Fortsatt norsk landbruk?

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania tirsdag 17. mars

I regjeringserklæringen heter det at ”Regjeringen vil styrke landbruket gjennom forenkling av lover, regler og støtteordninger. Det vil styrke kapitalsituasjonen, øke omsetningen og bedre rekrutteringen.” Er regjeringen på rett vei med sin reformagenda? Fremskynder regjeringens politikk nedbygging av landbruket? Eller er politikken nødvendig for å styrke og sikre fortsatt norsk landbruk?

Se video fra frokostmøtet med landbruks- og matminister, Sylvi Listhaug, forfatter og statsviter,Svenn Arne Lie, og professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet, Ole Gjølberg.

Se innleggene her:

 

Se debatten her:

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »