Nr.6 2014: Statlig nedsalg

Nr.6 2014: Statlig nedsalg

Den norske stat er landets suverent største eier av kommersielt orienterte virksomheter og bedrifter. Dette notatet viser ulike metoder som til sammen kan legge til rette for et betydelig nedsalg i de statlige og delstatlige selskapene. Et slikt nedsalg vil blant annet kunne bidra til inntekter til staten, økt økonomisk effektivitet, redusert fare for interessekonflikter, maktspredning og konkurranse.

Ved delprivatisering av statlig eide selskaper tidligere, har selskapene blitt solgt i det åpne marked, dels til norske og dels til utenlandske kjøpere. Dette notatet søker å belyse alternative fremgangsmåter for å redusere det statlige eierskapet, hvor virkningen er at de statlige eierandelene som selges vil bli klart mer norskforankret enn ved et åpent salg i markedet. Disse forslagene kan gjennomføres om det er politisk vilje til det, men er i liten grad fremme i den politiske diskusjonen i dag.

 

Last ned notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »