Hvilke valgfrihetsreformer kommer etter valget?

Alle partiene snakker om valgfrihet, men hvor langt har de tenkt å gå? Skal vi få lavere skatter, færre forbud, fritt valg av omsorgstjenester eller flere friskoler?

Hvor står de ikke-sosialistiske partiene? Hvilke nye reformer kommer, hvis de vinner valget? Og er det noen forskjell i synet på valgfrihet mellom dem?

Se film fra frokostmøtet med leder i Høyres programkomité, Bent Høie, leder i Fremskrittspartiets programkomité, Per Sandberg, leder i Venstres programkomité, Guri Melby og medlem av KrFs programkomité Kjell Ingolf Ropstad.

 

 

Se innleggene her:

 

Se debatten her:

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »