Den norske modellen og det norske embetsverket

«Det er grenser for hvor raskt embetsverket kan og bør arbeide. Det bør stortingsrepresentantene vise litt mer respekt for – og samtidig huske at også “de ansiktsløse” kan fortjene en stor takk i disse dager.»