Et forslag til skattereform

 

På frokostmøtet 27. oktober la samfunnsøkonom i Civita, Villeman Vinje, frem et forslag til reform av skattesystemet. Forslaget vil kunne redusere ubalansene i det norske boligmarkedet og gi lavere rente, samt styrke konkurranseutsatt sektor og næringslivet generelt. Med reformer vil man få en slutt på at det norske skattesystemet begunstiger investeringer i eiendom på bekostning av andre, og kanskje mer produktive og vekstfremmende, investeringer og at det dermed bidrar til oppblåsingen av bobler i boligmarkedet.

Forslaget, som utdypes i en kronikk i DN og en lengre rapport, har fått støtte blant annet på lederplass hos Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende, av professor Steinar Strøm og sjeføkonom i Nordea, Elisabeth Holvik. Det omtales også en rekke andre steder.

Her kan du se video fra frokostmøtet der rapporten ble lansert:
Innlegg:

Debatt:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »