Vi er alle pasienter nå

Forventer vi mer av medisinen fordi vi forventer mindre av oss selv, og kan jakten på god helse gjøre mer skade enn gagn?

Moderne medisin hjelper oss å oppdage og behandle stadig flere sykdommer. Resultatene er gode, men utviklingen kan gå for langt om man begynner å sykeliggjøre og korrigere normalitet. Det er ikke bare god vitenskap, men også frykt, makt og økonomi som driver utviklingen. Er det på tide på tide å rope varsko?

I panelet var: Generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Frode Jahren, fastlege og forfatter Elisabeth Swensen, tidligere stortingsrepresentant og professor, Inge Lønning og professor i filosofi Lars Fr. H. Svendsen.

 

Podcast fra møtet finner du her!

Se film fra frokostmøtet her:

Innlegg:

Debatten:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »