Nr. 25 2013: Stat og parti: Det vanskelige skillet

Nr. 25 2013: Stat og parti: Det vanskelige skillet

Den nylig avgåtte regjeringen ble med jevne mellomrom beskyldt for å utnevne sine egne til viktige posisjoner, og å se bort fra kompetanse. Kan vi vente oss at den nye regjeringen fremstår bedre?

Dette notatet undersøker om norske regjeringer prioriterer politisk tilknytning på bekostning av annen kompetanse som er relevant når en posisjon eller stilling skal besettes.

Formålet er først og fremst å vise frem noen hovedtrekk og eventuelle trender over tid, for dermed å gi et bredere bilde enn det enkeltsaker i media kan gjøre. Dernest er det et mål å belyse noen problemstillinger knyttet til grensene og spenningene mellom politikk, forvaltning og statlig eierskap. Det er også et håp at notatet kan bidra til å dempe enkelte myter og stimulere til debatt.

Last ned og les notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »