Sosiale utfordringer i Oslo

I Oslo har de borgerlige partiene hatt flertall i 16 år. Mye er bra, men det er også utfordringer – bl.a. i eldreomsorgen, med integreringen og med rus. Hva vil de borgerlige partiene gjøre for byen, hvis de får fire nye år? Hva skiller dem, og hva forener dem? Civita inviterte fire fremtredende representanter for de borgerlige partiene i Oslo til valgfrokost for å svare på disse spørsmålene og for å diskutere borgerlig samarbeid.

Hvorfor kan ikke alle sitte i byråd sammen når de likevel greier å samarbeide? På møtet deltok varaordfører og gruppeleder for KrF i bystyret Aud Kvalbein (KrF), byråd for sosiale tjenester Anniken Hauglie (H), leder av helse- og sosialkomiteen og nestleder i Oslo Fremskrittspartiets bystyregruppe, Mazyar Keshvari (FrP) og leder for Venstres bystyregruppe og bystyrets byutviklingskomité , Ola Elvestuen (V).

 

Se innleggene fra valgfrokosten her:

 

Se debatten fra møtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »