Hvorfor får vi færre barn? Er det et problem? Og hvis ja – hva skal vi gjøre med det?

Menneskeverd og Civita inviterte til live stream tirsdag 10. november

I 2019 fødte norske kvinner i gjennomsnitt 1,53 barn. For bare 10 år siden var tallet 1,98.

 Mange mener at det ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er uheldig at antallet graviditeter går ned, og at førstegangsfødende blir eldre. Men er det sant? Hva vet vi egentlig om årsakene? Og hvis trenden skal snus: Hva kan samfunnet og politikerne gjøre?

Deltakere var:
Statsminister Erna Solberg (H), stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap), overlege på Kvinneklinikken ved Ahus og professor II ved UiO, Anne Eskild og innledende samtale med psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery.

Møtet foregikk uten publikum og ble streamet på denne nettsiden og på vår Facebookside.

Se video fra møtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »