Nr. 19 2012: Menneskerettigheter og Grunnloven

Nr. 19 2012: Menneskerettigheter og Grunnloven

Den 19. desember 2011 leverte Menneskerettighetsutvalget en rapport om hvilke menneskerettigheter som bør inkorporeres i Grunnloven. Dette er et forslag til den største revideringen av Grunnloven siden 1814.

Rapporten har dannet grunnlaget for to ulike forslag til grunnlovfestinger, som for øyeblikket behandles i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. På tross av de to forslagene til grunnlovfestinger har det vært forholdsvis lite debatt, sett i lys av hvor omfattende endringsforslag det er snakk om.

Dette notatet inneholder en gjennomgang og presentasjon av hva ”internasjonale menneskerettigheter” er, før det ser på hva forslaget fra Menneskerettighets- utvalget går ut på. Notatet konkluderer med at forslaget ikke bør tas til følge i sin helhet, grunnet manglende debatt, for stort tidspress og innholdet.

Last ned og les notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »