Guttene sakker akterut i norsk skole

Civitafrokost onsdag 6. februar

 

Hva er årsaken til de økte kjønnsforskjellene i norsk skole? Hvilke konsekvenser har det for elevene og for samfunnet? Og finnes det tiltak som kan redusere kjønnsforskjellene?

I panelet var: Camilla Stoltenberg, leder av ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skolen og direktør ved Folkehelseinstituttet, Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, Mari Rege, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, og Mats Kirkebirkeland, rådgiver i Civita og medlem av ekspertutvalget.

Se video fra frokostmøtet her:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »