Konsernsjef i Aberia, Trine Bakkeli, om sine erfaringer med å jobbe i offentlige, ideelle og kommersielle leverandører av omsorgstjenester

Trine Bakkeli, mener at private tilbydere er viktige i omsorgsmiksen og at de bidrar med fleksibilitet, innovasjon og kvalitet, samtidig som brukerne får gode tjenester og muligheter til å velge. Hør podcastepisoden her!