Nr. 17 2016: Trenger vi egentlig seniorordninger?

De aldersbetingede ordningene kan ha hatt en funksjon for 30 år siden, men fremstår i dag som overlevninger. Formålet med dette notatet er å gi en kort oversikt over disse aldersbetingede ordningene for såkalte seniorer.