Kvoteringsoptimismen

«Kvoteringsloven har flyttet oppmerksomheten bort fra viktigere likestillingsspørsmål», skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.