Personvern etter Snowden – Privatliv i det digitale samfunn

Nå også i papirutgave! Bestilles via vår nettside her!