Kutt engangsstønad og kontantstøtte

«En liberal politikk for foreldrepermisjon bør ikke bare likestille mor og far, men også studenter og hjemmeværende med yrkesaktive,» skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.