Den unge eldrebølgen

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania torsdag 17. mars

 

En million innbyggere er nå over 60 år, og det blir stadig flere.  Mange av dem er friske og rike, og de utgjør en stadig mer attraktiv velgergruppe for partiene.

Hva karakteriserer de unge eldre, og hvordan vil de påvirke politikk og samfunn? Er vi forberedt på det grå skiftet?

Se video fra frokostmøtet med statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Astrid Nøklebye Heiberg (H), leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved HiOA, Kåre Hagen, og professor i sosiologi, Ivar Frønes innleder.
Se innledningene her:

Se debatten her:

Hør podcast her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »