø svarer på kritikken fra Civita-leder, Kristin Clemet.

– Kunsten å bygge broer – Bergens Tidende

Festspilldirektør Audun Beyer svarer på Civitas kritikk av Festspillene og samarbeid med Nord-Korea i BT.

– Frykt og avsky på Grønland – Minervanett

Eystein Halle anmelder debatt om rasisme hvor Civitas Bård Larsen deltok.

– Lærerens rettferdige kamp – Romerrikes Blad

Innlegg i Romerikets blad om KS og lærerne. Civita påstås å støtte KS.

– Lærerne har allerede tapt – Dagsavisen

Civita har signalisert at de egentlig er helt imot en sentral arbeidstidsavtale og ønsker at rektorene skal ha full og uinnskrenket makt over den enkelte lærers arbeidstid, skriver Magnar Husby i Dagsavisen.

– Høgtrykket i vegtrafikken kan fort bli storm – Natur og Ungdoms nettsider

Natur og ungdom henviser til Køprisingsnotatet til Civita i en nettsak.

– Misvisende fra Aabø om skole – Dagbladet

Kristin Clemet svarer Stein Aabø i Dagbladet om skolepolitikk.

– En vei ut av uføret – Bergens Tidende

Civita-historiker Bård Larsen svarer Morten Traavik i Bergens Tidende om Festpillene og samarbeid med Nord-Korea.

– Svar til Nilsen – Klassekampen

Fagsjef Marius Doksheim svarer Håvard Friis Nilsen om «Ulikhetens pris» i Klassekampen.

– Tar ansvar! – Aftenposten

Denne kjensgjerningen er det blitt bok av, i form av 15 essays samlet og ordnet av den liberale tankesmien Civita.; Bidragsyterne spenner over et bredt spekter av vårt hjemlige akademiske samfunnsliv. De gir drøftingen av ansvarsfølelsen.. Bokanmeldelse publisert 19.1.2014

– Den nye regjeringens frihetsreform ligner mer – Bergens Tidende

Sandvik, mener de borgerlige partiene har staket ut ny borgerlig kulturpolitikk, godt hjulpet av tankesmiene Minerva og Civita. Hun mener opposisjonen mangler en klar kulturpolitisk linje. Hva tenker du? – Jeg tar den utfordringen og tror det. publisert 22.01.2014

– Tilbake til 9-årig skolegang? – Helgeland Arbeiderblad

Tidligere utdanningsminister for Høyre og leder i tankesmien Civita, Kristin Clemet, som mener det var feil å innføre tiårig grunnskole…store summer at alle starter ett år tidligere på skole, sier Civita-lederen. Thorsen og Clemet er dermed helt uenige med Høyres…

– Eldre er yngre – Dagsavisen

Du er en av innlederne på Forskningsrådets konferanse om eldre, sammen med blant andre Kristin Clemet fra Civita og Erling Holmøy fra Statistisk sentralbyrå. Prognosene er at vi vil få færre yrkesaktive for hver pensjonist i årene. Publisert 28.1.2014

– Skolestart – Nationen

Det finnes ingen belegg for at land med tiårig skole gjør det noe bedre enn dem som har niårig eller kanskje til og med åtteårig.» Civita-leder Kristin Clemet i Klassekampen. Referert i Nationen 28.1.2014

– Venstresidens hellige kuer skal slaktes – Vårt Land

nettstedet document.no, har tenketanken Civita og tidsskriftet Minerva fått dominere…Venstresiden har mye å lære av Civita og Minerva. De klarer å være uenige med…høyresidens ideologiske offensiv». – Civita og Minerva er ganske små… Publisert 28.1.2014

– Det er ikke alle ganger veien – Klassekampen

Mimir Kristianssons Minervaartikkel referert: dlig på 2000-tallet at venstresida for første gang oppdaget intelligent liv til høyre for sentrum. Mímir Kristjánsson ser Civita og Minerva fra venstre, på Minervanett Intet menneske er en øy, sa kongen da. Ikke? pbulisert 29.1.2014

– Veien blir til mens vi går – Agderposten

Vi må ta inn over oss at det skjer massevis av læring i arbeidslivet. Selv er jeg utdannet siviløkonom. Søsteren min som ikke har økonomi, driver regnskapsbyrå. Du kan jo gjette hvem av oss som best til å føre regnskap.;Kristin Clemet Civita-sjef, Klassekampen Publisert 30.1.2014

– Civita på feil kurs om arbeidstid – Politiforum

Anders Folkestad;Civita har levert ein rapport om arbeidstid i…opprusting av skulen! Eit av hovudpoenga i Civitas rapport er eit ønske om å «normalisere…arbeidstidsordningar skal forhandlast mellom partane. Civita-rapporten stakar rett og slett ut feil Publisert 30.1.2014

– Godsløsningen ligger her – Arbeidets Rett

Prislappen lyder på 3,6 milliarder kroner. Det viser tall fra Civitas som Jernbaneforum la fram i fjor høst. Publisert 31.1.2014

– Lærerenes rettferdige kamp – Utdanningsnytt.no

Kristin Clemet fra Civita støtter KS. Det er verdt å legge merke til, for det er reinspikka Høyrepolitikk å undergrave sentrale forhandlinger og overføre makt til lokalledd slik KS ønsker, skriver utdanningsnytt.no.

– Autoritære tendenser – Klassekampen

Marielle Leraand i Rødt svarer Civita-historiker Bård Larsen i Klassekampen om Venezuela.

– Hjernevask – Klassekampen

Kan Civita spesifisere de fordeler folk flest har av arbeidskraftimport, spør Ottar Brox i Klassekampen.

– En fri mann – Aftenposten

Per Edgar Kokkvold svarer Civita-historiker Bård Larsen om Torgny Segerstedt i Aftenposten.

– Blågul skolekopiering – Dagbladet

Stein Aabø i Dagbladet kommenterer svensk skolepolitikk. Omtaler Kristin Clemets ministerperiode.

– Risikoinvesteringer havner i Eiendom – 3IN

Villeman Vinje intervjuet av nettstedet 3IN om rapporten «Kompetent Kapital».

– Hvor går grensene for ytringsfriheten? – Radio Nova

Prosjektmedaribeider i Civita, Kristian Tonning Riise i debatt om ytringsfrihet.

– Kirkemøtet mot håpløse monopol-regler for livreddende medisin – Dagsavisen

Reidar Kaarbø nevner Civita i et innlegg på Dagsavisens debattsider.

– Fra skrekkregimets tjeneste – Bergens Tidende

Kunstner Morten Traavik svarer Civitarådgiver, Eirik Løkke og Historiker Bård Larsen i BT.

– Problematisk arbeidstidsavtale – NTB

NTB-saken om Kristin Clemet og KS også gjengitt i en del medier med overskriften: Problematisk arbeidstidsavtale.

– Clemet sitert i Aftenbladet – Aftenbladet

Kristin Clemet sitert i Aftenbladet i spalten «sakset»

– Køprising – Fædrelandsvennen

Marte Fosstveit Svendsen skriver om Køprising i Fædrelandsvennen og nevner Civitas notat.

– Pupperådet – Dagens Næringsliv

Kristin Clemet nevnes i en sak i Dagens Næringsliv om NRK og kringkastningsrådet.

– Free lunch – Klassekampen

Klassekampens dagbokspalte lørdag nevner Civita.

– Clemet avviser støtte til KS – NTB

NTB-sak oppdatert: Kristin Clemet avviser at hun støtter KS i lærerstrid. Gjengitt i en rekke medier.

– Clemet støtter KS i lærerstriden – DN

NTB sak om intervjuet med Kristin Clemet i Klassekampen. Gjengitt av DN.no og en rekke andre nyhetsmedier.

– Clemet støtter KS – Klassekampen

Intervju med Kristin Clemet i Klassekampen.

– En kraft for en bedre morgendag – Dagsavisen

Innlegg fra Tarjei Skirbekk i Agenda. Civita nevnes.

– Som sagt – Bergens Tidende

Kristins kronikk om produktivitet nevnt

– Heroinrøyk i friluft – Dagbladet

DB lederen nevner Civita i spørsmål om holdning til heroin, sier Civita ser sammenheng mellom straffenivå og dødsfall

– Sosialismens fyrtårn – Klassekampen

Kronikk av Bård Larsen, Civita, om Venezuela og norsk venstreside.

– Hva sa egentlig reven? – e24

E24 nevner civitafrokost om kompetent kapital

– Opplysningen 99.3 – Radio Nova

Kristian Tonning Riise debatterte ytringsfrihet og ekstreme meninger med Mina Adampour på Opplysningen 99,3 på Radio Nova.

– Det handler om Norges fremtid – Dagsavisen

Kronikk av Civita-leder Krisitn Clemet om betydningen av produktivitetsvekst.

– Kjemper om Rødts sjel – Klassekampen

Skal Rødt fremdeles være revolusjonært og kommunistisk? Kamp om Rødts sjel. ”Civita kommer alltid til å så tvil om Rødt er demokratisk”, sier Ronny Kjeldsberg, Rødt.

– Civitas fotsoldat – Østlendingen

” Fakta er uvesentlig når Civita og Gundersen beskriver en påstått virkelighet. Civita og høyresiden har en helt klar dagsorden, og det er å endre Norge.”

– Overhørt – Klassekampen

Kristin Clemets blogg om kulturlivet/Widvey nevnt i Klassekampen

– Hvordan skolen blir hvis KS får råde – Tidens Krav

Om KS og lærere, nevner Kristin Clemets blogg om overføring av forhandlingsansvar til kommunene.

– Advarer mot kommunal skolestyring – Utdanningsforbundet

Nevner Kristin Clemets blogg om overføring av forhandlingsansvar til kommunene.

– Typisk norsk å være redd – Aftenposten

Civita-boken «Seierherrene» nevnt i en kommentar om innvandring av Joacim Lund.

– Formueskatten virker mot sin hensikt – 3in

Formuesskatten skader norske bedrifter og arbeidsplasser og trengs ikke for at de rike skal betale skatt, skriver Villeman Vinje, samfunnsøkonom i Civita.

– Jakter på parti-kaniner – Dagbladet

Om at minst 79 av nær 300 styremedlemmer i de statlige selskapene på næringsdepartementets liste har partibakgrunn. Monica Mæland «jakter partikaninene». Kristin Clemet nevnt som styremedlem i Norfund.

– I skrekk­regimets tjeneste – Bergens Tidene

Kunstner Morten Traavik og Festspillene er nyttige idioter for Nord-Korea, skriver Eirik Løkke, rådgiver i tenketanken Civita i BT.

– Svakt forsvar, Civita – Klassekampen

Svarinnlegg fra daglig leder i Res Publica, Håvard Nilsen, på fagsjef i Civita, Marius Doksheim, sin kronikk om «Ulikhetens pris».

– Syk sykelønn – Aftenposten

Kommentator i det liberalkonservative tidsskriftet og nettstedet Minerva, Jan Arild Snoen, nevner Civita i sitt innlegg «Syk sykelønn».

– Overhørt – Klassekampen

Kristin Clemet nevnt i ”overhørt”-spalten i Klassekampen om regjeringen som ikke bør bli et sandpåstrøingsorgan

– Reservasjonsretten – Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for den norske legeforening nevner Civitas notat om reservasjonsrett.

– Blå erfaringer i Norden – 3in.no

Kristin Clemets blogg gjengitt i 3in.no

– Den autoritære toleransen – Stavanger Aftenblad

KJell SKartveit svarer på innlegget til Bård Larsen og Torstein Ulserød om Russland og homofili.

– KS – Fædrelandsvennen

Fædrelandsvennen om lærere og KS: Det er viktig å merke seg at KS har hentet sine argumenter fra en rapport utviklet av Civita, en høyreliberal tankesmie, ledet av Kristin Clemet, som i sin tid som undervisningsminister for Høyre fikk overført arbeidsgiveransvaret fra staten til KS.

– Dagsnytt Atten – NRK

Dagsnytt 18: Bård Larsen diskuterte VGs liste over Norges hundre viktigste personer i forbindlese med Grunnlovsfeiringen.

– Smøring – Klassekampen

Innlegg av Simen Tallaksen. ”Smøring”, Civita og NHO nevnt som noen som har smurt bra før valget

– Nordlys og solnedgang – Avisa Nordlys

Innlegg om Manifest fra Thomas Nordgård, fylkesleder Utdanningsforbundet og medlem av faglig-politisk råd i Manifest Analyse ”Nygård gjør rett i å trekke fram Manifest Analyse og Manifest Tidsskrift som en viktig motvekt mot den velfinansierte meningsmaskinen rederne, NHO, bedriftseiere og investorer har etablert sammen med Kristin Clemet i Civita.”

– Formueskatten virker mot sin hensikt – Aftenposten

Kronikk av Villeman Vinje, samfunnsøkonom i Civita.

– Tvilsom begrunnelse for reservasjonsmulighet – Tidsskrift for den norske legeforening

Debattinnlegg om reservasjonsrett: Notatet: Samvittighetsfrihet og fastlegers reservasjonsrett, utgitt av Civita og Skaperkraft nevnt. «Her argumenteres det prinsipielt for at det er en «moralsk relevant forskjell på det å henvise til abort og det kun å sørge for at pasienten får ivaretatt sin rett til helsehjelp hos en kollega» «.

– Med rett til å krenke – Aftenposten

Kronikk om ytringsfrihet og straffebestemmelser mot hatefulle ytringer av Torstein Ulserød, jurist i Civita.

– Kritikerne mistenkeliggjøres – Aftenposten

Kommentar til kronikken fra den russiske ambassaden om Russlands forfølgelse av homofile. Av Torstein Ulserød, Håkon Haugli og Bård Larsen.

– Vil ha bestefar ut av Hitler-kabinett – Dagbladet

Om Øystein Stray Spetalens planer om sosialistmuseum. Bård Larsen, historiker i Civita, intervjuet.

– Lyst hvis jeg hadde ti millioner – VG

Intervju med Kristin Clemet

– Merkelig bokstavtro lesning –

Marius Doksheim svarer på kritikk fra Res Publicas Håvard Friis Nilsen og Helene Bank fra For Velferdsstaten om boken Ulikhetens pris

– Mangfoldsmysteriet – Klassekampen

Kronikk om høyere utdanning, av Jørgen Sørlie Yri, universitetslektor ved NTNU. Civitas frokostmøte om høyere utdanning nevnt.

– Anmeldelse av House of Cards – Bergens Tidende

Kristin Clemet nevnt.

– Autokratens nye klær – Minerva

Venezuela under Hugo Chávez var en spennende studie i det ”forkledde” autokratiets utvikling. Under Nicolás Maduro er forkledningen i ferd med å falle helt av, skriver Kristian Tonning Riise i Civita.

– «House of cards» treffer tidsånden – VG

Eirik Løkke, rådgiver i Civita, skriver om sesong 2 av serien «House of cards».

– Privatisert etikk – Stavanger Aftenblad

Om abort og reservasjon. Kristin Clemet nevnt

– Mer fornuftig boligpolitkk? hah! – Morgenbladet

Siv Jensen og Jonas Gahr Støre var enige på Civitas frokostmøte på tirsdag om at det at det er så gunstig å investere i eiendom presser om prisene og hindrer verdiskapning. «Når det gjelder eiendom, er vel selv vi i opposisjonen litt redde for å si hva vi egentlig mener», sa Støre.

– Verden sett fra Civita – Klassekampen

Res Publicas Håvard Friis Nilsen kritiserer Maruis Doksheim, fagsjef i Civita, sitt innlegg om boken «Ulikhetens pris» i Klassekampen 11. februar.

– Overhørt – Klassekampen

Bård Larsen sitert: «Først kommer ‘Folket’, hva det enn måtte mene. Derfor er også Rødt en varm tilhenger av direkte demokrati, noe som kan virke paradoksalt, oppslutningen tatt i betraktning».

– Nye kapitalister søkes til dødens dal – Ukeavisen Ledelse

Ok Civitas frokostmøte om kompetent kapital.

– Innvandring – Dag og Tid

Kristin Clemet intervjues om innvandring

– P3 – NRK

Kristian Tonning Riise debatterte sexkjøpsloven i programmet Verdens Rikeste Land på P3

– -Selv vi i opposisjon er uolig for å si det vi egentlig mener – Nettavisen

Fra Civitas frokostmøte om kompetent kapital.

– Har flertallet alltid rett? – VG

Politikk må vedtas over tid og med hodet klart. Demokratiet skal være tregt, og ikke basert på impulser i befolkningen eller blant aksjonister og særinteresser, skriver Civitas Bård Larsen.

– Video av frokostmøte 11/2 – Nettavisen

Tirsdagens frokostmøte ‘Kompetent kapital og eierskap’ ligger ute i sin helhet. http://www.na24.no/article3754713.ece

– Intervju med Kristin Clemet – NRK

Kristin Clemet er gjest i Salongen, et nytt program som sendes mellom 17 og 18 på P2 hver dag.

– Gudmund Hernes intervjuet – Klassekampen

Ikke overutdanning i Norge. Clemets analyse er for ”lite marxistisk”, hun argumenterer for et annet proletariat med mindre utdanning.

– Her er politkernes favorittserie – Stavanger Aftenblad

Om fredagens premiere på sesong 2 av ‘House of cards’. Eirik Løkke intervjuet, og forteller om forskjeller mellom det norske ag amerikanske politiske systemet.

– Kutt hele formueskatten nå, Erna – Aftenposten

Christian Ringnes ber Erna Solberg fjerne hele formuesskatten. Civitas Villemann Vinje uttaler seg om skatten.

– Du får ikke en god stilling i staten hvis du taper penger – Nettavisen

Intervju med Kristen Sveaas og Westye Høegh i forbindelse med Civitas frokostmøte om kompetent kapital.

– Når virkelighet møter teori – Klassekampen

Helene Bank svarer Marius Doksheim om ulikhet.

– Norge Rundt – Bergens Tidende

Fra Bård Larsens kronikk i gårsdagens Dagbladet: ” Morten Tråvik betrakter Nord-Korea som en installasjon, en performance. (…) Det er problematisk når forholdene er så katastrofale som i Nord-Korea Når man ser folk drukne, stiller man seg ikke opp og maler et bilde av dem”.

– Kvitter fra Twitter – Romerikes Blad

Gjengir tweet fra Kristin Clemet: ”Også@Aftenposten har nå begynt å kalle skolen for «fellesskolen». Betyr det at de som velger en friskole, står utenfor fellesskapet?”

– Misforstått og respektløst om homokampen – Stavanger Aftenblad

Bård Larsen og Torstein Ulserød svarer på Kjell Skartveits kronikk i Stavanger Aftenbald 5. februar om om kritikken mot Russlands antihomolover.

– Notis om dagens frokostmøte – Klassekampen
– Ensidig om ulikhetens pris – Klassekampen

Marius Doksheim, fagsjef i Civita, om boken The Spirit Level

– Overhørt – Klassekampen

Bård Larsen siteres om Traavik.

– Den eneste løsning – K7 Bulletin

Andreas Masvie skriver i NHHs internavis K7 om Køprisingsnotatet til Civita.

– Aktuelt – NRK

Mathilde Fasting deltar i debatt i Aktuelt på NRK 2 om det tette forholdet mellom Ap og LO.

– Vil den nye regjeringen holde hva den har lovet? – Dagsavisen

Kun 1 % av oljefondets aksjeinvesteringer er investert i verdens fattige land, selv om disse utgjør 13 % av verdensøkonomien. Regjeringspartiene lovet i perioden før valget å investere mer i utviklingslandene. Holder de ord? Frokost-møte med Bill Gates nevnt.

– En morbid sammenblanding – Dagbladet

«Verdenshistoriens mest totalitære regime skal la et kor synge Thorbjørn Egner.» Bård Larsen om sammenlikningen mellom Nord-Korea og Kardemomme by.

– SV støtter lærerne – Dalane

«KS har måttet bestille en rapport fra høyreliberalismens høyborg, Civita, for å finne støtte for sin linje,» skriver en SV-representant (feilaktig).

– En bevisst villedning av Norges innbyggere – Aftenposten

Pressesekretær Peter Svirin ved den russiske ambassaden svarer på Torstein Ulserød, Bård Larsen og Håkon Haugli sin kronikk i Aftenposten 27. januar.

– Clemets klassekamp – Klassekampen

Kva ligg bak Kristin Clemet si omsut for skoletrøytt ungdom, spør Gudrun Kløve Juuhl.

– Gje meg en draumestatsminister – Stavanger Aftenblad

Høgre vil skape «draumelærarar». Underforstått: Norske lærarar er langt frå bra nok. Kristin Clemet nevnt: ” Difor, Røe Isaksen, må du lære meir. Uendeleg mykje meir. Om du får lov av Kristin Clemet å ta ut pappaperm, kan du jo bruke deler av den til etterutdanning…”

– Nistads egenartede analyse – Vårt Land

Bård Larsen svarer Bjørn Nistad. Nistad kritiserte Civita, fordi han ikke fikk sitte i panelet på et frokostmøte om Russland, menneskerettigheter og OL.

– Pappaperm og politikk – utdrag – Vårt Land

Pappperm og politikk – utdrag – Utdrag fra Kristin Clemets inlegg på verdidebatt.no.

– Kvinner mot majoriteten – Vårt Land

Kommentar av Helge Simones. Julie Wilhelmsens deltakelse på Civitas frokostmøte om Russland nevnt.

– Simpel retorikk og skittent spill fra KS – Varden

«Kristin Clemet sier det er vanlig for folk å TRO at det kan være så mange som 28 elever i en klasse,» skriver Varden på lederplass.

– Anmeldelse av Manifest Tidsskrift – Klassekampen

Anmeldelse av Manifest Tidsskrift. Civita og Minerva nevnes flere steder.

– På vikende front – Vårt Land

Reservasjonsstriden viser at både kvinnebevegelse og kristenfolk føler seg truet. Kristin Clemet nevnt: ” Og hvilken feminist vil ikke ønske å profilere seg på å krangle med en kristen ordfører med fosterbilder, heller enn en sylskarp Kristin Clemet som truer fra høyresiden?”

– Reservasjonsdebatten – Aftenposten

Abort er fortsatt tabu i 2014. Det er underlig hvor lite temaet er oppe, mener lege og forfatter som selv har utført aborter. Kristin Clemet sitert.

– Manisk fest – Morgenbladet

Anmeldelse av Manifest Tidsskrift. Civita og Minerva nevnt: «Målet er å skape en motpol til de definisjons mektige tyngdepunktene Minerva og Civita og bygge et brohode for koordinerte angrep på høyresidens politikk.»

– Vi trodde vi kunne endre verden bare det ble kult å kalle seg feminist – Morgenbladet

- Vi tok feil, skirver Anna B. Jenssen. Kommentar om feminisme. Civita nevnt: ”Tankesmien Civita er knallgode på fundraising…”

– Idrett og politikk – NRK

Lars Svendsen snakker om idrett og politikk ifm OL.

– Svar fra Tengil og Katla – Aftenposten

Eirik Løkke og Bård Larsen svarer Per Fuggeli som beskriver det norske samfunnet som feigt i Aftenposten 6/2.

– Inge Andersens Oslo-OL: Mest homo-vennlige noen sinne – VG

Idrettsforbundets generalsekretær Inge Andersen kjenner ikke til at noen utøvere i Norges OL-tropp er homofile eller lesbiske. Men han er klar på at Oslo-OL 2022 vil bli «de mest homo-vennlige lekene» noen gang. Civitas frokost-møte fra 28.1 nevnt.

– Unio-lederen velger å se produktivitetskommisjonen som en mulighet – Unio.no

Sak om produktivitetskommisjonen. Kristin Clemet er invitert til å snakke om strategier og dilemmaer ved reformer.

– Det var feil å innføre 10-årig skole – Utdanning

Kristin Clemet siteres: «Det finnes ingen belegg for at land med tiårig skole gjør det noe bedre enn dem som har niårig eller kanskje til og med åtteårig.»

– - Abort er dypt personlig og etisk komplisert. Det gjør det vanskelig å diskutere i det offentlige rom – Aftenposten

Leder i tankesmien Civita, Kristin Clemet, intervjues og tror ikke at en reservasjonsmulighet vil være problematisk.

– Norska tabu – Ny Tid

«För ett par veckor sedan stack jag ut hakan och kritiserade hur norska medier använder uttrycket «etnisk norsk». Det skedde under en debatt arrangerad av Civita,» skriver Björn Lindahl i Ny Tid.

– Solnedgangen til venstre – Avisa Nordlys

Er det noen som diskuterer hvem venstresiden egentlig skal være til for – bortsett fra hverandre? spør Oddvar Nygård. Om norsk venstresides splittelse og kraftløshet. Manifest nevnt som venstresidens svar på Civita.

– Høyre og reservasjonsretten – Fædrelandsvennen

Innlegg om reservsjonsdebatten, kvinners rettigheter og legers samvittighet. Kristin Clemets artikkel «Eutanasi og abort» nevnt.

– «Vi må tenke nytt og annerledes. Det er det som er innovasjon.» – Vestfold Blad

Kristin Clemets deltakelse på KS’ kommunekonferanse nevnes.

– Pappaperm og politikk –

Kristin Clemet skriver om pappaperm på sin blogg

– Høyrevinden som ble en orkan – Bergens Tidende

«Vi trenger en tenketank som kan gjøre for venstresiden det Civita har gjor for høyresiden. Er det noe Civita skal ha ros for, så er det målrettet ideologisk «grooming» av folket på en måte ingen andre tenketanker har klart,» skriver Erik Solheim Pettersen.

– Norsk åffentli’ utredning – Dagbladet

«Tenketankene dominerer ordskiftet fordi forskningsinstituttene skyr unna samfunnsdebatten,» skriver Lars-Christian U. Talseth. Om tenketankenes rolle i samfunnsdebatten. Civita og Manifest nevnt som eksempler

– Sitert – Kommunal Rapport

«Det finnes ingen belegg for at land med tiårig skole gjør det noe bedre enn dem med niårig” – Kristin Clemet sitert

– Kvalitetskvaler – Dagbladet

«Denne uka kom NOKUTs studentbarometer, og i går satt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i Civitas storstue og utdypet to av sine sju punkter for høyere kvalitet i høyere utdanning.»

– Langt igjen til mål – Dagens Næringsliv

Professorer synes ikke det er noe stas å undervise. Kanskje er det en bedre deal for studentene at de får slippe. Gårsdagens Civita-møte nevnt.

– Civitas russlandshets – Vårt Land

For kort tid siden arrangerte den konservative tankesmien Civita et frokostmøte om angivelig homohets i Russland relatert til OL i Sotsji. Innlegg av Bjørn Nistad. Kritikk mot det ensidige panelet på møtet og vestens ’propagandakrig’ mot Russland.

– Fundamentalistisk seier – Dagsavisen

Til høsten får det fundamentlistiske syn i abortspørsmålet utvidet legitimering og beskyttelse i Stortinget. Kristin Clemets sammenligning med reservasjon mot aktiv dødshjelp og Civita-notat nevnt. ” Hvor vellykket Kristelig Folkepartis avtale med Høyre og Frp har vært langs denne angrepslinjen, kommer tydelig fram i den temmelig groteske bloggen som Civitaleder Kristin Clemet la ut på nettet onsdag 29. januar.”

– Si det – VG

Mathilde Fasting sitert fra artikkelen på Minervanett – ”Når skjønner vi at personvernet bare er en illusjon og at husets fire vegger ikke lenger er der?”

– Politikk og pappaperm for alle – Agderposten

«Når Kristin Clemet angriper meg for å ta ut pappaperm, sier hun egentlig at folk på min alder og i min livssituasjon ikke kan være politiker. Jeg mener det er utrolig gammeldags å mene at politikere kan velge bort barna sine.» Sitat fra Audun Lysbakken til Klassekampen

– Vil ha flere raskere i jobb – Klssekampen

Samfunnet kan tjene store penger på at flere fullfører utdanningen på normert tid. Nå vil Aps kunnskapspolitiker Trond Giske stille strengere krav til studenter. I Klassekampen og Manifest Tidsskrift forrige uke tok Civita-sjef Kristin Clemet til orde for at vi utdanner oss for mye i Norge. Hun frykter at akademisk utdannelse har blitt selve gullstandarden i Norge.

– Fastleger sentrale i dødshjelp – Vårt Land

Fastlegene har en sentral rolle i å vurdere og utføre eutanasi i Nederland. Det er rasjonelt, fordi det er de som kjenner pasienten best. I Norge ville det vært enda mer naturlig – fordi vi har et grisgrendt land der det ikke, som i Nederland, er mulig å ta trikken til nærmeste universitetssykehus. Henvisning til Kristin Clemets blogg på verdidebatt.no

– – Noen ganger har jeg lyst til å spytte i ansiktet på folk som sier «svangerskap er ingen sykdom» – Drammens Tidende

Susanne Kaluza intervjues også av Drammens Tidende, og nevner Kristin Clemet.

– Noen ganger har jeg lyst til å spytte i ansiktet på folk som sier «svangerskap er ingen sykdom». – Klikk

«I min forrige graviditet var det Kristin Clemet som atter dro “da jeg var ung var det iiiingen sykemeldte gravide”-kortet,» sier Susanne Kaluza.

– - Som å vinne i lotteri – Bergens Tidende

Lars Svendsen intervjues om rettferdighet. «Utgangspunktet mitt er at det ikke finnes noen teorier som fullt ut klarer å ivareta alle våre intuisjoner om rettferdighet. Vi må se på rettferdighet som noe sammensatt.»

– Tirsdag 4. februar 2014 – Klassekampen

Civitas frokostmøte om høyere utdanning nevnes.

– Fradragsberettiget blogging – Finansavisen

«Som om det ikke var nok stress å blogge, har Skatteetaten sendt ut en prinsipputtalelse om «fradrag for kostnader til klær i bloggvirksomhet». Her blir det mye å tenke på for Paul Chaffey, Anita Krohn Traaseth, Hans Geelmuyden, Petter Stordalen, Kristin Clemet og Peter Warren,» skriver Finansavisen på baksiden.

– Visjoner på vent – Aftenposten

«Hva er kvalitet, spurte kunnskapsministeren da Civita i går inviterte til frokostdebatt om høyere utdanning. Han lot svaret henge i luften,» skriver Per Anders Madsen i Aftenposten.

– Den utdøende rase – Human Rights Service

Gjengir Finansavisens artikkel på lørdag, hvor Villemann Vinje uttaler seg om arbeidsinnvandring.

– Gir homo-penger til Øst-Europa – gaysir.no

Årets homotopp, Håkon Haugli, donerer prispengene til to LHBT-organisasjoner i Øst-Europa. Forrige ukes frokostmøte nevnt.

– Føler du deg overvåket – Minerva

Innlegg av Mathilde Fasting: «datalagring kan gi uante muligheter for innsyn i din hverdag». Linket til bloggen i nettavisen.

– Krenkelser og homofili – Klassekampen

Innlegg om Civitas frokostmøte forrige uke. ”Møtet var veldig ensidig. Som russer synes jeg at arrangementet var provoserende.”

– Sagt – Dagen

Sitat fra Kristin Clemets blogg ifm reservsjonsdebatten: ”Også det som er tillat kan være etisk problematisk”

– På spissen – Romerikes Blad

Sitat fra Kristin Clemet ifm kjønnskvotering: ”Jeg skjønner Horne godt”

– Gir reservasjonsrett ved aktiv dødshjelp – Dagbladet

Jusprofessor Erik Boe mener helseminister Bent Høies reservasjonsforslag også vil gjelde ved aktiv dødshjelp. Den opphetede debatten om fastlegers reservasjonsrett ved henvisning til abort giret om da tidligere Høyre-statsråd Kristin Clemet på sin blogg sammenliknet abort med aktiv dødshjelp.

– Sitat – VG

Bård Larsen siteres: «Debatten om velferdsstaten og det gode norske samfunn har lenge vært et stridstema mellom høyre- og venstresiden. Arbeiderpartiet vil gjerne krediteres æren for sosiale og demokratiske fremskritt. Det er i beste fall halve historien.»

– Sitert – Bergens Tidende

Mimir Kristjansson siteres: » Civita. Minerva. Det går kaldt nedover ryggen på norsk venstreside når høyresiden drar frem latinen.»

– Grande: Trenger ikke ha dårlig samvittighet – VG

Venstre-leder Trine Skei Grande sier Solveig Horne ikke trenger å ha dårlig samvittighet for å ha blitt kjønnskvotert., og sier hun selv ikke vil vært partileder om hun ikke hadde blitt løftet frem av kjønnskvotering. Kristin Clemet sitert: ” Jeg ville heller ikke ha likt å bli valgt på grunn av mitt kjønn, jeg vil velges fordi jeg er den beste å få tak, sier Clemet.”

– Åpner for pliktig videregående – Klassekampen

Vi som samfunn kan aldri kunne for mye, sier Bård Vegar Solhjell. SV-nestlederen avviser at vi lider av overutdanning. I et intervju med Manifest Tidsskrift som sto på trykk i Klassekampen gikk tidligere kunnskapsminister Kristin Clemet langt i å hevde at nordmenn går for mye på skole. Solhjell, som satt i Kunnskapsdepartementet fra 2007 til 2009, mener det er tvert imot. Delvis gjengitt på sv.no

– Sammenlikningen mellom abort og dødshjelp er presis – Vårt Land

Formålet er å provosere tanken, skriver Kristin Clemet på verdidebatt.no

– På liv og død – Vårt Land

Leder om reservasjonssaken og sammenligningen med aktiv dødshjelp. Kristin Clemet nevnt: ” Da er det nødvendig, for å sitere Kristin Clemet, å provosere tanken ved å sammenstille abort og aktiv dødshjelp når vi diskuterer reservasjonsrett.”

– Pappa er hjemme – Vårt Land

Innlegg om pappaperm av Åshild Mathisen. Det nevnes at Audun Lysbakken og Knut Arild Hareide mener Kristin Clemets pappapermkritikk mot mannlige statsråder er gammeldags.

– Sinnet som forbauser – Vårt Land

Innlegg av Bård Larsen om fastlegers reservasjonsrett.

– Den siste murer – Finansavisen

Villman Vinje intervjues om arbeidsinnvandring: «Det store bildet er at Norge har tjent på arbeidsinnvandringen.»

– En gla’gutt – Aftenposten

Kristin Clemet siteres av dansebandkonge William Kristoffersen fra en tidligere debatt: «Vi tar det te’l mandan»

– 13 teser om digitalisering – Digi.no

Arild Haraldsen kartlegger hvorfor det går så tregt i det offentlige. Kronikk av Kristin Clemet i Dagens Næringsliv i april i fjor nevnt.

– Hernes lærevansker – Morgenbladet

Gudmund Hernes avslører (Morgenbladet 10. januar) at han hverken er opptatt av fakta eller forstår privatskoleloven. – Ifølge Hernes er alle skolene Clemet godkjente etter stortingsvalget, tatt for svindel. Dette er galt.

– Et fritt læreryrke – Adresseavisen

Kristin Clemet nevnt: ” Dermed hadde Arbeiderpartiet lagt grunnlaget for at Høyre v/Clemet kunne fortsette devalueringen av den demokratiske skolen og det frie læreryrket, ved å opphøye Pisa-resultater og nasjonale prøver til det eneste saliggjørende og gi lærerne KS som forhandlingsmotpart i st.f. staten.” Gjengitt på utdanningsnytt.no –

– Måling utan meining – Dag og Tid

Skulestriden i Sandefjord er symptom på målesjuka som herjar den norske skulen, meiner professor Svein Sjøberg. Kristin Clemet nevnt: ” «Dette er som å komme hjem fra vinter-OL uten en eneste norsk medalje», sa kunnskapsminister Kristin Clemet da dei første resultata kom i 2001.”

– En historisk bagatell – Minerva

”Reservasjonsmuligheten er på mange måter en ulogisk konstruksjon, og kanskje et kompromiss som ikke burde vært inngått.”, skriver ansvarlig redaktør i Minerva, Nils August Andresen. ” Jeg er enig med Kristin Clemet i at en viktig avveiing i denne saken, er mellom pasientens rettigheter og prinsippet om samvittighetsfrihet.”

– Hvem bygget landet? – Minerva

Utdrag hentet fra Civita-notatet ‘Hvem bygget landet?’ Om norsk konsensus og veien dit. – av Bård Larsen.

– Lettere å straffe rasisme og diskriminering – Forskning.no

Det har blitt lavere terskel for å dømme for hatefulle ytringer i Norge, mener forsker. ” En kronikk i Aftenposten skrevet av Civita-medarbeider Kristian Tonning Riise, som taler for å tillate enhver ytring, var ifjor et innlegg i en debatt om nettopp hva det betyr å forby visse ytringer i samfunnet.”

– Lærernes dyrebare tid – Morgenbladet:

Innlegg av Marius Doksheim. ’Arbeidstidsavtalene er viktige, ikke bare for lærerne selv’. Om arbeidsavtalene og forhandlingene mellom KS og Utdanningsforbundet.

– Kjønnskvotering – VG

Artikkel om kjønnskvotering. ” Det kommer ingen nye regler om kjønnsbalanse i arbeidslivet under likestillingsminister Solveig Horne (Frp). Hun har selv kjent på kroppen hvordan det er å bli kjønnskvotert. Bunnen er nådd” Kristin Clemet sitert: ” Jeg skjønner Horne godt, det er ikke noen god løsning for noen at man velger ene og alene på kjønn, sier Civita-leder Kristin Clemet”

– Slaktebenk for hellige kyr – Aftenposten

Kommentar fra Harald Stanghelle: ”I går kveld var det fest for den klassiske norske venstresiden…På festen dyrkes drømmen om å skape et sosialistisk speilbilde av Civitas suksess som premissleverandør i den nasjonale debatten.”

– Etnisk norsk fra vugge til grav – Vårt Land

Innlegg om hva ”etnisk norsk” innebærer. Civitas frokostmøte 14.1 nevnt: ” Han (Björn Lindahl) poengterte at hos oss er uttrykket «etnisk norsk» vanlig, m ens «etnisk svensk» sjelden høres i Sverige, der det oppfattes som et rasistisk uttrykk. Lindahl mente at dette skyldes at nordmenn er mer nasjonalistiske.

– Vi vant pappapermen – Klassekampen

Audun Lysbakken og Knut Arild Hareide tror det vil være en selvfølge at politikere og næringslivstopper tar pappaperm om få år. Ut mot Clemet: ” Når Clemet angriper meg og for å ta pappaperm, sier hun egentlig at folk på min alder og i min livssituasjon ikke kan være politiker. Jeg mener det er utrolig gammeldags å mene at politikere kan velge bort barna sine, sier Lysbakken.

– 20 kjappe – Nytt i Uka

Intervju med nesteleder i Møre og Romsdal UH. Nevner Civita: ”Veldig bra at det har kommet frem en ny tankesmie på venstresida, slik at man også kan få tatt den ideologiske debatten i et større spekter, for jeg tror ikke det er bra at verken Civita eller Minerva skal ha enerett som idefabrikker.”

– Meningsløs OL-boikott – Dagbladet

En boikitt av OL i Sotsji vil ha liten effekt, ok kan i verste fall ramme, ikke hjelpe, Russlands homofile. Tirsdagens frokostmøte nevnt.

– Reservasjon og dødshjelp – Dagsavisen

Innlegg: Vil Høye, Krf, Civita og Legeforeningen la leger reservere seg mot forbudet mot dødshjelp?

– Eutanasi og abort – Nettavisen

Kristin skriver på nettavisen-bloggen:

– Helt ulovlig, men risikofritt – Dagsavisen

Atle Rostad nevner Clemet og privatskolene i et innlegg i Dagsavisen.

– Bunnen er nådd – Dagsavisen

Hege Ulstein om reservasjonsdebatten: ”Gårsdagen begynte med en debatt mellom Erna Solberg og Jens Stoltenberg på NRKs «Politisk kvarter» …Dette må ha fått Clemet til å tenke at man kan jo være litt morsom. Finne på noe gøyalt. Hvorom allting er, skrev hun om et tenkt «Politisk Kvarter» i år 2038 mellom statsminister Torbjørn Røe Isaksen og Ap-leder Hadia Tajik (lol).”

– Sitatater – Agderposten

Kristin Clemet: «Vi må ta inn over oss at det skjer massevis av læring i arbeidslivet. Selv er jeg utdannet siviløkonom. Søsteren min som ikke har økonomi, driver regnskapsbyrå. Du kan jo gjette hvem av oss som er best til å føre regnskap.”

– KS og forhandlingene om lærernes arbeidstid – Adresseavisen

Leserinnlegg: «KS, men også NHO og Civita, snakker om «fleksibilisering av arbeidslivet». Et tilslørende språk for det som egentlig er en uthuling av faglig opparbeidede rettigheter.”

– Høyesteretts kamp mot sosial dumping – Minerva

Morten Kinander og Torstein Ulserød skriver om allmenngjøring av tariffavtaler og Høyesteretts politiske rolle.

– Samarbeid er en balansekunst – NRK

Hvis debatten om reservasjonsretten viser én ting, er det at man ikke kan reservere seg mot at en sak blir mye større enn planlagt. I utgangspunktet var Bent Høie og Høyre ikke tilhenger av fastlegers reservasjonsrett. Høie hevder i dag at den ordningen han nå har foreslått er i tråd med det han hele tiden har sagt. Det er ikke alle i hans eget parti enig i. I en polemikk for to år siden med partifelle og Civita-leder Kristin Clemet, som ville åpne for en slik rett, viste Høie til at leger som av samvittighetsgrunner ikke vil assistere ved eller utføre abortinngrep, har rett til å reservere seg.

– Åpner for å flytte skolen – Klassekampen

Debatten om når barn skal begynne på skolen går nå for fullt i Høyre.Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen lufter nå for første gang tanken om å flytte grunns kolen et år bakover, slik at man starter når man er fem og slutter når man er femten. Civita-leder Kristin Clemet nevnt ifm intervjuet i Klassekampen.

– Skule i austavindsstormkast – Bergensavisen

Debattinnlegg om de sise dagers skolestart-debatt. Civita-leder Kristin Clemet nevnt.

– Anspent OL-oppladning – Dagsavisen

Det er umulig å se Sotsji-OL uavhengig av den politiske konteksten i Russland. Oppvarmingen mot vinter-OL har vært like politisk som sportslig. -Gårsdagens Civita-møte nevnt.

– Hva bør endres i Grunnloven, Kristin Clemet? – Liberaleren

Intervju med Kristin Clemet.

– 50 er det nye 60 – Nettavisen

Mathilde Fasting, Civita, skriver på Nettavisen-bloggen om eldre i arbeidslivet.

– Civita og historien – Dagsavisen

Civitas Eirik Løkke hevder at ”Thatchers motstand mot apartheid er godt dokumentert” (Dagsavisen 15/1), skriver Res Publicas Håvard Friis Nilsen. – Kritikk av at Civita holder frem Reagan og Thatcher som sentrale historiske skikkelser for avviklingen av apartheidregimet.

– En niårig grunnskole – Dagbladet

Innlegg fra Kristin Clemet om alternativer til tiårig grunnskole.

– Agenda-støtte i det blå – Klassekampen

Fagforbundet holder igjen pengestøtte til sentrum-venstre-tenketanken Agenda. De frykter den nye tenketanken vil utkonkurrere Manifest og Res Publica. – Målet med Agenda er å utgjøre en motvekt til den høyreliberale tenketanken Civita.

– Civita og Minerva – sett fra venstre – Minerva

Civita. Minerva. Det går kaldt nedover ryggen på norsk venstreside når høyresida drar fram latinen. Langt på vei tilskriver venstresida disse to relativt marginale miljøene hele æren for høyresidas knusende valgseier 2013, skriver Mimir Kristjansson.

– Lek og læring – Bergens Tidende

Civita-leder Kristin Clemet, advarer mot å innføre elleveårig skole, slik Kristin Vinje har tatt til orde for. – Debatten om hvorvidt femåringer skal begynne på skolen er på feil spor.

– Høyres elendige skolepolitikk – Dagsavisen

- Overskriften er hard, men likevel dekkende. Høyres skolepolitikk har noen ytterst få positive sider, men drukner i en sjø av elendighet. Clemet nevnes.

– Bredside mot norsk idrett før ”homo-OL” i Sotsji – NTBTEKST

Idretten opptrer unnfallende ved ikke å protestere hardere mot Russlands homolov i Sotsji-OL, mener næringslivslederen Knut Darre Christiansen. Han er selv homofil og utfordret norsk idrett på et åpent møte i regi av tankesmien Civita i Oslo tirsdag. – Gjengitt i Vårt Land, 29.01, s. 7

– Hatefulle ytringer er ikke «krenkelser» – Aftenposten

At noen føler seg «krenket» antyder at det simpelthen skulle handle om overdreven sensitivitet og manglende toleranse. Frykt er noe helt annet. – Svar til Civitas Kristian Tonning Riises innlegg «En sovende trussel fra 15/1.

– Aktuelt – NRK

Civitas Kristin Clemet debatterer niårig/tiårig grunnskole med Trond Giske på Aktuelt på NRK.

– Frp-politiker vil kutte et skoleår – VG

Skolepolitiker Bente Thoresen (Frp) på Stortinget kaster seg inn i skoledebatten og sier hun ønsker å gjeninnføre niårig grunnskole og skolestart for syvåringer. Frp-representanten støtter med det tidligere utdanningsminister for Høyre og leder for tankesmien Civita, Kristin Clemet, som mener det var feil å innføre tiårig grunnskole i Norge. Thorsen og Clemet er dermed helt uenige med Høyres medlem av Stortingets utdanningskomite Kristin Vinje som søndag tok til orde for at barn skal begynne ett år tidligere på skolen enn i dag. Samme sak også gjengitt i NRK Rogaland,Adresseavisen, Finnmark Dagblad, Lofotposten, Trønder-Avisa, Helgeland Arbeiderblad, Haugesunds Avis, Hamar Arbeiderblad, Stavanger Aftenblad, Framtid i Nord, Avisa Hordaland og Kommunal Rapport.

– Skolen som modningsarena – Nova Nyheter

Den norske skolen trenger ikke fire- og femåringer, men større frihet og flere forbilder. Om skolestartdebatten. Kristin Clemet nevnes ifm dagens sak i Klasskampen.

– Kringsatt av fiender – Stavanger Aftenblad

Innlegg om lærerforhandlingene. Civita nevnes som en mektig motstander av lærerne. ”Bak ’tenketanken’ Civita står næringslivet som spytter inn millioner i et forsøk på å knuse lærernes fagforeninger og fjerne opparbeidete goder.”

– Homo-fiendtlighet som politisk strategi – Aftenposten

Russiske politikere fremmer stadig nye lovforslag som trakasserer menneskerettighetene. OL i Sotsji er en anledning for liberale demokrater til å gjøre en forskjell, skriver Torstein Ulserød, Bård Larsen og Håkon Haugli.

– Feil å innføre tiårig skole – Klassekampen

Akademisk utdanning har i altfor stor grad blitt gullstandaren i vårt samfunn, sier Kristin Clemet. Hun mener det var feil å gå fra niårig til tiårig grunnskole.

– Breier ut venstresida – Klassekampen

Venstresida kan ha noe å lære av Civita-miljøets meningskultur, mener Mimir Kristjansson. De ønsker seg en venstreside som er mindre bundet av gamle ideer, og der man tåler å være uenig. Gjengen bak det nylanserte Manifest Tidsskrift satser på å ta internett med storm.

– Et dårlig skoleeksempel – Bergens Tidende:

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) bør tenke seg om før han lar kommersielle skoler tappe velferdsstaten for enorme summer. -Kristin Clemet nevnt. ” Et slikt hastverk har vi sett før, da Kristin Clemet var kunnskapsminister for Høyre under Bondevik II-regjeringen.”

– Rett fra nett –

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens ønsker å ta ut full pappaperm, men Civita-leder Kristin Clemet er kritisk til at statsråder benytter seg av ordningen. -Ytringer om Thorbjørn Røe Isaksens ønske om å ta ut full pappaperm

– Karakterar gir ikkje betre læring – Bergensavisen

Kristian Tonning Riise i Civita viser til vår forsking når han argumenterer for forsøk med karakterer i barneskulen i kronikken sin i BA, skriver Professor ved Høgskolen Stord/Hd, Knut Steinar Engelsen, som argumenterer mot karakterer i barneskolen.

– Clemet tar feil, sitater – Troms Folkeblad

Siterer artikkelen fra Dagsavisen torsdag 23.01

– Å tenke en tanke – Avisa Nordland

Anne Grenersen skriver om tenketanker og deres rolle i samfunnet. Civita fremheves positivt. Artikkelforfatteren tror oppskriften på Civitas suksess er bredden og det frie ståstedet i forhold til partier.

– Filosofivåren – Sarpsborg Arbeiderblad

Lars Fredrik Svendsen, prosjektleder i Civita, avslutter filosofivåren i Sarpsborg

– Byr opp til debatt – Morgenbladet

Mimir Kristjansson ønsker å bygge et nytt dansegulv der venstresiden kan danse. ”Når man går på frokostmøte i Civita, blir man slått av hvor hyggelig de kan ha det når de er uenige”.

– Problemet er Mugabe, ikke Gates – Minervanett

Mangelen på grunnleggende rettigheter og kapitalisme er langt viktigere for verdens fattige enn antall milliardærer, skriver Eirik Løkke i Minerva.

– En blåøyd markedsidealist – NRK

Torbjør Røe Isaksen ber om blankofullmakt til å godkjenne nye private skoler. Hvor kommer den fra, høyresidens blåøyde tro på at konkurranse vil gi bedre læring?, skriver kunnskapspolitisk talsperson i SV, Torgeir Knag Fylkesnes Nevnes at alle de 13 skolene daværende kunnskapsminister Kristin Clemet godkjente etter valgnederlaget i 2005, er tatt for svindel

– Vil fortsatt fjerne rushtidsavgift – Fædrelandsvennen

Vi styrer ikke Kristiansand ut i fra analyser i Oslo, sier ordfører Arvid Grundekjøn. Civita-notatet nevnes

– Clemet tar feil – Dagsavisen

”Likestillingsombudet har rett, Clemet har feil. Vi trodde slike synspunkter var forbeholdt menn i gamle dager. Ikke moderne kvinner i dag”

– Strid i Høyre – Budstikka

Akershus og Oslo er uenige om rushtidsavgift • Akershus Høyre skal lytte til både NHO og Civita, emn sluker ingen råd rått

– Statsråder i permisjon – Nationen

På lederplass er avisen er uenig med Kristin Clemet og mener det er uproblematisk at også toppolitikere kan ta ut permisjon. Riktignok ser de problemer med ”full” permisjon i ett år, eller ved nasjonale kriser.

– Ekko: Bård Larsen i debatten ”Hvem bygget Norge” – NRK: Ekko

Sammen med Lahlum og Stanghelle

– Hvor viktig er du? – Dagbladet

Geir Ramnefjell mener det er usympatisk av Kristin Clemet å gjøre pappapermen til en arena for å skille de viktige og uviktige i arbeidslivet.

– Kristin Clemet: Problematisk at statsråder tar lange permisjoner – VG

Samme sak som i gårsdagens VG+

– Beskylder permisjonskritiker Clemet for å være gammeldags – Vårt Land

Likestillingsombudet mener Kristin Clemets uttalelser om omsorgspermisjon er bakstreverske og gammeldagse

– Kartellet i virksomhet – Dagsavisen

”NRK bruker en enkel rektor og Civita i frontalangrep på Utdanningsforbundet og lærerne”. • Magnar Husby, skriver på ”Nye Meninger”

– Breiviks advokat kan bli Oslo-ordfører – NRK

Ren hypotetisk sak • Lippestad blir omtalt som leder av Agenda, ”et slags LO-finansiert motsvar til høyresidens tenketank Civita” Saken gjenopptas i VG

– Akter ikke å snu om rushtidsavgift – Budstikka

Tross råd fra NHO og Civita akter ikke Akershus Høyre å si ja til rushtidsavgift.

– Debatt om ulikhet og globalfattigdom – NRK Dagsnytt atten

Rådgiver i Civita, Eirik Løkke debatterte global fattigdom og ulikhet med Attac i NRK Dagsnytt atten.

– ”Blågul” skole – Bergensavisen

Om lovforslaget. Kristin Clemet nevnes for sin tid som statsråd.

– Flere privatskoler – Bergensavisen

Sak om kunnskapsministerens lovforslag på lederplass. Avisen ”minner om det som skjedde på tampen av Kristin Clemets tid som skoleminister i Bondevik-II regjeringen”.

– Kvitter fra Twitter – Romerikes Blad

Gårsdagens Twitter-melding fra Kristin Clemet gjentas.

– Pepper for pappaperm – VG

Civita-leder Kristin Clemet mener det er problematisk at norske politikere tar langvarig permisjon når de sitter i regjering.

– Utsetter Agenda penger – Dagsavisen

Fagforbundet kvier seg for å gi tenketanken Agenda penger. Civita nevnes som motsvaret til Agenda.

– Ikke dropp karakterforsøk – Bergensavisen

Debatten om karakterer i barneskolen trenger mer kunnskap. Kunnskapsministeren burde derfor ta imot Bergen-byrådets ønske om et prøveprosjekt med åpne armer, skriver Kristian Tonning Riise. • Samme sak som i papirutgaven

– Bill Gates knuser myter og frir nok en gang til Norge – ABCnyheter.no

I november deltok multimilliardæren Bill Gates på en møte arrangert av Civita som ledes av Kristin Clemet. Nå frir Gates til et samarbeid med statens investeringsfond Norfund, hvor Clemet er styreleder.

– For et foreldet samfunnssyn hun har! – Dagbladet

Audun Lysbakken tar et oppgjør med Kristin Clemets holdning til statsråder i pappaperm.

– Får kritikk for pappapermisjon – Nettavisen

Avisen tar opp VG-saken hvor Kristin Clemet kritiserer Røe-Isaksen. ”Dette er problematisk”, sier Clemet. ”Som statsråd kan du ikke erstattes”

– Private Skoler – Finnmark Dagblad

NTB teksten om friskoler gjenopptas

– Dagens Kvitring, baksiden – Troms Folkeblad

”Hva er grunnen til at man må vise boardingkort for å kjøpe mascara på Oslolufthavn utland? Sikkerhet? Tax-free? Kommersielt? #personvern” Kristin Clemet

– Mange gode grunner for å gi karakterer – Bergensavisen

Kristian Tonning Riise argumenterer for å ha prøveordninger med karakterer i barneskolen

– Ap freder ingen kutt – Klassekampen

Jonas Gahr Støre mener Kristin Clemet har rett. Det er mulig vi må øke skattene i fremtiden.

– Portrett – Bergensavisen

Intervju med Charlotte Spurkeland, 1. vararepresentant til Stortinget. Hun har Kristin Clemet som politiske forbilde

– Legg merke til disse – Aftenposten

Bokanmeldelse av «Ta Ansvar!» • Torstein Hvattum synes det er en bra samling av essays, men savner innlegg fra den jevne mann og kvinne

– Flere private skoler – NTB

NTB-tekst om friskoleloven. Nevner Kristin Clemet og hennes tid som skoleminister. • Gjengis i: Demokraten, Sarpsborg Arbeiderblad, Helgeland Arbeiderblad og Tidens Krav

– Sagnomsust superlærer – Bergens Tidende

Tidligere undervisningsminister Kristin Clemet nevnes. • Behøver ikke besvares

– Tillit til salgs? – Klassekampen

Alf Holmelid mener Kristin Skogen Lund og Kristin Clemet ødelegger tillitten i det norske samfunnet ved å øke forskjellene.

– God sagt, politiske miks – Stavanger Aftenblad

Kristin Clemet er sitert i Stavanger Aftenblad. • ”Jeg tror vi må øke skattene i fremtiden”

– Kristelig Høyreparti? – Minerva

Et par Høyretopper vil bryte kontrakten med velgerne og fortsatt forby sexkjøp. Det er ingen grunn til å høre på dem. • Jan Arild Snoen skriver om sexkjøpsloven. Han refererer til Civitas Kristian Tonning-Riises notat der han kritiserer norsk prostitusjonslovgivning

– Halse lurer seg selv – VG

Bård Larsen mener at Andreas Halse lurer seg selv når han ikke ser til eget parti i sin kritikk.

– Det gode liv i Europa – vil velferdsstaten dø? – Klassekampen

Villeman Vinje i Civita deltar på debatt i Fredrikstad

– La oss ta Navarsete – Klassekampen

Hallvard Bakke mener Kristin Clemet tar feil når hun mener at privatskolesaken fra 2005 og tunnelsaken i Lærdal ikke kan sammenlignes.

– Rotteracet mot Liv Signe Navarsete – Bergensavisen

Liv Sigen Navarsete var offer for Dagsrevyens slette journalistikk, skriver Olav Kobbeltveit • Han skriver om krisen i Sp og kritikken som er retta mot Bård Vegar Solhjell. o ”Kritikkverdig kan det være, rent prinsipielt, men Solhjells vesle synd blir for liten å regne sammenlignet med de syndene Knut Arild Hareide og Kristin Clemet gjorde seg skyldige i før Bondevik II gikk av i 2005”

– Vårt isolerte broderfolk – Vårt Land

Svenskene kan komme til å oppleve tidenes overraskelse når innvandringsdebatten skyller inn over broderfolkets grenser. • Jon Magne Lund skriver om sensurdebatten. Han tar utgangspunkt i Civitas frokostmøte.

– EU-innvandrere utfordrer norsk velferdssystem – Ukeavisen Ledelse

Marius Doksheim i Civita er intervjuet

– Køprising – kvifor er det så viktig? – Dag og Tid

Olav Hauge skriver om køprising og mener Eirik Løkke i Civita ikke har fått med seg alle argumentene.

– Sensur på Skandinavisk – Morgenbladet

Avisen skriver om sensurdebatten i de Skandinaviske landene som ble tatt opp Civita-frokostmøtet 14.01

– Hvor er du Erna? – NRK Ytring

Eskil Pedersen svarer Kristian Tonning Riise og Paul Joakim Sandøy

– Ja til flere privatskoler – Fasting Blogg

Mathilde Fasting blogger om privatskoler.

– Et skrudd innlegg – Nationen

Landbruksminister Sylvi Listhaugs innlegg på landbrukets stormøte var ikke egnet til å gjøre tilhengerne mye klokere, skriver Kato Nykvist. Civita nevnt: ” Kanskje er hun (Listhaug) i ferd med å oppdage at virkeligheten er mer sammensatt og komplisert enn hva man kan få inntrykk av på Civitas frokostmøter…”

– Kjønnsfellen – Aftenposten

Mathilde Fasting svarer Karianne B. Gilje ang. kjønnskvotering.

– Uheldig snarvei for flere privatskoler – Utdanningsforbundet.no

Nevner Kristin Clemets tid som utdanningsminister

– Ikke forskning, men ideologi fra Civita – UNIO

Kommentar til Mathilde Fastings rapport ”Arbeidsavtaler i offentlig sektor”.

– En sovende trussel – Aftenposten

Antirasistisk Senter viser hvorfor en ganske sovende rasismeparagraf fortsatt utgjør en sovende trussel. Kristian Tonning Riise svarer Antirasistisk senter

– Norge Rundt – Bergens Tidende

Kristian Tonning Riises kronikk om sexkjøpsloven i ”Vårt Land”, siteres.

– Vellykket integrering – Rogalands Avis

Avisen er enig med Kristin Clemet i at integreringen av innvandrere har gått bra i Norge

– Med lisens til å krenke – Klassekampen

Intervju med Flemming Rose. Nevner at han deltok på frokostmøte med Civita

– Ingen eier frihet – Stavanger Aftenblad

På lederplass argumenterer avisen for at LO-lederen har misforstått når hun påstår at noen ”eier” frihetsbegrepet. I en faktaboks gjengir de LO-leder Gerd Kristiansens utsagn om at ”Civita og partiene på høyresiden har fått gjennomslag for en negativ frihetsforståelse”.

– Leder: Fanden og lillefingeren – Dagbladet

På lederplass argumenterer avisen imot friskolene. De mener kunnskapsministerens endringer i privatskoleloven vil skape en negativ utvikling for norske skoler • Kristin Clemet nevnes i forbindelse med at hun i 2003 åpnet for større innslag av friskoler

– Ytringsfrihetsen – Dagbladet

Cornelia Kristiansen skriver om Civita-frokostmøtet. Hun refererer også Torkel Brekkes kronikk i Dagbladet etter 22.juli.

– Reagan, Thatcher og Mandela – Dagsavisen

Eirik Løkke i Civita har et debattinnlegg der han svarer på Håvard Friis Nilsens kritikk om å være ”for tendensiøs” i fremstillingen av Thatchers og Reagens forhold til Sør-Afrika

– Jubler for blått frislipp – Klassekampen

Regjeringen har ikke tid til å vente på at de selv får endret privatskoleloven. Skolegründerne jubler for forslag om hasteunntak. Tidligere kunnskapsminister Gudmund Hernes skriver i Morgenbladet at alle kommersielle skoler som fikk tillatelse av daværende kunnskapsminister Kristin Clemet har blitt tatt i å jukse med skolemidlene.

– Frislepp kan skade kristne privatskoler – Dagen

Generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund, Torgeir Flateby, mener Bondevik-regjeringen under under statsråd Kristin Clemet, gikk for langt med et frislepp av privatskoler.

– Alle er kjønn – Aftenposten

Karianne Bjellås Gilje mener Mathilde Fasting går i den klassiske kjønnsfellen: Kvinner ses som en ensartet kjønnsgruppe, menn som ukjønnede individer.

– Nyanser til Folkestad – Dagbladet

Mathilde Fasting svarer Anders Folkestad om utformingen av arbeidstidsavtalene.

– Vi må godta å bli krenket – Na24

Intervju med Flemming Rose. Nevner Civita-frokostmøtet hvor Rose satt i panelet. Artikkelen har også link til hva som ble twitret under møtet. Saken gjengis delvis på utrop.no

– NTB-tekst: Medienes ansvar for samfunnsdebatten – NTB

Varsel om tirsdagens frokostmøte på cafe Christiania gjengis i flere aviser

– Bare rushtidsavgift kan få bort køen – Budstikka

Rushtidsavgift er det eneste som kan løse køproblemene rundt de store byene. Det konkluderer tankesmien Civita. Erik Løkke i Civita siteres.

– Køprising er det eneste som hjelper mot kø – NRK

- NRK: Høyresidens tankesmie Civita mener bilistene må betale mer for å kjøre i rushtrafikken. – Glem tvungen køprising, svarer Høyre. Erik Løkke i Civita siteres.

– Myter og moralisme – Vårt Land

Kristian Tonning Riise har et innlegg om sexkjøpsloven

– Liberalt problem – Klassekampen

Kjell Johansen anmelder boken ”Ansvar” utgitt av Civita

– Civitas mistillit til lærerne – Klassekampen

Bjørnar Moxnes svarer Mathilde Fasting

– Ny kvinne på maktens tinde – Nationen

Civita blir nevnt som en av hovedgrunnene til det historiske regjeringssamarbeidet.

– Køprising er en god løsning – Dagens Næringsliv

Eirik Løkke argumenterer for køprising

– Alstadheim tar feil – Dagens Næringsliv

Kristin Clemet svarer Kjetil Alstadheim. Hun mener han tar feil i hans innlegg ”Skikk eller bruk” og friskoledebatten

– Baksiden – Morgenbladet

Høyres utdanningsministre har ikke tatt lærdom av de kommersielle privatskolenes svindel, skriver Gudmund Hernes • Hernes kritiserer tidligere Utdanningsminister Kristin Clemet i privatskoledebatten.

– Rådgiverveldet – Sunnmørsposten

Kommenterer Tybring-Gjedde saken. De er enige med Kristin Clemets blogginnlegg.

– Horekundenes filosofi – Aftenposten

Få politisk debatter er så preget av moralske overbevisninger som debatten om sexkjøp, skriver Thomas Hornburg • Han refererer til Civita-notatet om sexkjøp, men kommenterer det ikke.

– Hva skjer? – Klassekampen

Klassekampen informerer om frokostmøtet om ”Medienes ansvar for samfunnsdebatten”.

– Skikk eller bruk – Dagens Næringsliv

Hvis Michael Tetzschner vil diskuterer skikk og bruk for hva en avgående statsråd bør og ikke bør gjøre, kan han snu seg i sengen. • Tar opp debatten rundt Kristin Clemet og privatskoler.

– Forstår at Frp reagerer – Dagbladet

Kristin Clemets blogginnlegg om Tybring-Gjedde blir tatt opp igjen.

– Ingen mistillit til lærerne – Utdanningnytt.no

Mathilde Fasting i Civita svarer på kritikk fra utdanningsforbundet.

– Civita på feil kurs om arbeidstid – Dagbladet

Anders Folkestad mener Civita-rapporten ”Arbeidstidsavtaler i offentlig sektor” staker ut feil kurs

– Tolk ham i beste mening – Dagbladet

Dagbladet refererer til Kristin Clemets blogginnlegg om Christian Tybring-Gjedde og rådgiverapparatet i partiene

– Byer – vær en by! – Avisa Nordland

Tine Sundtoft skriver om byvekst og miljø. Hun referer til Civita-rapporten ”Et forsvar for køprising”

– Den skitne virkelighet – Vårt Land

Bård Larsen har skrevet om kunnskap og kunnskapssyn

– Norsk ”kvinnetvang” i styrene har beveget Europa – Aftenposten

Kristin Clemet er intervjuet. Hun sier hun misliker ”bruk av statlig tvangsmidler overfor private selskaper”

– Kvotering løfter ikke glasstaket – Aftenposten

Mathilde Fasting har skrevet om ledelse: ”Kvinner med relevant erfaring finner selv veien til topplederstillinger og styrerom”

– Langtidspressemelding – NTB

Civitas frokostmøte om ansvar er beskrevet

– Fest for andres penger – Aftenposten

Jan Arild Snoen skriver om olympiske leker i 2022

– Fornuft eller følelser? – Dagsavisen

Kristin Clemet blir intervjuet om utdanning

– Billigere skole, ikke bedre – Klassekampen

Mathilde Fastings rapport om ”Arbeidstidsavtaler i offentlig sektor” nevnes

– Tendensiøst – Dagsavisen

Håvard Friis Nilsen svarer på Eirik Løkkes innlegg om Thatcher og Reagans rolle i avviklingen av Apartheid

– Bymiljøet under press – Agderposten

Tine Sundtoft viser til Civita-rapporten om kø-prising. Hun er enig med rapportens argumentasjon.

– Norge Rundt – Bergens Tidende

Siterer Aftenposten på at Kristin Clemet er blant de som har størst innflytelse på Twitter.

– Arbeiderbevegelsen og frihetsbegrepet – Klassekampen

«Tenketanker som Civita og partiene på høyresida har gjennom de siste årene fått gjennomslag for en negativ frihetsforståelse: frihet fra forbud, regulering og skatt”

– Kristiansen lever i fortida – Klassekampen

Mathilde Fasting i Civita er uenig med Gerd Kristiansen i at de varslede endringene i arbeidsmiljøloven vil gjøre nordmenn mer ufrie.

– Digital brukerbetaling – ikke nok alene – Dagens Næringsliv

Kristin Clemet har ledet Civita til å bli en viktig premissleverandør for det offentlige ordskiftet. Hvordan kan avisene og tenketankene sammen finne bedre og billigere løsninger for å bidra til den offentlige samtalen?

– Kvitter fra twitter – Romerikes Blad

Kristin Clemet siteres: ”Også Helle Thorning-Schmidt blir kritisert for ikke å nevne klima i nyttårstalen sin.”

– Dagens sitat – Bergensavisen

Kristin Clemet siteres: ”2013 ble nok et godt år for menneskene på jorden. Ifølge flere toneangivende samfunnsdebattanter og tankesmier var 2013 det beste året for menneskeheten noensinne.»

– Byer – vær en by! – Fædrelandsvennen

Tine Sundtoft med samme kronikk som tidligere har vært i Adresseavisen, nevner Civitas forslag om køprising.

– Disse lytter Twitter-tinget til – Aftenposten

«Listen over mest fulgte profiler i samlekategorien «andre», som rommer ulike samfunnsdebattanter, toppes klart av Civita-sjef Kristin Clemet @kristinclemet. Tankesmien hun leder, @Civita_, har tredjeplassen på listen. Både Clemet selv og Civita har en overvekt av følgere fra regjeringspartiene Høyre og Frp.”

– Mandelas portvoktere – VG

Bård Larsen skriver om kritikken mot høyresiden.

– Vrien venstreside – Er høyrefolk greiere med hverandre? – Klassekampen

Bent Sofus Tranøy skriver: ”Civitas arbeidsform og suksess er en inspirasjonskilde og en naturlig rollemodell (for Agenda), men vil de to miljøene arbeide under sammenlignbare ideologiske og sosiale betingelser?”

– Ytringsfriheten – mål eller virkemiddel – Aftenposten

Rune Berglund Steen og Ervin Kohn svarer nok en gang Kristian Tonning Riise om hatefulle ytringer og ytringsfrihet

– Verdens rikeste ble enda rikere – E24

Bill Gates’ deltakelse på Civita-frokostmøte nevnes i E24

– Køprising blir innført – Dag og Tid

Eirik Løkke svarer Therese Sollien om køprising

– «Vi» må ta ansvaret – Dagbladet

«Klimaendringene utfordrer oss både politisk og moralsk. Vi vet nok til å handle, men nødvendige reformer uteblir.», skriver Rebekka Borsch. Teksten er basert på essayet «Beslutningskrisen kan overvinnes nedenfra og opp. Om klimapolitikk og ansvar» i Civita-boken «Ansvar – 15 essay».

– Demokratiet i 2014 – Morgenbladet

Marius Doksheim med innlegg om det liberale demokratiet.

– Kapital, skatt og budsjetter – DN

Scheelutvalget bør hente erfaringer fra Storbritannia, når de i år skal foreslå hvordan beskatningen av norske bedrifter kan reduseres, skriver Villemann Vinje

– Folket bør kasta byrådet snarast – Bergensavisen

Olav Kobbeltveit argumenterer for å kaste byrådet i Bergen i Bergensavisen. Den manglende viljen til å rydde opp i køproblemene nevnes som viktig grunn. Eirik Løkkes Civita-notat om køprising nevnes i den sammenheng.

– Ny E18 løser ikke køproblem – Budstikka

Innlegg av Jens Måge, leder grønt utvalg i Asker menighet. Støtte til Civitas forslag om køprising.

– Byer – vær by! – Stavanger Aftenblad

Innlegg om miljø og byer av Tine Sundtoft. Skriver positivt om køprising (Civita nevnt), men vil ikke pålegge byene dette.

– Nytt godt år! – Dagsavisen

2013 var det beste året for menneskeheten noensinne, skriver Kristin Clemet i en kronikk.

– Høgresida sviktar dei liberale ideala – Dagsavisen

Innlegg om Snowden og overvåking av Alf Holmelid. Mener høyresiden, inkludert Civita, ”gjemmer seg under teppet” i denne saken.

Neste arrangement

apr
24
torsdag
08:00

Hva slags NRK skal vi ha i fremtiden?

Cafe Christiania

Trenger vi fremdeles NRK? Hvordan skal i så fall NRK finansieres – og hva skal være NRKs oppgaver? I panelet: Kulturminister Thorhild Widvey, kringkastingssjef, Thor Gjermund Eriksen, ansvarlig redaktør og adm. dir. i VG, Torry Pedersen, og stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell (SV). Meld deg på her!

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer