Nr. 4 2017: Bruk av benchmarking for effektivisering i offentlig sektor

Hvor effektiv er offentlig sektor? Formålet med dette notatet er å se på hvordan benchmarking og beste praksis-sammenligninger brukes i offentlig sektor i dag.