Kan velferdsstaten reddes?

Andelen av befolkningen som mottar ulike overføringer vil øke. Mange hevder derfor at utviklingen ikke er økonomisk bærekraftig. Kan norske velferdsordninger opprettholdes uten omfattende kutt og/eller skatteøkninger? Og hvordan kan velferdsstaten reformeres?

I panelet var administrerende direktør i KS, Sigrun Vågeng, direktør ved Institutt for samfunnsforskning, Ann-Helén Bay, seniorforsker ved Frischsenteret, Simen Markussen og journalist og forfatter Jon Hustad.

Film fra møtet ser du her:

Innlegg:

Debatt:

Hør podcast fra frokostmøtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »