CIVITA-NOTAT: Likhet eller frihet? En kritikk av The Spirit Level

Et av de klareste skillene mellom den politiske høyre- og venstresiden dreier seg om hva man vektlegger mest: Likhet eller frihet? På den ene siden er de fleste for å ”ta fra de rike og gi til de fattige”. På den andre side er mange også skeptiske til å ”ta” opptjente penger og formue. Av og til oppstår det konflikter som gjør at vi må velge: Velger vi da frihet eller likhet? Resultatlikhet eller mulighetslikhet? Boken The Spirit Level, skrevet av Richard Wilkinson og Kate Pickett, er blitt populær i mange kretser, fordi den med tilsynelatende overbevisende statistiske analyser virker til å avslutte diskusjonen. Men konklusjonene hviler på mangelfullt statistisk arbeid og forenklinger. Sammenhengen mellom likhet og levestandard er langt fra like enkel og entydig som Wilkinson og Pickett, og deres tilhengere, later som.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »