Nr.19 2013: Den norske velferdsstatens borgerlige historie

Nr.19 2013: Den norske velferdsstatens borgerlige historie

Den norske velferdsstaten er politisk felleseie. ”Om Arbeiderpartiet, Høyre eller Venstre hadde søkt om ’patent’ på den norske velferdsmodellen, ville ingen av dem fått søknaden godkjent”, uttalte professor i sammenlignende politikk, Stein Kuhnle, da Civita lanserte boken Den norske velferden.

Historikeren Francis Sejersted har skrevet at det har vært stor uenighet på mange områder i norsk politikk, men at velferds- og sosialpolitikken ikke er ett av dem. Det underbygger synspunktet om at alle partier ønsker en best mulig velferdsstat. Dagens uenigheter dreier seg mer om midlene enn om målet, selv om det også er ideologiske forskjeller i synet på valgfrihet, på hvordan offentlige tjenestetilbud skal utformes, om private skal få slippe mer til og på hvor grensene for politisk inngripen skal gå.

De norske velferdsordningene utgjør en viktig del av den norske samfunnsmodellen. Derfor er det viktig å vite hvordan velferdsordningene er blitt etablert, og hvordan partiene har argumentert for dem. Dette notatet gir en kort oppsummering av de viktigste milepælene i norsk velferdsutvikling.

Last ned notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »