200.000 nordmenn i Ingenmannsland

Civita inviterte til frokostmøte tirsdag 21. mars

Stadig flere overlever alvorlige sykdommer som kreft. Selv om det er svært gledelig at flere blir kreftfrie, er ikke alltid livet etter kreften problemfritt. Mange har vansker med å komme tilbake i arbeid.

Hvordan kan arbeidslivet og velferdssystemet tilpasses denne utviklingen? Hva gjøres for å sikre at systemene er tilpasset individuelle behov og ikke omvendt?

Møtet var knyttet til utgivelsen av Håvard Aagesens bok Ingenmannsland.  For oss som ikke er døde, som ikke lenger er syke, men som heller ikke blir friske. 

Aagesens bok er en personlig beretning om kreftsykdom og senskader, og om hvordan det er å være syk, selv om man betraktes som frisk, fordi kreften er borte. Aagesen viser også hvordan velferdsordninger og arbeidsliv kan endres, slik at flere kan beholde en tilknytning til arbeidslivet.

 

I panelet var forfatter Håvard Aagesen, statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet, Morten Bakke, og seniorforsker ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning ved UiO, Simen Markussen.

Se video fra frokostmøtet her:

Se innleggene her:

Se debatten her:

Hør podcast her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »