Hva vil Høyre med kommunene?

Høyre har lenge ligget an til å gjøre et godt kommunevalg. Partiet gjør det spesielt godt i byene.

Men spiller det noen rolle hvem som styrer kommunene? Hva skiller borgerlige og rødgrønne politikere lokalt? Og hvor viktig er det for kommunene hvem som styrer nasjonalt?

Se Civita-TV fra frokostmøtet med Høyres leder Erna Solberg som ble intervjuet av journalist og kommentator i DN Kjetil Bragli Alstadheim.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »