Hva skal vi med de private velferdstilbyderne? Går pengene bare til profitt, eller er de en viktig del av velferdstilbudet?

 

Civitafrokost onsdag 2. desember

I september 2018 nedsatte regjeringen et ekspertutvalg som skulle se på bruken av private velferdsleverandører innen blant annet barnehager, barnevern, helse og omsorg. Hvor omfattende er bruken av private tjenestetilbydere? Hvordan fungerer det? Bør regler eller rammeverk for bruk av private tjenestetilbydere endres?

Utvalget leverte sin rapport til næringsministeren tirsdag 1. desember.

Dagen etter inviterte vi til frokostmøte med utvalgets leder, Kåre Hagen. Han svarte på spørsmål og diskuterte utvalgets innstilling, i samtale med Steinar Juel og Kristin Clemet.

Møtet foregikk uten publikum og ble streamet på civita.no og på vår Facebookside.

Se video fra møtet her:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »