Hvordan vil fremtiden bli nå?

Se video fra frokostmøtet her:

Civitafrokost via live stream onsdag 29. april 

Perspektivmeldingen er under arbeid, men koronakrisen har ført til at mange forhold må vurderes på nytt før meldingen kan legges frem. Vil Norge fortsatt være annerledeslandet med lav arbeidsledighet, gode statsfinanser og en produktiv arbeidsstyrke? Vil Norge komme styrket ut, eller vil krisen avdekke svakheter som det tar tid å reparere?

I panelet var finansminister Jan Tore Sanner, forfatter og fremtidstenker Eirik Newth og professor i samfunnsøkonom ved NTNU, Jørn Rattsø.

Møtet ble ledet av Mathilde Fasting, idéhistoriker og siviløkonom i Civita.

Frokostmøtet foregikk uten publikum og kun som direktesending på vår nettside og Facebook.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »