Publikasjoner

Hayek – Hans betydning for politisk og økonomisk tenkning

«Det er min intellektuelle plikt å presentere hovedinnholdet i Hayeks lære uten bruk av skremmende fagspråk, slik at et langt større publikum blir i stand til å forstå Hayeks verker, istedenfor bare å kjenne navnet hans», skriver forfatteren Eamonn Butler i forordet til denne boken som sammenfatter teorier og argumenter fra mer enn 25 bøker.

Bestill boken her »

Europas stille revolusjon

«En politisk samling som er uten sidestykke i verdensdelens historie har funnet sted i Vest-Europa etter 1945 – og etter 1989 også i den østlige delen. Det har vært en stille revolusjon i tenkemåte – og en revolusjon som har omformet stater, samfunn og mennesker»

Bestill boken her »

Frihet – Samtalen fortsetter

Les blant andre: Mario Vargas Llosa om globalisering, Christian Beck om frihet og utdanning, Olaf Thommessen om liberal innvandringspolitikk, Henrik Syse om moral og frihet, Lee Bygrave om personvern etter 9/11, Cecilie Willoch om frihet og bioteknologi, Thore K. Karlsen om fleksibilitet og frihet i arbeidslivet. Redaksjon: Maria Ludvigsson og Dag Ekelberg

Bestill boken her »

Åpen Verden – Et forsvar for globaliseringen

Mange mener at globaliseringen fører til større ulikhet og fattigdom, truer velferdsstaten og sysselsettingen, skader miljøet og øker risikoen for internasjonale konflikter. Motstanderne påstår at kulturelt mangfold blir til forflatet amerikanisert monokultur. De påstår at makten overføres fra nasjonalstaten til multinasjonale selskaper.

Bestill boken her »

Norges nye befolkning

Norges folketall stagnerer, befolkningen eldes, innvandrerne strømmer til og byene vokser på bekostning av distriktene. I en ny rapport fra Mandag Morgen analyseres disse utviklingstrekkene.

Les mer »

Min lange reise – Memoarer

Madeleine Albrights memoarer er en livfull skildring av en spennende kvinnes liv. Fra hennes eget privatliv og skilsmisse til verdens-politikkens indre gemakker. Hennes skarpe evne til å analysere og beskrive de toppledere hun møtte, gjerne som eneste kvinne, gjør denne boken meget lesverdig, enten det er Bill Clinton, Kofi Annan, Yassir Arafat eller Slobodan Milosevic hun skriver om.

Les mer »

Til informasjon:

Faktura ettersendes cirka en uke etter at bestillte publikasjon er sendt ut fra sekretariatet.

Les mer »