«Velferdsprofitører» har en lang og ærerik tradisjon i Norge

De kommersielle, ideelle og offentlige lærer av hverandre og gjør hverandre bedre. I fremtiden må vi doble kapasiteten innen eldreomsorgen og vi har et stort innovasjonsbehov på flere velferdsområder. Det kreves derfor at alle ressurser og aktører tas i bruk. Aslak Versto Storsletten i Bergens Tidende.