Nr.9 2014: FN som autokratisk legitimeringsarena

Nr.9 2014: FN som autokratisk legitimeringsarena

FN er uten tvil verdens viktigste organisasjon. I spørsmål om katastrofearbeid, nødhjelp, utdanning og helse er FN et fabelaktig instrument. Men FN-systemet og dets moralske beskaffenhet er ikke bedre enn summen av medlemslandenes politiske og etiske tilstand. Særlig på det sikkerhetspolitiske området kommer FN-systemets mangler tydelig frem.

I dette notatet drøftes to problemstillinger rundt demokratiers forhold til diktaturstater: Spørsmålet om demokratiers intervensjon i diktaturstater for å forhindre massedrap av sivilbefolkningen, samt spørsmålet om økonomiske relasjoner mellom demokratier og diktaturer. I dag står demokratiske stater ofte som tilskuere til diktaturstaters behandling av egen sivilbefolkning. Til slutt drøftes et løsningsforslag for å skape et sterkere incentiv til menneskerettigheter: Opprettelsen av et forbund av demokratiske stater som et supplement til FN.

Essayet er også publisert i Internasjonal politikk 01/2014.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »