Troverdighet i velferdspolitikken

Av Eirik Løkke, rådgiver i Civita.

 

I Dagbladet 13. september hevder avisen på lederplass at Civita«iherdig forsøker å omskrive historien» om den norske velferdsstaten. Denne «omskrivningen» har visstnok bidratt til å gi Høyre troverdighet i velferdspolitikken og skal være en av årsakene til partiets valgresultat.

Det er selvfølgelig hyggelig at Dagbladet mener at Civita har politisk innflytelse. Det skyldes i så fall ikke at vi har «omskrevet» historien, men at vi har bidratt til å få frem et mer nyansert og sannferdig bilde.

Fagfolk og forskere har ikke beskyldt Civita for å «omskrive» historien. «Anklagene» har vel snarere gått i retning av at vi slår inn åpne dører. Den generelle betraktningen blant akademikere som forsker på utviklingen av den norske velferdsstaten, er at den er et resultat av ulike kompromisser mellom borgerlig og sosialdemokratisk politikk. Vi har selvsagt ikke avvist sosialdemokratiets betydning, men vi har tillatt oss å fremheve borgerlige perspektiver i utviklingen av velferdsstaten – perspektiver som ofte blir underkjent av venstresiden og av pressen.

Beskyldninger om «omskriving» kommer altså ikke fra fagfolk, men fra politikere, kommentatorer og journalister på venstresiden. Slik sett illustrerer de godt behovet for det arbeidet vi har gjort og boken vi har utgitt om den norske velferden.

Artikkelen er på trykk i Dagbladet 16. september 2011.

 

Boken om den norske velferdsstatens historie, Den norske velferden, kan bestilles her.

 

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »