UTDANNING: Hva vil vi med universitetet?


Hvordan står det til på universiteter og høyskoler i Norge? Greier vi å hevde oss i konkurransen med andre land? Er undervisningen og forskningen god nok, og hva skal til for å gjøre det enda bedre? Trenger vi økte bevilgninger, mindre byråkrati, større frihet, bedre ledelse, andre styringsmodeller, flere private løsninger, økt sentralisering eller skolepenger på noen studier? Hvordan unngå å sakke akterut når den globale kunnskapskonkurransen øker? Se Civita-TV fra frokostmøtet med Minister for høyere utdanning og forskning, Tora Aasland (SV), rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, og tidligere generaldirektør i Hydro og tidligere styremedlem v/UiO, Egil Myklebust.

Se innleggene her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »