Har vi råd til velferdsstaten i fremtiden?

Civitafrokost tirsdag 16. februar

Hva sier perspektivmeldingen om hva vi har i vente de neste 10 årene? Hvordan påvirker koronapandemien utsiktene fremover? Hvordan skal Norge omstille seg i mer klimavennlig retning? Vil fremtidens velferd bli slik vi forventer når det blir færre yrkesaktive og flere pensjonister?

I panelet var finansminister Jan Tore Sanner (H), stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) og stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (FrP).

Møtet foregikk uten publikum og ble streamet på denne nettsiden og på vår Facebookside.

Se video fra frokostmøtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »