HELSE: Utopi og mareritt

 

At prioriteringsproblemene i helsepolitikken fortsatt er uløste etter to forsøk, betyr ikke at forsøkene har vært bortkastet. Derimot viser det to ting: 1) Styringsproblemene er større og mer sammensatte enn på de fleste andre samfunnsområder, og 2) det mangler politisk mot og vilje til å omsette kunnskap i handling, skriver stortingsrepresentant (H) Inge Lønning i Minerva.

Les hele artikkelen på Minervas hjemmesider her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »