Nr. 16 2013: Hvem skal styre landet?

Hvordan blir det nye Stortinget? Hvordan er aldersfordelingen blant representantene? Hvordan er kjønnsbalansen? Hvor mange representanter kommer fra privat sektor, og hvor mange kommer fra offentlig sektor? Hvor utdannet er stortingsrepresentantene? I dette Civita-notatet ser man på de kandidatene som mest sannsynlig vil bli valgt inn på Stortinget fra 1. oktober 2013, basert på mandatberegning fra poll of polls sin 4.juli-beregning. Last ned og les notatet her.