Temaside: Civita om EØS og EU

 

Her er en oversikt over Civitas publikasjoner om Europa og EØS, og noen utvalgte artikler. Siden er oppdatert 6.10.21, og inkluderer saker tilbake til 2016.

 

PUBLIKASJONER:

Norge i EUs indre marked og EØS-avtalens betydning for norske interesser

Europas svik mot Bosnia-Hercegovina

Norge og Europa i møte med orbánsk illiberalisme

Koronakrisen: Fra varslet krise til lærdommer om internasjonalt samarbeid

Utfordrer EØS lokaldemokratiet?

Handlingsrommet i EØS-avtalen: Bør det brukes i større grad?

Forent i forskjellighet? Europaparlamentsvalget 23.-26. mai 2019

Vil et europeisk arbeidslivsbyrå styrke EUs indre marked?

25 år med EØS: Hvordan påvirkes det norske arbeidsmarkedet?

Hva Norge kan lære av Brexit – så langt

Hva betyr Brexit for EØS og for Norge?

Klimakvoter – hvordan de virker og hvorfor vi trenger dem

Nr. 8 2017: EØS-avtalen, arbeidsinnvandring og virkningene for norsk arbeidsliv

Nr. 18 2016: TTIP, Brexit og Norge

 

PODCAST:

Kjetil Wiedswang og Jan Erik Grindheim om Brexit og Norges avtale med Storbritannia

Civitasamtalen: Hvordan vil koronakrisen påvirke EU?

25 år etter Norges nei til EU

 

ARRANGEMENTER:

Hva skjer med markedene og konkurransen i Amerika og i Europa? Og hva betyr det for Norge?

Hva betyr presidentvalget i USA for forholdet til EU?

Demokratiet trues i Europa – hva kan EU gjøre?

Hva betyr presidentvalget i USA for forholdet til EU?

Kan Tyskland redde EU?

Brexit – Hva vil det bety for norsk næringsliv

Hvor går Europa?

25 år med EØS

Brexit – hva nå?  

Fire visjoner for Europa: Utenriksministeren presenterer regjeringens EU-strategi for 2018-2021

Hva skal vi med EØS-avtalen?

Etter Brexit: Hvor går EU?

 

UTVALGTE ARTIKLER:

Vi trenger en ny EØS- og EU-debatt i Norge

Vi må ha en saklig debatt om EØS

Europas økte betydning

Vi trenger EUs solidariske vaksinestrategi

EU-medlemskap er best

Europa er ikke i krise

Det finnes ikke utland i EØS

Hva skjer med EU etter koronakrisen?

Alternativet til EØS er medlemskap i EU

25 års utenforskap er nok!

Det finnes ikke trygdeeksport i EØS

Hva vil bli resultatet av en utredning om EØS-avtalen?

Har EØS-avtalen alltid skylden for alt?

Kan sentrum-venstre sikre EØS-avtalen?

Utfordrer EØS lokaldemokratiet?

MDG og EU. En oppdatering.

2021: Et EØS-valg?

Et sosialt prosjekt

Drømmen om Brexit og Norge

Venstresiden har aldri stilt opp for EØS-avtalen

Frihandelsavtaler kan ikke erstatte EØS

Det er både fordeler og ulemper med EØS

Norge må bli medlem av EU

Handel mellom stater er bra, men felles markeder er bedre

Høyresiden må snakke mer om norsk EU-medlemskap

EU: Om å være annerledes

Drømmen om handelsavtaler

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »