Det norske skattesystemet er ikke perfekt. Men vi ligger ganske godt an

Alle velfungerende land må ha et godt skattesystem. Men hva kjennetegner et godt system? Kristin Clemet i Aftenposten.