Nr. 9 2015: Norwegian Aid – Squaring the Circle of Impact, Interests and Politics

Nr. 9 2015: Norwegian Aid – Squaring the Circle of Impact, Interests and Politics

A niche for Norway within poverty eradication, sustainable
development and global public goods

 

The diffusion of aid on a multitude of goals, fashions and stakeholders is ineffective. The gap between goals and promises on one hand and results and reality on the other is glaring.

The broad narrative for Norwegian development policy and aid has survived due to increasing aid volumes, highly diverse stakeholder interests, and a surprising combination of support and distrust by citizens.

This paper argues that a new political narrative is needed, and that Norway must link its development goals directly to its means.

 

Written by Poul Engberg-Pedersen, March 2015

 

Download the paper here:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »