Hvordan ta livet av private barnehager

Hver barnehage må være eget rettssubjekt, og barnehager skal kunne låne bare fra finansinstitusjoner, foreslår Kunnskapsdepartementet. Forslagene bør skrinlegges. Steinar Juel i DN.